دانش آموزان شرکت کننده در مرحله نخست المپیاد نجوم پژوهش سرای رازی می توانند جهت مطالعه از جزوه آموزشی زیر استفاده نمایند.

جهت دریافت بروی تیتر فایل کلیک نمائید.