از : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

به : تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم دخترانه

موضوع : برگزاری اولین دوره مسابقه بهینه سازی لباسهای بازیافتی

 باسلام و احترام به اطلاع می­رساند پژوهش­سرای رازی ناحیه 2 شیراز با همکاری گروه آموزشی طراحی ودوخت استان در راستای پرورش خلاقیت ونوآوری دانش­آموزان اقدام به برگزاری اولین مسابقه بهینه سازی لباسهای بازیافتی در سطح ناحیه 2آموزش وپرورش نموده­است لذا شایسته­است مدیران محترم و پژوهش­یاران گرامی موارد ذیل را به اطلاع دانش ­آموزان علاقه مند برسانند:

موارد مهم:

1-دانش­آموزان دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول و دوم می­توانند در گرایش خلاقیت با لباسها و کیف و کفش بازیافتی به صورت کاردستی وعروسک شرکت نمایند.

2- مسابقه در سطح مدارس ناحیه 2 برگزار می­شود.

3- هزینه ثبت­نام هر گروه 15هزار تومان ( تعداد هر گروه 3نفر می­باشد.هر نفر (5،000تومان ) که به حساب شماره 4150136269008 بانک ملی به نام پژوهشسرای رازی  واریز نمایید. مبلغ واریز شده مسترد نمی­گردد.

4-زمان ثبت نام ازتاریخ 5 دی ماه تا 20بهمن 96 در مدارس توسط پژوهشیار محترم می باشد.

5- پژوهش­یار محترم هرآموزشگاه لیست دانش­آموزان علاقه مند را برابر نمون برگ زیر تنظیم و تا سه شنبه 24 بهمن ماه96 به پژوهش­سرا ی رازی ناحیه 2 شیراز به همراه فیش واریزی تحویل نمایند ( شیراز – خیابان قصرالدشت – بین چهار راه سینما سعدی و سه ­راه برق پژوهش­سرای رازی 32334419 و 32344453 )

6- دانش­آموزان به شیوه گروه 3 نفره از یک پایه تحصیلی در مسابقه شرکت نمایند ( مثلا اگر سرگروه چهارم ابتدایی است اعضای گروه نیز چهارم باشد )

7- اطلاعیه مربوط به مسابقه بر روی سامانه پژوهش­سرای رازی ناحیه 2 شیراز به نشانی www.shirazrazi.ir  و تلگرام @shirazrazi2منعکس می شود.

8- زمان تشکیل  یک جلسه کلاس توجیهی  دانش آموزان ازتاریخ  5تا 20 اسفندماه توسط پژوهش سرای رازی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

9- هر گروه می­تواند در یک گرایش شرکت نماید.

10- هر گروه در هر گرایش از مسابقه مجاز به ساخت 3 اثر می­باشد.

11- هر گروه می بایست یک نام و یک سرگروه برای خود داشته باشد.

 12- زمان مسابقه در اردیبهشت ماه 97 می باشد که ساعت و مکان آن به اطلاع شرکت کنندگان خواهدرسید.

13-به گروه های اول تا پنجم لوح تقدیر اداره کل وهدایا به سرگروه داده می شود.

14-به دانش آموزان در یک جلسه کارگاه آموزشی روش ،الگوی کار و قوانین آموزش داده می شود.

15-به پیوست نمون برگ و آیین نامه مسابقات ارسال می گردد.