razi logo2پژوهش سرای رازی با هدف تقدیر و ارائه پژوهش های دانش آموزان فعال و خلاق و پژوهشگر، همه ساله اقدام به برگزاری جشنواره پژوهشگران امروزدانشمندان فردا می نماید لذا بدینوسیله از دانش آموزان فعال انجمن های علمی و المپیادها طبق اسامی پیوست دعوت می شود تا در هشتمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا شرکت نمایند.

زمان :  دوشنبه 28/2/94 از ساعت  8:30  تا 12:30

مکان : بلوارشهید چمران ، بلوار نیایش ، انتهای فرعی  شماره یک سمت راست دبستان پسرانه علوم پزشکی

موضوع : ارائه مقاله منتخبین و تقدیراز دانش آموزان برگزیده

از پژوهشیار محترم آموزشگاه مربوط دعوت می شود با دانش آموزان درجلسه حضور داشته باشند (حضور به موقع به همراه دانش آموزان موجب امتنان خواهد بود).

اسامی دانش آموزان پسـر

ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه نام المپیاد جنسیت
1 آرمان مقدسی توحید زبان انگلیسی پسر
2 امیر نگهدار صابر توحید زبان انگلیسی پسر
3 حسین کاویانی توحید زبان انگلیسی پسر
4 سام شرافت نسل هوشمند زبان انگلیسی پسر
5 نیما سلیمی دانشگاه زبان انگلیسی پسر
6 علیرضا قطعی شاکرین نجوم ابتدایی پسر
7 پارسا گندم کال معارف2 نجوم ابتدایی پسر
8 دانیال برزو توحید نجوم ابتدایی پسر
9 محمدامین هوشمند صا ایران نجوم ابتدایی پسر
10 عرفان تقی پور دانشگاه ابتدایی نجوم ابتدایی پسر
11 سام شرافت کاظم زاده دبستان نسل هوشمند انرژی های نو پسر
12 محمدمهدی علی دادی  دانشگاه انرژی های نو پسر
13 مانی مهدی پور دانشگاه ابتدایی علوم پنجم پسر
14 سید امیر مهدی شفاهی معارف2 علوم پنجم پسر
15 سید امیر رضا هاشمی اسد اله پروا علوم پنجم پسر
16 دانیال حسام پور اسد اله پروا علوم پنجم پسر
17 مهدی کریمی علوم پزشکی علوم ششم پسر
18 محمد امین جمالی توحید علوم ششم پسر
19 مهرشاد اسماعیل زاده دانشگاه ابتدایی علوم ششم پسر
20 علی صالحی توحید علوم ششم پسر
21 محمد رضاکوخندان  توحید ریاضی پنجم پسر
22 رهام رستگاریان علوم پزشكی ریاضی پنجم پسر
23 آریا ابراهیمی علوم پزشكی ریاضی پنجم پسر
24 محمد رضا معانی توحید ریاضی پنجم پسر
25 امیر رضا صدق آمیز  دانشگاه ابتدایی ریاضی پنجم پسر
26 محمد امین فیروزی  شهید یحیی سامانی ریاضی پنجم پسر
27 آرین زاهد  روزبه ریاضی پنجم پسر
28 امیر رضا ایمانی  علوم پزشكی ریاضی پنجم پسر
29 آروین استخر  معارف ریاضی پنجم پسر
30 محمد امین جمالی  توحید ریاضی ششم پسر
31 محمد علی نامی  دانشگاه ابتدایی ریاضی ششم پسر
32 محمد زارع توحید ریاضی ششم پسر
33 مهدی کریمی علوم پزشكی ریاضی ششم پسر
34 علی قدمی دانشگاه ابتدایی ریاضی ششم پسر
35 ایلیا بیرجندی معارف ریاضی ششم پسر
36 آرش درستکار معارف ریاضی ششم پسر
37 مهرشاد اسماعیل زاده  دانشگاه ابتدایی ریاضی ششم پسر
38 عرفان هنر  علوم پزشكی ریاضی ششم پسر
39 آرش زارعی  علوم پزشكی ریاضی ششم پسر
40 دانیال امین لاری  دانشگاه ابتدایی ریاضی ششم پسر
41 نیما بک کردی  نسل هوشمند فردا ریاضی ششم پسر
42 سید محمد رضا اشرفی پور علوم پزشكی ریاضی ششم پسر
43 احمد رضا صالح جوانمردی نمونه توحید علوم هفتم پسر
44  مهدی نصیری نمونه توحید علوم هفتم پسر
45  بردیا نوذری نمونه توحید علوم هفتم پسر
46  مهدی شریفی علوم پزشکی راهنمایی علوم هفتم پسر
47 محمد علی زاده طاها علوم هشتم پسر
48  امیرحسین امیری شهید دستغیب علوم هشتم پسر
49  پوریا نادری طاها علوم هشتم پسر
50  سید محمد رضا سجادی طاها علوم هشتم پسر
51  علیرضا خیراتی طاها علوم هشتم پسر
52 ایمان موذنی نمونه دولتی توحید نجوم راهنمایی پسر
53  امیر سعید شهابی نمونه دولتی توحید نجوم راهنمایی پسر
54  شایان محمودی نمونه دولتی توحید نجوم راهنمایی پسر
55  علی رضا معتمدی نمونه دولتی توحید نجوم راهنمایی پسر
56  ارسلان عباسی دانشگاه راهنمایی نجوم راهنمایی پسر
57  محمدرضا عزیزی دکترحسابی نجوم راهنمایی پسر
58  امیررضا هاشمی شهید دستغیب نجوم راهنمایی پسر
59 محمدحسین نیرو دکترحسابی  انرژی های نو پسر
60 محمد مهدی ملایری دانشگاه راهنمایی انرژی های نو پسر
61  امیرحسین یگانه دانشگاه راهنمایی انرژی های نو پسر
62 مبین غم خوار شهید دستغیب نانوتکنولوژی پسر
63  امیر حسین قدمی توحید نمونه دولتی نانوتکنولوژی پسر
64 سید محمد رضا طباطبایی شهیددستغیب ریاضی هفتم پسر
65  مهدی باصری شهیددستغیب ریاضی هفتم پسر
66  مهرداد روستا نواندیشان ریاضی هفتم پسر
67  احمد رضا صالح جوانمردی توحید ریاضی هفتم پسر
68  علی رضا روستا توحید ریاضی هفتم پسر
69  مهدی نصیری گل مرغی توحید ریاضی هفتم پسر
70 حسین صراطی شهیددستغیب ریاضی هشتم پسر
71  پارسا صرافت توحید ریاضی هشتم پسر
72  امین رنجبر طاها ریاضی هشتم پسر
73  غلامحسین انصاری توحید ریاضی هشتم پسر
74  حسین ولی توحید ریاضی هشتم پسر
75  امیر حسین عدومی توحید ریاضی هشتم پسر
76 سیداحمدرضا احمدزاده دانشگاه راهنمایی PHOTOSHOP پسر
77 حمیدرضا صادق زاده توحید FLASHCS6 پسر
78  محمدحسین شادمان دانشگاه راهنمایی FLASHCS6 پسر
79 عرفان شمائلی دانشگاه راهنمایی انیمیشن پسر
80 محمد ابراهیم بهادری طاها انیمیشن پسر
81 شایان رضائیان شهید دستغیب انیمیشن پسر
82 دانیال برزو توحید انیمیشن پسر
83 امیر عباس اسدی زاده دانشگاه راهنمایی انیمیشن پسر
84 علی دیهیم طاها انیمیشن پسر
85 شهریار بزرگمهر طاها انیمیشن پسر

اسامی دانش آموزان دختـر

ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه نام المپیاد جنسیت
1 فاطمه محمدی 17 شهریور زبان انگلیسی دختر
2 بهار فروهی علوم پزشکی زبان انگلیسی دختر
3 سیده وانیا موسوی علوم پزشکی زبان انگلیسی دختر
4 پانیذ دباغ علوم پزشکی زبان انگلیسی دختر
5 رومینا فرارویی علوم پزشکی زبان انگلیسی دختر
6 سیده فاطمه باقری پیام انقلاب نجوم دختر
7 ملیکا پیامی پیام انقلاب نجوم دختر
8 سیده زهرا حسینی نژاد پیام انقلاب نجوم دختر
9 دیبا براتی نخبگان امیدفردا نجوم دختر
10 کیمیازارع تلاش نجوم دختر
11 ثمین سالک نژاد دبستان نخبگان امیدفردا انرژی های نو دختر
12 مریم کوهپیما دبستان نخبگان امیدفردا انرژی های نو دختر
13 کتایون کجوری علوم پزشکی علوم پنجم دختر
14 بهار فارسیمدان نخبگان امید فردا علوم پنجم دختر
15 آناهیتا خلیقی نخبگان امید فردا علوم پنجم دختر
16 تارا رضایی شهدای صا ایران علوم ششم دختر
17 زهرا علی ویسی شهید قمشه ای علوم ششم دختر
18 مائده عبادی ثانی 17 شهریور علوم ششم دختر
19 شراره شرقی شهید قمشه ای علوم ششم دختر
20 کاملین جمعه پور  علوم پزشكی ریاضی پنجم دختر
21 بهار فارسیمدان  نخبگان امید فردا ریاضی پنجم دختر
22 آیدا فرزادپور علوم پزشكی ریاضی پنجم دختر
23 ثریا طباطبایی نخبگان امید فردا ریاضی پنجم دختر
24 کیمیا رحمانی  فرهنگ ریاضی پنجم دختر
25 مهتا زارع نخبگان امید فردا ریاضی پنجم دختر
26 پریا عباسی  هفده شهریور ریاضی پنجم دختر
27 آوا صدیقی  هفده شهریور ریاضی پنجم دختر
28 صوفیا ابراهیمی  هفده شهریور ریاضی پنجم دختر
29 مائده زارع  هفده شهریور ریاضی پنجم دختر
30 زهرا منفرد  نخبگان امید فردا ریاضی ششم دختر
31 شراره شرفی  جعفرقمشه ای ریاضی ششم دختر
32 فاطمه زارعی شاهدفاطمه زهرا(س ) ریاضی ششم دختر
33 فاطمه ابطحیان هفده شهریور ریاضی ششم دختر
34 آیلین طارمی نژاد شیرازی مصلح موعود ریاضی ششم دختر
35 میترا حسن شاهی  دانشگاه ریاضی ششم دختر
36 آرمیتا دنیانورد  علوم پزشكی ریاضی ششم دختر
37 مهدیس ایزدی  شاهدفاطمه زهرا(س ) ریاضی ششم دختر
38 کیانا دشتی  هفده شهریور ریاضی ششم دختر
39 صبا طالب نژاد فرزانگان علوم هفتم دختر
40  نهال زارع نمونه الزهرا علوم هفتم دختر
41  ترانه رحمانیان فرزانگان علوم هفتم دختر
42  مینا صدیقی نمونه الزهرا علوم هفتم دختر
43 فاطمه فرزانه دکتر حسابی علوم هشتم دختر
44 شیوا اژدها کش حضرت زینب (س) علوم هشتم دختر
45  نرجس زارع خفری حضرت زینب (س) علوم هشتم دختر
46  فاطمه مهرجو امین فاطمه الزهرا علوم هشتم دختر
47  فاطمه گلستانی شاهد5 علوم هشتم دختر
48 شهدخت عباسی نیا برادران ابراهیمی نجوم دختر
49 نادیا شریفی حضرت زینب (س) انرژی های نو دختر
50 شبناز اژدها کش حضرت زینب (س) انرژی های نو دختر
51  فائزه محمدی حضرت زینب (س) انرژی های نو دختر
52 حدیث پودات شاهد 5 نانوتکنولوژی دختر
53  مینا میرزایی حضرت زینب (س) نانوتکنولوژی دختر
54 ترانه رحمانیان فرزانگان ریاضی هفتم دختر
55  نهال زارع فرزانگان ریاضی هفتم دختر
56  مریم اسماعیلی فرزانگان ریاضی هفتم دختر
57  درسا سعیدپور فرزانگان ریاضی هفتم دختر
58  ساناز امیدوار دكترحسابی ریاضی هفتم دختر
59  پانته آ جعفری نمونه دولتی الزهرا (س ) ریاضی هفتم دختر
60 کی نوش جعفری فرزانگان ریاضی هشتم دختر
61  صدف نعمتی فرزانگان ریاضی هشتم دختر
62  راضیه روستا شهیدنعمت اللهی ریاضی هشتم دختر
63  زهرا صالحی حضرت زینب (س ) ریاضی هشتم دختر
64  فاطمه گلستانی شاهد 5 ریاضی هشتم دختر
65  آسیه حقوقی شهیدنعمت اللهی ریاضی هشتم دختر
66 نیکا کریمی فرزانگان PHOTOSHOP دختر
67  نگین راکعی فرزانگان PHOTOSHOP دختر
68 مونا رهبر عالم علوی انیمیشن دختر
69 ثنا رهبر عالم علوی انیمیشن دختر