فرم ایده نویسی پژوهش سرای رازی ناحیه 2شیراز

سال تحصیلی 92-91

نام و نام خانوادگی:                                                     نام آموزشگاه:                                      پایه تحصیلی:

شماره تلفن همراه و منزل :                                       شماره همراه پدر یا مادر:                                       ایمیل :

آدرس منزل:

 

عنوان طرح یا ایده:

( عنوان طرح باید بیانگر کاربرد و زمینه ی ایده مورد نظر باشد . به طوری که با مشاهده ی این عنوان تا حدودی به ماهیت و کاربرد آن پی برد .)

توضیح طرح:

( توضیح طرح باید خلاصه ای از طرح باشد به گونه ای که تا حدودی بتوان از کارکرد ، زمینه و هدف ساخت این طرح مطلع شد و با توجه به این توضیحات بتوان تصویری از طرح را در ذهن ترسیم کرد . )

این طرح چه اثرات مثبتی دارد؟

زمینه های طرح :

برق و الكترونیك £                  روباتیك £                               كامپیوتر £                              مكانیك £                               عمران £

علوم زیستی و پزشكی £          كشاورزی و منابع طبیعی £      فیزیك و نجوم £                      شیمی £                                  نانو تكنولوژی £

ریاضی £                                                 زبان و ادبیات فارسی £            علوم اجتماعی £                     علوم اسلامی، فلسفه و ادیان£  هنر و معماری £     

سایر رشته ها £

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

تأیید استاد مشاور :                                                                             (روزهای مشاوره رایگان سه شنبه ها ازساعت19تا21)