از:مدیریت آموزش و پرورش ناحیه2

به: تمامی دبیرستانها ومدارس ابتدایی

موضوع: نتایج مسابقات ایرو کاپ استانی

با سلام و احترام،ضمن عرض تبریک به قبول شدگان مسابقات ایروکاپ استانی، جهت اطلاع بیشتر از مرحله کشوری می توانید به شماره  تلفن های 2320466 و2320468 و یا به اداره کل قسمت فن آوری اطلاعات جناب آقایان ابراهیمی یا عزیزی تماس حاصل فرمائید.

1- لیگ رادیو کنترل

ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

رتبه استانی

1

دبیرستان علوم پزشکی

سینا نظری

اول

2

دبیرستان تفضلی

ابراهیم مرادی

دوم

2- لیگ راکت آبی چتر دار(به صورت تیمی)

ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

رتبه استانی

1

راهنمایی فرزانگان

صبا  کرمی

سوم

2

راهنمایی فرزانگان

فاطمه  مظلوم

سوم

3

راهنمایی فرزانگان

رضایی

سوم

4

راهنمایی فرزانگان

زهرا  مهندسی

سوم