موارد مهم :

1-دانش آموزان برگزیده از مرحله مقدماتی به مرحله پیشرفته اول انتخاب گردیدند .

2-کارگاه آموزشی مرحله پیشرفته اول پایه هفتم در تیرماه 99 برگزار می شود .

3- هر دانش آموز مبلغ صد هزارتومان  به حساب آقای محمد مهدی نعمتی به شماره 030836322300 یا شماره کارت 6037997357910364 بانک ملی پرداخت نمایند .

4- روز و ساعت کلاس ها از طریق آقای نعمتی به اطلاع دانش آموزان منتخب خواهد رسید . فیش واریزی را از طریق واتساپ  به شماره 09173067202 ارسال فرمایید.

5-پذیرفته شدگان پایه هفتم دختران و پسران به شرح زیر است:

 

الف) دختران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرسه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرسه

1

نارگل آهن ورز

شاهد5

63

محدثه سعیدی فر

حسابی

2

آناهیتا خوش پرور

فرزانگان

64

یاسمین شفیعی

حسابی

3

یسنا توسلی

فرزانگان

65

زهرا افلاکی

شاهد5

4

فاطمه قائد شرفی

فرزانگان

66

ستاره عوض پور

الزهرا

5

پارمیش پاپری زاده

فرزانگان

67

مهرناز کریم زاده

شاهد5

6

روژینا صحراکار

فرزانگان

68

پارمیس تدین

حسابی

7

نرجس بردبار

حسابی

69

هستی مراد پور

معطری

8

سارا روان

حسابی

70

ملینا باقری

معطری

9

ماریا قائدی

فرزانگان

71

صفا پذیره

حسابی

10

حنانه کریم پور

فرزانگان

72

سیده محدثه ابطحی

نعمت الهی

11

مریم هوشیار

حسابی

73

زهرا مرادی

نعمت الهی

12

سما مظفری

حسابی

74

فاطمه مرادی

نعمت الهی

13

یکتا صداقت پور

شاهد5

75

اسما السادات کاظمی

نعمت الهی

14

ملیکا صراطی

فرزانگان

76

فاطمه اسفندیاری بیات

نعمت الهی

15

مهنا بلند همت

الزهرا

77

معصومه نعمتی

نعمت الهی

16

نائیریکا متقی

الزهرا

78

کیمیا عبدی پور

نعمت الهی

17

مهسا زینلی

فرزانگان

79

مارال اردوبادی

الزهرا

18

سیده روژینا طاهری

فرزانگان

80

ریحانه موسوی خواه

دانشگاه

19

شاینا کسایی

فرزانگان

81

آیسا آذین نیا

حسابی

20

ملیکا سادات فکور

فرزانگان

82

فاطمه تمدن

شاهد5

21

آنیتا شریف زاده

فرزانگان

83

آریانا انصاری

الزهرا

22

فرناز حبیبی

فرزانگان

84

آلما عزیزی

الزهرا

23

آنیتا شعبانپور

فرزانگان

85

روژینا غلامرضا پور

الزهرا

24

رژین کوهکن

حسابی

86

زهرا طهماسبی

الزهرا

25

تهمینه مرادی

امین فاطمه

87

زهره نداف فرد

الزهرا

26

ملودی پوست پرداز

فرزانگان

88

سیده الهه حسینی نیک

الزهرا

27

نلیس ادریسی

علوم پزشکی

89

نگار مومنی بیگدلی

فرزانگان

28

کیانا خرسند

معطری

90

نگار قائمی نیا

فرزانگان

29

صوفیا صفایی

برادران ابراهیمی

91

فریور مقدسی

الزهرا

30

دیانا درستکار

برادران ابراهیمی

92

کوثر بحرینی

فرزانگان

31

زهرا جاویدی

حسابی

93

مهسا انصاری

الزهرا

32

نگین زارع

حسابی

94

نازنین زهرا مسعودی

الزهرا

33

آتنا نظری

حسابی

95

پردیس رحمانی

علوم پزشکی

34

پرنیا نورایی

حسابی

96

مانا حسین زاده

فرزانگان

35

کیا امیرحسینی

حسابی

97

سیده کوثر بحرینی

فرزانگان

36

ریحانه باقرپور

مطهری

98

مارال جهان بین

فرزانگان

37

نیایش رحمانی

مهر آیین

99

کیانا امیری

معطری

38

آیلین علی ویسی

الزهرا

100

زهرا حقایقی

معطری

39

زهرا زارعی

الزهرا

101

آرمیتا پسندیده

فرشتگان

40

مانا افضلی

الزهرا

102

زهرا عابدی

برادران ابراهیمی

41

مبینا مختاری

الزهرا

103

فاطمه دانشمند

حسابی

42

شیوا ویسی

امین فاطمه

104

یاسمین طهماسبی

حسابی

43

زهرا صادقی

فرزانگان

105

گل سنم کاظمی

حسابی

44

آفرین بحرانی

الزهرا

106

آنوشا جاهد

حسابی

45

رومینا محمدی

الزهرا

107

مهسا زادشم

حسابی

46

ملیکا جوکار

فرزانگان

108

فاطمه حصیری

حسابی

47

انوشه حاجیان

فرزانگان

109

روشان زارع

مهر آیین

48

فاطمه طاهری

فرزانگان

110

مطهره کریمی

شاهد5

49

صبا شمس

حسابی

111

آناهیتا حیدری

الزهرا

50

یسنا محمودزاده

حسابی

112

آیناز کریمی

الزهرا

51

نرگس مختاری

معطری

113

پرنیا کریمی

الزهرا

52

رایا خرسندی راد

معطری

114

فاطیما منصوری

الزهرا

53

کیانا پژومان

معطری

115

مبینا عبدالهی

فرزانگان

53

زهرا شهریاری

معطری

116

پرنیا حیدری

الزهرا

54

حدیث عرفانی راد

حسابی

117

نیکا خوش آمدی

الزهرا

55

الینا رضایی

مهر آیین

118

نیکا زارع

الزهرا

56

ویدا ابوالحسنی

علوی

119

اسما سهرابی

علوم پزشکی

57

زهرا شرافت

الزهرا

120

الیانا علی بیگی

حسابی

58

ستاره عوض پور

الزهرا

121

پانیذ غیاثی

علوی

59

غزل نوری

الزهرا

122

زهرا اعتمادی

اباصالح

60

فاطیما رنجبر

الزهرا

123

ملیکا حیاتی

الزهرا

61

ضحی صفری

فرزانگان

124

مبینا ملک سعیدی

الزهرا

62

ویونا برهان حقیقی

فرزانگان

 

 

 

 

ب) پسران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرسه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرسه

1

شروین ادراکی

توحید

13

ابوالفضل دشتبانی خوب

توحید

2

محمد امین ایمانی

قشقایی

14

کیارش ترابی

توحید

3

ابوالفضل جوکار

قشقایی

15

ایلیا کریمی

قشقایی

4

علی رضا غریبی

دستغیب

16

محمد مهدی خدری

دستغیب

5

امیر مهدی نامدار

توحید

17

رضا جهان اندیش

علوم پزشکی

6

پویا مکی

توحید

18

سپهر سجادی فر

توحید

7

ارشیا عبدالملکی

دستغیب

19

محمد صادق رنجبر

توحید

8

محمد علی شهسواری

علوم پزشکی

20

علی فخار

نواندیشان

9

عبدالمجید دستان

شاهد ذوالانوار

21

امیر سام موسوی نسب

توحید

10

عرشیا رفیع پور

دستغیب

22

احمد رضا رئیسی

توحید

11

امیر رفعتی

دستغیب

23

علیرضا حیاتی

توحید

12

علی پور هاشمی

شاهد ذوالانوار