نهمین جشنواره پژوهشگران امروز، دانشمندان فرداپژوهش سرای رازی نهمین جشنواره پژوهشگران امروز، دانشمندان فردا جهت ارتقاء سطح دانش و تحقیق و پژوهش دانش آموزان برگزار می نمائید. در همین راستا می توانید دفترچه این جشنواره را دریافت دارید.

 

- جهت دریافت دفترچه جشنواره اینجـا کلیـک نمائید.

 

نهمین جشنواره پژوهشگران امروز، دانشمندان فردا