موارد مهم :

1- دانش آموزان برگزیده از مرحله مقدماتی به مرحله پیشرفته اول انتخاب گردیدند .

2- برای دانش آموزان هفت جلسه کلاس آموزشی برگزار می شود. حضور دانش آموزان در کلاس ها الزامی است.

3- دانش آموزان دقت داشته باشند که کلاس های پژوهش‌سرا با سایر کلاس ها تداخل نداشته باشد.

4- مبلغ پنجاه هزارتومان به حساب شماره 4150156512003 بانک ملی به نام پژوهش‌سرای رازی واریز گردد. مبلغ واریز شده مسترد نمی گردد.

5- ثبت نام دانش آموزان در جلسه اول توسط اولیاء در پژوهش‌سرا انجام می شود. (فیش واریزی را در زمان ثبت نام تحویل پژوهش‌سرا دهید.)

6- متعاقبا برنامه شروع کلاس‌ها اعلام می گردد.

 

 

راه یافتگان به مرحله پیشرفته اول انیمیشن (فلش)

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

۱

سجاد سیف نژاد

طاها

۲

هومن کرمی

علوم پزشکی

۳

امیرمحمد جعفری

نسل هوشمند

۴

محسن زمانی

نسل هوشمند

۵

سید محمد موسوی شهرکی

علوی

۶

نیما پروین

علوم پزشکی

۷

سروش نقی زاده

مهرتابان

۸

پارسا علیقلی

علوم پزشکی

۹

دانیال طاهری

صا ایران

۱۰

سروش فتحی نژاد

علوم پزشکی

۱۱

پارسا حق بین

شاهد جناب

۱۲

محمدرضا اشرفی

شاهد جناب

۱۳

آروین رنجبر

علوی

۱۴

سعید طاهری

صا ایران

۱۵

امیرمحمد حامدی

علوی

۱۶

محمد امین نورانی

ایرانیان

۱۷

هومان فتحی لقمان

علوم پزشکی

۱۸

علیرضا ابراهیمی

رهپویان وصال

۱۹

سید محمد نقیب القرا

دکتر حسابی

۲۰

سامان زارع

دکتر حسابی

۲۱

مرتضی میگلی نژاد

توکلیان

۲۲

آبتین شادی

معارف2

۲۳

امیرعلی سادگی

علوی

۲۴

محمدعلی محمدی

علوی

۲۵

ارسلان عنصری نژاد

سیمای فرهنگ