موارد مهم :

1-دانش آموزان برگزیده از مرحله مقدماتی به مرحله پیشرفته اول انتخاب گردیدند .

2- برای دانش آموزان هفت جلسه کارگاه آموزشی برگزار می شود . حضور دانش آموزان در کلاس ها الزامی است .

3- دانش آموزان دقت داشته باشند که کلاس های پژوهش‌سرا با سایر کلاس ها تداخل نداشته باشد .

4- در هفتمین جلسه آزمون برگزار می شود .

5- مبلغ پنجاه هزارتومان به حساب شماره   4150136269008  بانک ملی به نام پژوهش‌سرای رازی  واریز گردد. مبلغ واریز شده مسترد نمی گردد .

6ثبت نام دانش آموزان در جلسه اول توسط اولیاء در پژوهش‌سرا انجام می شود. ( فیش واریزی را در زمان ثبت نام تحویل پژوهش‌سرا دهید.)

 

ساعت / روز

16:45 – 15:30

18:10 – 16:50

19:35 – 18:20

سه شنبه بعدازظهر

شروع کلاس 29 بهمن –

 6 و 13 و 20 اسفند –

 26 فروردین- 2   اردیبهشت

آزمون : 9 اردیبهشت ماه

ریاضی پیشرفته اول هفتم

ریاضی پیشرفته اول هشتم

ریاضی پیشرفته اول نهم

 

الف) برگزیدگان المپیاد ریاضی پایه هفتم  دختران ( سه شنبه ها ساعت 16:45–15:30 ، شروع کلاس 29 بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

مائده ساسان نژاد

فرشتگان

29

فاطمه بیگ اینالویی

دکترحسابی

2

ملیکا اکبری

دانشگاه

30

یکتا باقری

شاهد5

3

الینا بی آزار

فرشتگان

31

فاطمه شیردره شیرازی

شاهد5

4

کیمیا جهانگیری

شهید نعمت الهی

32

مریم اکبری

اباصالح

5

ملینا منطقی

مهرآیین

33

فرنیا ثابت

شاهد5

6

ثنا هاشمی

یاس سپید

34

مینا مهرآور

شاهد5

7

آوا ثنایی

فرشتگان

35

سارینا جهانی

برادران ابراهیمی

8

فاطمه طاهری

فرزانگان

36

مهشید منوچهری

شاهد5

9

یسنا رنجبر

فرزانگان

37

آنوشا جاهد

دکترحسابی

10

آیسا فریدونی

فرزانگان

38

نگین علمی

اباصالح

11

فاطمه توکلی پور

فرزانگان

39

آتنا نظری

دکترحسابی

12

حدیث عسکری

فرزانگان

40

پرنوش زارع

شاهد5

13

آناهیتا خوش پرور

فرزانگان

41

ثنا معین الدین

دکترحسابی

14

آنیتا شریف زاده

فرزانگان

42

فاطمه صادقی

اباصالح

15

ملیکا مسلمی

امین فاطمه الزهرا

43

کوثر شهدادی

دکترحسابی

16

پریا رضایی

فرزانگان

44

النا موسوی

دکترحسابی

17

سیده کوثر بحرینی

فرزانگان

45

نائیریکا متقی

الزهرا

18

یکتا شجاعی پور

فرزانگان

46

نگار منتخب

الزهرا

19

یاسمینا نیکوکار

فرزانگان

47

مبینا مختاری

الزهرا

20

یکتا مهدی زاده

شهید مطهری

48

زهرا ایمانی

الزهرا

21

حنانه دهداری زاده

شهید مطهری

49

فرزانه چاره جو

الزهرا

22

پرنیا حیدری

الزهرا

50

ساینا امیری

دکتر معطری

23

زهرا طهماسبی

الزهرا

51

سیده فاطمه مصباح

الزهرا

24

آذین زحمتکش

دکتر معطری

52

آیدا رستمی نژاد

الزهرا

25

انوشه زاهد

الزهرا

53

بهاره بدر افشان

الزهرا

26

پانیذ پاشا

الزهرا

54

زینب اکبرپور

الزهرا

27

فرنیا رفیعی

الزهرا

55

ملیکا کیانی

دکتر معطری

28

فاطمه نادری

الزهرا

 

 

 

  

ب) برگزیدگان المپیاد ریاضی پایه هشتم دختران (سه شنبه ها ساعت 18:10 –16:50 ، شروع کلاس 29 بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

زهرا انصاری

شهید مطهری

18

هستی نیلایی

نرگس

2

نگین زارع

شهید مطهری

19

ثنا یوسفی

دکتر معطری

3

ملیکا حسن نیا

علوی

20

زهرا  پریچهر

شاهد5

4

فاطمه صالحیان فر

پیشتازان

21

سارا علیمردانی

برادران ابراهیمی

5

کیمیا کامیاب فر

پیشتازان

22

سمانه نوبهار

دکتر حسابی

6

نازنین پور همت

شهیدنعمت الهی

23

آهو محمدی

فرشتگان

7

فاطمه سلمانپور

شهید مطهری

24

مائده سادات کراماتی

دکتر حسابی

8

بهار زارع

فرزانگان

25

زهرا قره بیگی

دکتر حسابی

9

محدثه داور پناه

فرزانگان

26

فاطمه حیدری

فرشتگان

10

فاطمه صفی

الزهرا

27

فاطمه سکندر پور

برادران ابراهیمی

11

مریم نصیبی

الزهرا

28

فاطمه دیندارلو

فرشتگان

12

ملینا هنرمند

الزهرا

29

سارا زارعی

دکتر حسابی

13

سپیده آزادمهر

فرزانگان

30

زهرا حسنی

شاهد5

14

هلنا گلشن

الزهرا

31

زهرا صدارتی

امین فاطمه الزهرا

15

گلاره عسکری

دکتر معطری

32

مینا کریمی

برادران ابراهیمی

16

پرنیان همایون

دکتر معطری

33

نرگس مرادی

برادران ابراهیمی

17

محدثه زینلی

دکتر معطری

34

ملیکا الهی

برادران ابراهیمی

 

ج) برگزیدگان المپیاد ریاضی پایه نهم دختران (سه شنبه ها ساعت 19:35 – 18:20 ، شروع کلاس ها 29 بهمن 98 )

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

هستی هاشمی

فرشتگان

21

فاطمه شیخی

الزهرا

2

زهرا اورنگی

فرشتگان

22

بهاره موسوی

الزهرا

3

زهرا رخساری

فرشتگان

23

مهدیس زنده باد

الزهرا

4

مریم عطروش

فرشتگان

24

درسا دوکوهکی

دکتر معطری

5

محیا قائد شرفی

دکتر معطری

25

دایانا والی پور

فرشتگان

6

ثمینا مکاری منشاری

الزهرا

26

لیلا جهانخواه

فرشتگان

7

پریا قربانی

فرشتگان

27

پریناز رضا زاده

یاس سپید

8

فاطیما پور محمد

دکتر معطری

28

زهرا عماد

شهید مطهری

9

آریانا یوسفی

دکتر معطری

29

نجمه خلیفه

امین فاطمه الزهرا

10

سارا جلالی پور

الزهرا

30

ریحانه نمازی فرد

اباصالح

11

نازنین عربی

علوم پزشکی

31

سانیا منوچهری

شاهد 5

12

دنیا موسوی

دانشگاه

32

الهه رزمجو

شهید نعمت الهی

13

فاطمه خانی

شهید نعمت الهی

33

آناهیتا شاهین

برادران ابراهیمی

14

آیدا بهرمن

برادران ابراهیمی

34

حدیث کردی

اباصالح

15

ثنا جاویدی

شاهد5

35

پانیذ پور حسینی

علوی

16

ریحانه طالع زاده

برادران ابراهیمی

36

عسل دریانورد

علوی

17

مهشید فتحی

شاهد5

37

ملیکا مختارزادگان

اباصالح

18

پرنیا ابراهیمی

شاهد5

38

سمیرا احمدی

اباصالح

19

مریم کیا

دانشگاه

39

ریحانه کشاورزی

پیروی

20

پونه جعفری

برادران ابراهیمی

40

ثمین ابوالقاسمی

شاهد 5