پژوهش سرای رازی در راستای اهداف خود و جهت رشد و تعالی فعالیت های مستمر و متعددی انجام می دهد و از این خلاصه گزارش از آنها را تدوین و منتشر نموده است.

جهت دریافت آن از لینک زیر امکان پذیر می باشد.