موارد مهم :

1-دانش آموزان برگزیده از مرحله مقدماتی به مرحله پیشرفته اول انتخاب گردیدند .

2- برای دانش آموزان هفت جلسه کلاس آموزشی برگزار می شود . حضور دانش آموزان در کلاس ها الزامی است .

3- دانش آموزان دقت داشته باشند که کلاس های پژوهش سرا با سایر کلاس ها تداخل نداشته باشد .

4- مبلغ پنجاه هزارتومان به حساب شماره 4150156512003 بانک ملی به نام پژوهش سرای رازی واریز گردد. مبلغ واریز شده مسترد نمی گردد .

5ثبت نام دانش آموزان در جلسه اول توسط اولیاء در پژوهش سرا انجام می شود. ( فیش واریزی را در زمان ثبت نام تحویل پژوهش سرا دهید.)

 

جدول برنامه ها

 ساعت / روز

16:45 – 15:30

18:15 – 17

19:45 – 18:30

دوشنبه ها بعدازظهر

شروع کلاس 28 بهمن–

 5و12و19  اسفند –

 18و25فروردین

1 اردیبهشت

ریاضی دوم

ریاضی سوم

-

ریاضی چهارم

ریاضی پنجم

ریاضی ششم

علوم چهارم

علوم پنجم

 علوم ششم

چهار شنبه ها بعد از ظهر

شروع کلاس 30 بهمن -

 7و14 و 21   اسفند –

 20و27 فروردین

3 اردیبهشت ماه

16:45 – 15:30

18:15 – 17

19:45 – 18:30

ریاضی چهارم

ریاضی پنجم

ریاضی ششم

علوم چهارم

علوم پنجم

علوم ششم

ریاضی هفتم

ریاضی هشتم

ریاضی نهم

علوم هفتم

علوم هشتم

علوم نهم

 

برگزیدگان المپیاد ریاضی چهارم ( دوشنبه ها ساعت 15:30 شروع کلاس 28  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

۱

علی حشمتی

صا ایران

۱۱

آرمان تیمناک

طاها

۲

پارسا روستائی

توحید

۱۲

آرمین زارع

امام حسن عسکری (ع)

۳

محمد مهیار خدابنده

صا ایران

۱۳

عرشیا قائدی

علوم پزشکی

۴

آرین اوجی مهر

توحید

۱۴

امیر محمد احمدی

دانشگاه

۵

مسیح محسنی

طاها

۱۵

سعید خیری

علوی

۶

سینا ظفر آبادی

صا ایران

۱۶

آریا رحیم پور

سیمای فرهنگ

۷

مهراد برزه

علوم پزشکی

۱۷

محمد طاها کاراندیش

ایرانیان

۸

مانی اسماعیل پور

علوی

۱۸

رضا رئیسی

معارف ۲

۹

علیرضا حیدری تهرانی

طاها

۱۹

سهیل رنجبر

علوی

۱۰

امیر محمد علی پور

صا ایران

۲۰

سید محمد موسوی شهرکی

علوی

 

برگزیدگان المپیاد ریاضی چهارم ( چهارشنبه ها ساعت 15:30 شروع کلاس ۳۰  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

۱

امیر طاها فتاحی

دکتر حسابی

۱۱

علی زارع

توکلیان

۲

نیما پروین

علوم پزشکی

۱۲

آرتین پاسدار

معارف ۲

۳

امیر علی بی آزار

مهرتابان

۱۳

ساواش ابوالحسن بیگی

ایرانیان

۴

محمد مجدی

علوم پزشکی

۱۴

آرمین عظیمی فر

علوی

۵

عارف محمد حسینی

معارف ۲

۱۵

رضا صالحی

توحید

۶

سوشیانت دشتیان

توحید

۱۶

امیر علی حسینی

خوارزمی

۷

حسین محمودی

معارف ۲

۱۷

امیر محمد بهمنی

توحید

۸

آروین جوانمردی

روزبهان

۱۸

یاشار صالحی

دانشگاه

۹

رادین حسن لی

معارف ۲

۱۹

امیر علی سلطانی

علوم پزشکی

۱۰

ماهان محمد‌رضا زاده

دانشگاه

     

  

برگزیدگان المپیاد علوم چهارم ( دوشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ شروع کلاس 28  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

۱

سید آرمین موسوی

طاها

۱۰

سپهر وفامند

مهرتابان

۲

ارشیا محسنی فر

توحید

۱۱

کاوه جمشید نژاد

معارف ۲

۳

مبین حجتی

توحید

۱۲

کارن فرودسی

طاها

۴

محمد حسین رنجبر

توحید

۱۳

محمد عودی

صاایران

۵

سیاوش شمس

مهرتابان

۱۴

علیرضا فقیه

دانشگاه

۶

امیررضا شهری

صاایران

۱۵

امیر علی غنی

صاایران

۷

محمد مهدی جوکار

طاها

۱۶

محمد علی شناوریان

طاها 

۸

سپهر مجاز

معارف ۲

۱۷   امیر علی نعیمی صاایران
۹   عباس طاقدیس غدیر       

 

برگزیدگان المپیاد علوم چهارم ( چهارشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ شروع کلاس ۳۰  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

۱

 نتن ال بیت یعقوب

 دکتر حسابی

۱۰

 محمد رضا جعفری

علوی

۲

 آروین اسکندری

طاها 

۱۱

پرهام خوبان

طاها

۳

محمد حسام نظری

سیمای فرهنگ

۱۲

امیر محمد آزاد

طاها

۴

محمد طاها دهقان پور

طاها

۱۳

بنیامین نامجو

خوارزمی

۵

علیرضا صداقت مهر

دکتر حسابی

۱۴

 محمد متین روستا پور

معارف ۲

۶

ماهان پور حمزه

صاایران

۱۵

احمد رضا بحرینی

-

۷

کیاراد کهزادپور

طاها

۱۶

امیر مهدی سجادیان

معارف ۲

۸

فرهود نیکو

مهرتابان

۱۷ محمد صادق زارع معارف ۲
 ۹  ماهان زاهدی علوم پزشکی       

  

برگزیدگان المپیاد ریاضی پنجم ( دوشنبه ها ساعت 17 شروع کلاس 28  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

۱

سید شایان شجاع الدین

علوی

۱۳

اهورا بیگ محمدی

طاها

۲

پارسا آل منصور

علوم پزشکی

۱۴

سروش بفلانی

علوم پزشکی

۳

بردیا موسوی

دکتر حسابی

۱۵

پوریا یزدان شناس

تلاش

۴

سپهر احمدی

معارف ۲

۱۶

محمد طاها اجمدی

ایرانیان

۵

امیر حسین شهریاری

ایرانیان

۱۷

محمد رضا جلوه

دکتر حسابی

۶

یوسف اسفندیاری

ایرانیان

۱۸

امیر حسین شریفی راد

توحید

۷

رضا اشرف

علوی

۱۹

علی کاوه

دکتر حسابی

۸

امیر محمد بهاری مقدم

علوی

۲۰

رهام محزون

مهرتابان

۹

سجاد سیف نژاد

طاها

۲۱

هومهر صفری راد

ایرانیان

۱۰

سینا نعمت الهی

خوارزمی

۲۲

محمد احمد زاده

شاهد جناب

۱۱

علی قاسمی

ایرانیان

۲۳

آراد صابری

ایرانیان

۱۲

امیر مهدی رستگار

طاها

۲۴

علی کاتوزی

ایرانیان

 

برگزیدگان المپیاد ریاضی پنجم ( چهارشنبه ها ساعت 17 شروع کلاس ۳۰  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

۱

آریا پورزاد

علوم پزشکی

۱۴

ارمیا ولی جانی

دانشگاه

۲

بردیا فلاح

توحید

۱۵

امیر محمد شادمانی

ایرانیان

۳

محمد امین شیخی

دکتر حسابی

۱۶

امیر علی صدری

معارف ۲

۴

سینا منتظمیان

توکلیان

۱۷

محمد محمدی

علوی

۵

عرفان حسینی

توکلیان

۱۸

بنیامین صدیقی

سبلان

۶

محمد حسین عباسی

علوی

۱۹

آرتین دهقانی

معارف ۲

۷

پارسا چیت سازی

معارف ۲

۲۰

ماهان محسنی

طاها

۸

محمد هادی شبانی

شاهد جناب

۲۱

عرفان بهرمند جوی

توحید

۹

امیر علی مرتضائی

علوم پزشکی

۲۲

امیر علی فارسیمدان

ایرانیان

۱۰

محمد رضا باقر نژاد

ایرانیان

۲۳

سروش سالکی

دکتر حسابی

۱۱

رادمهر فرهمند

علوم پزشکی

۲۴

یزدان محسنی

توحید

۱۲

شایان مختار پور

مهرتابان

۲۵

امیر علی دشت بش

دکتر حسابی

۱۳

یوسف مهبودی

ایرانیان

۲۶

آرمین امامی

علوم پزشکی

 

برگزیدگان المپیاد علوم پنجم ( دوشنبه ها ساعت 17 شروع کلاس 28  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

آرش خبازی باب اناری

توحید

13

محمد تنها

توحید

2

پارسا بازرگان

طاها

14

علی رحیمی

شهدای صا ایران

3

طاها بلاغی اینالو

طاها

15

حسین امیری

شهدای صا ایران

4

مهدی زارع

توحید

16

آرتین امیری

شهدای صا ایران

5

محمدطاها نقیب زاده

گوهر محمودی

17

آرتین فراهانی

روزبهان

6

هومن کرمی

علوم پزشکی

18

علی نادری

توکلیان

7

همایون حاتمی

طاها

19

آریا بهمنی

طاها

8

امیر کاظمی

علوم پزشکی

20

آرمین پروین

دانشگاه

9

امیر مهدی کاظمی نیا

سبلان

21

امیر محمد خدیر

توحید

10

امیر محمد زارع

توحید

22

علی روحانی

توحید

11

آران خانی

توحید

23

احسان فراحی

معارف2

12

پارسا فرهادی

ایرانیان

24

سجاد صدرا

علوم پزشکی

 

برگزیدگان المپیاد علوم پنجم ( چهارشنبه ها ساعت 17 شروع کلاس 30  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

محمد رضا عماد

توحید

13

حسن محمدی

مهرتابان

2

هومان محقق زاده

ایرانیان

14

محمد فلاح زاده

روزبهان

3

امیر حسین زارعی

سیمای فرهنگ

15

محمد حسین قاسم زاده

علوم پزشکی

4

آرمین جابری

علوم پزشکی

16

سامان امین

مهرتابان

5

نوید ولی زاده

غدیر

17

پوریا مسعود

خوارزمی

6

علیرضا فولادی

سبلان

18

آریا خوش وفایی

سیمای فرهنگ

7

بهراد داودی

توکلیان

19

بنیامین کریمی

دانشگاه

8

پوریا صادقی

مهرتابان

20

امیر علی گله داری

گوهر محمودی

9

سید امیر محمد موسوی

دانشگاه

21

کورش مرادی

ایرانیان

10

امیر محمد جوکاری

شهدای صا ایران

22

حامد سبوکی

طاها

11

آرتین روان خواه

معارف2

23

پارسا کاظمی

مهرتابان

12

محمد حسین حسن نژاد

تلاش

 

 

 

 

برگزیدگان المپیاد علوم ششم ( دوشنبه ها ساعت 18:30 شروع کلاس 28  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

کوروش زارع

مهرتابان

13

کسری عباسی

توحید

2

محمد پارسا عابدی

علوم پزشکی

14

علی عابدی نیا

شاهد جناب

3

محمد علی رشیدی زاده

مهرتابان

15

امیر حسین نعمت الهی

علوی

4

ماهان موسوی

مهرتابان

16

علیرضا هادی

علوم پزشکی

5

امیر رضا رحیمی

توحید

17

امیر علی حیدری

علوم پزشکی

6

سپهر صحت پور

توحید

18

بهداد دهقان

طاها

7

علی اصغر توکلی

معارف2

19

محمد حسین حیدری

ایرانیان

8

طاها روستائی

توحید

20

محمد حسنلی

معارف

9

محمد یوسف حق جو

نسل هوشمند فردا

21

امیر رضا عمادی

ایرانیان

10

سید بارمان موسوی

طاها

22

سید امیر محمد ترابی

معارف

11

علی مجاهد

علوم پزشکی

23

آرمین واصل

علوم پزشکی

12

متین پروانه نژاد

طاها

 

 

 

 

برگزیدگان المپیاد علوم ششم (چهارشنبه ها ساعت18:30 شروع کلاس 30   بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

میلاد مقدم

دانشگاه

12

علی اوجی

خوارزمی1

2

ایلیا نادری

علوم پزشکی

13

علیرضا دهقان حسام پور

سبلان

3

محمد رضا داودیان

معارف

14

امیر رضا توکلی

معارف2

4

علی اکرمی

توحید

15

آرش احمدی

خوارزمی

5

کیارش جعفری زاده

خوارزمی

16

محمد حسین دینکانی

طاها

6

سروش فتحی نژاد

علوم پزشکی

17

عرفان شیرزادی

صا ایران

7

علیرضا نوروزی

علوم پزشکی

18

امیر رضا اسعدی

معارف2

8

سید علیرضا موسوی خواه

دانشگاه

19

حسین منصوری

صا ایران

9

محمد مهدی قانعی

معارف2

20

امیر حسین کیان اصل

علوی

10

امبر حسین قهرمانی

ایرانیان

21

سید طاها معصوم پور

علوی

11

امیر رضا صالح

دانشگاه

22

آیدیک فروتن

ایرانیان

 

برگزیدگان المپیاد ریاضی ششم ( دوشنبه ها ساعت18:30 شروع کلاس 28  بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

محمد حسین گلستانی

توحید

15

محمد حسین عباسی

ایرانیان

2

ماهان بابایی

علوم پزشکی

16

بردیا قرقانی

دانشگاه

3

امیر رضا درویشی

مهرتابان

17

صدرا قهرمان منش

ایرانیان

4

پارسا علیقلی

علوم پزشکی

18

علیرضا دهقان

ایرانیان

5

دانیال ضرابی

طاها

19

رضا روحانی

ایرانیان

6

سید امیر محمد موسوی

طاها

20

محمد سام ریحانی

توحید

7

سیاوش اسدی

علوی

21

محمد علی یزدانی فر

توحید

8

اشکان اکابر

دانشگاه

22

سپهر ذوقی

طاها

9

محمد ایزدی

ایرانیان

23

محمد طاها محمد زاده شیرازی

توحید

10

بهراد کریمی

دانشگاه

24

محمد پارسا ارم

توحید

11

یاسان شمسی

توحید

25

محمد رضا دست بالا

توحید

12

علیرضا زارع

معارف2

26

سبحان اسفندیاری

طاها

13

علیرضا شادی

دانشگاه

27

آبتین ماری اوریاد

مهرتابان

14

آرتین سلیمی

علوم پزشکی

 

 

 

 

برگزیدگان المپیاد ریاضی ششم ( چهارشنبه  ها ساعت 18:30 شروع کلاس 30   بهمن 98)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

امیر علی رضایی

علوم پزشکی

15

محمد سینا خردمند

طاها

2

سینا عطایی پور

صا ایران

16

پویان محمدی

علوم پزشکی

3

امیر محمد دهقانی

دکتر حسابی

17

میثاق خوش خرامان

سیمای فرهنگ

4

امیر حسین محبوب

طاها

18

پارسا نظری رودکی

توحید

5

علی ناصری

مهرتابان

19

علیرضا قره قانی

شهدای صا ایران

6

متین موحدی پور

علوم پزشکی

20

امیر رضا قاسمی

دراک

7

محمد رضا شریفی

خوارزمی

21

محمد مهدی مذنب

معارف2

8

محمد پویان صداقت

معارف

22

امیر حسین امیدی

توکلیان

9

کیان رحمان نیا

علوم پزشکی

23

آریا کشتگر

خوارزمی

10

پارسا حدادی

دانشگاه

24

عرشیا قاسمی

شاهد جناب

11

عرفان شهبازی

توحید

25

آرشام رشیدی

ایرانیان

12

امیر علی خالصی

توحید

26

رایکا رحمتی

علوم پزشکی

13

ماهان فتحی

ایرانیان

27

امیر مهدی کریمی پورباصری

دکتر حسابی

14

بردیا بهادری

ایرانیان

28

کوروش عسکری

علوم پزشکی