روز جمعه 26 شهریور ماه 1389 مسابقه ساخت و پرواز هواپیمای مدل و در ورزشگاه دانشکده صنعتی شیراز برگزار شد . هدف از برگزاری این مسابقه سنجیدن توانایی دانش آموزان ، آزمونی برای ثبت نام در کلاس های ترم بعد و رقابت بین دانش آموزان بود . تعداد 6 تیم هواپیمای مدل در رشته کرکس و 12تیم در رشته رباتیک به رقابت پرداختند . شرکت کنندگان کسانی بودند که دوره های رباتیک و هواپیمای مدل را گذرانده بودند .

برگزیدگان مسابقه رباتیک :

رشته فوتبالیست

نفراول : آرمان کیانی و محسن خوش نیت ( در دره سنی خودشان )

نفر دوم : محمد مهدی دهقانی

رشته ربات جنگجو

نفر اول : آرمین کیانی و شاهرخ درخشنده ( در رده سنی خودشان )

نفر دوم : محسن خوش نشین

برگزیدگان مسابقه هواپیمای مدل :

نفر اول : علی توان و متین زکی پور ( در رده سنی خودشان )

نفر دوم : محمد نیک سرشت

نفر سوم : ایمان ادارکی

داوران مسابقه هواپیمای مدل :

  • زهرا ناصری
  • مرضیه جناب
  • مرضیه جاشکی
  • امیر جناب
  • احمد ناصری