موارد مهم :

1-دانش آموزان برگزیده از مرحله مقدماتی به مرحله پیشرفته اول انتخاب گردیدند .

2- برای دانش آموزان هفت جلسه کلاس آموزشی برگزار می شود . حضور دانش آموزان در کلاس ها الزامی است .

3- دانش آموزان دقت داشته باشند که کلاس های پژوهش سرا با سایر کلاس ها تداخل نداشته باشد .

4- مبلغ پنجاه هزارتومان به حساب شماره 4150156512003 بانک ملی به نام پژوهش سرای رازی واریز گردد. مبلغ واریز شده مسترد نمی گردد .

5 –ثبت نام دانش آموزان در جلسه اول توسط اولیاء در پژوهش سرا انجام می شود. ( فیش واریزی را در زمان ثبت نام تحویل پژوهش سرا دهید.)

 

جدول برنامه ها

ساعت / روز

16:45 – 15:30

18:15 – 17

19:45 – 18:30

چهار شنبه ها بعد از ظهر

شروع کلاس 30 بهمن -

7و14 و 21   اسفند –

20و27 فروردین

3 اردیبهشت ماه

ریاضی هفتم

ریاضی هشتم

ریاضی نهم

علوم هفتم

علوم هشتم

علوم نهم

 

برگزیدگان المپیاد ریاضی هفتم ( چهارشنبه ها ساعت 16:45 - 15:30 شروع کلاس 30 بهمن 98)

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

ردیف

آموزشگاه

آموزشگاه

۱

محمد رضا افشاری

شهید دستغیب

۱۸

حسین فرهی

شهید دستغیب

۲

امیر رفعتی

شهید دستغیب

۱۹

بابک بیات

علوم پزشکی

۳

محمد حکانلو

شهید دستغیب

۲۰

نوید نجفی

علوم پزشکی

۴

محمد حسن قامت

شهید مطهری

۲۱

علیرضا قربانی

معارف

۵

آرین ناصری

شهید دستغیب

۲۲

امیر حسین محبی

رهپویان وصال

۶

سورنا فولادی وندا

شهید دستغیب

۲۳

فرزین صالحی

خسرو آصف

۷

عرفان معصومی

شهید مطهری

۲۴

علی آب روش

توحید

۸

پارسا بهرامیان

توحید

۲۵

مهدی عرفان بستانیان

معارف ۱

۹

محمد امین طاهری

خسرو آصف

۲۶

محمد متین مروج

علوم پزشکی

۱۰

سبحان اعتمادی

دانشگاه

۲۷

متین زارع

مهرتابان

۱۱

سید رضا مصباحی

توحید

۲۸

امیر علی معصومی نژاد

مهرتابان

۱۲

عرفان دهقانی

توحید

۲۹

سام اسدی

دکتر حسابی

۱۳

علیرضا شهروزی

علوم پزشکی

۳۰

محمد کیان دوستی

دکتر حسابی

۱۴

محمد طاها هوشیاری

شهید دستغیب

۳۱

علی صفاری

شهید دستغیب

۱۵

امیر حسین روستا

خسرو آصف

۳۲

هانی اولیائی

معارف ۱

۱۶

امیر حسین عطار

علوم پزشکی

۳۳

امیر علی مقدسی

توحید

۱۷

پویا محمودی

توحید

۳۴

آریا حکمتی نیا

معارف ۱

 

برگزیدگان المپیاد علوم هفتم ( چهارشنبه ها ساعت 16:45 - 15:30 شروع کلاس 30 بهمن 98) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

۱

سید پویا مکی

توحید

۱۲

محمد مهدی صالحی

توحید

۲

ابوالفضل ماندگاری

توحید

۱۳

امیر محمد نیکو

معارف ۲

۳

جواد افشاری

توحید

۱۴

سبحان اژدها کش پور

معارف ۲

۴

پوریا زارع شاه آبادی

توحید

۱۵

رامین چهرازی

دکتر حسابی

۵

پویا زارع شاه آبادی

توحید

۱۶

سینا محمدی

شاهد ذوالنوار

۶

محمد ریاضی

معارف ۱

۱۷

محمد مهدی سیاه قلاتی

معارف ۲

۷

محمد امین جهاندیده

معارف ۱

۱۸

امیر حسین فروزنده

خسرو آصف

۸

محمد مهدی اسماعیلی

توحید

۱۹

سهیل کرمی

مهرتابان

۹

رضا مرادی

معارف ۲

۲۰

عبدالمجید دستان

شاهد ذوالنوار

۱۰

فرنود فلاحتی

دکتر حسابی

۲۱

امیر حسین اسکندری

دکتر حسابی

۱۱

کیارش خسروی

مهرتابان

     

 

برگزیدگان المپیاد ریاضی هشتم ( چهارشنبه ها ساعت 18:15 – 17 شروع کلاس 30 بهمن 98) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

۱

محمد مهدی محمدی

نواندیشان

۹

رامتین سیف زاده

معارف ۱

۲

پارسا حق نیا

معارف ۱

۱۰

علیرضا زارع

معارف ۱

۳

محمد احسان یزدانی

رهپویان وصال

۱۱

امیر حسین کهن

معارف ۱

۴

عرشیان خداشناس

دکتر حسابی

۱۲

علیرضا سرچقایی

معارف ۲

۵

علیرضا خلیلی

ایمان

۱۳

امیر کسری فرمانی

رهپویان وصال

۶

فرنام زارع

خسرو آصف

۱۴

سید طاها مولودی

رهپویان وصال

۷

آرتین اطاعتی

علوم پزشکی

۱۵

سینا صادقی

خسرو آصف

۸

محمد شریفی

شاهد ذوالنوار

     

 

برگزیدگان المپیاد علوم هشتم ( چهارشنبه ها ساعت 18:15 – 17 شروع کلاس 30 بهمن 98) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

۱

محمد نظری

معارف ۱

۱۰

محمد حسین شریفی

معارف ۱

۲

سید علی اصغر سوزنده فر

دکتر حسابی

۱۱

محمد علی حسینی

خرد

۳

محمد ایمان بیضاوی

نواندیشان

۱۲

امیر ارشیا توتونچی

توحید

۴

رضا ذولانوار فرد

علوم پزشکی

۱۳

محمد رضا اسکندری

شاهد ذوالنوار

۵

عرفان ایزدپناه

علوم پزشکی

۱۴

علی کرمی

دکتر حسابی

۶

امیر رضا رستمی

شهید دستغیب

۱۵

محمد افراسیابی

شاهد ذوالنوار

۷

سید امیر محمد حسینی

خسرو آصف

۱۶

علیرضا عابدی

رهپویان وصال

۸

ماهان انصاری فرد

معارف ۱

۱۷

پوریا شجاعی

رهپویان وصال

۹

علیرضا تقوی

علوم پزشکی

۱۸

علی روحانی

رهپویان وصال

 

برگزیدگان المپیاد ریاضی نهم ( چهارشنبه ها ساعت 19:45 – 18:30 شروع کلاس 30 بهمن 98) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

۱

سید امیر رضا حسینی فر

خسرو آصف

۶

آرشام سورغالی

دانشگاه

۲

ماهان طهماسبی

شاهد ذوالنوار

۷

سید احسان موسوی

خسرو آصف

۳

نوید خلیلی

شهید دستغیب

۸

محمد کریمی

معارف ۲

۴

امیر عبدی

علوم پزشکی

۹

فرهاد فلاحی

دانشگاه

۵

ابوالفضل هوشنگی

معارف ۱

     

 

برگزیدگان المپیاد علوم نهم ( چهارشنبه ها ساعت 19:45 – 18:30 شروع کلاس 30 بهمن 98) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

۱

امیر حسین رستمی

علوم پزشکی

۹

آرش شیروانی

معارف ۲

۲

ایلیا عرب زاده

دانشگاه

۱۰

مهدی صفری

شاهد ذوالنوار

۳

میعاد دیداری

علوم پزشکی

۱۱

نیما خورسندی

خرد

۴

علیرضا خوشنامی

خسرو آصف

۱۲

سینا شیخ نیا

معارف ۲

۵

عرشیا مرادی

دانشگاه

۱۳

امیر آقایی

خسرو آصف

۶

شایان شادمانی

مهرتابان

۱۴

امین اکبری

معارف ۲

۷

پوریا حاجتی

معارف ۲

۱۵

سهیل کریمی

معارف ۲

۸

محمد مهدی زارع

معارف ۲