از : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به : تمامی مدارس متوسطه اول وابتدایی پسران وپژوهشسرای رازی

موضوع : برنامه المپیاد های علمی وعملی  پژوهش سرای رازی مرحله اول ناحیه 98-99

با سلام و احترام، ضمن عرض تبریک به مناسبت شروع سال تحصیلی ۹۹– ۹۸ خدمت مدیران و پژوهش یاران  محترم

بدینوسیله جدول برنامه های پژوهشسرا خدمتتان ارسال می گردد . شایسته است به اطلاع دانش آموزان مستعد و علاقه مند برسانید.

- موارد مهم :1-نمره ی معدل سال قبل دانش آموز 17 به بالا درمتوسطه وابتدایی بسیا ر خوب باشد.

2- به ازاء هر کلاس 5 نفر در هر المپیاد متوسطه و ابتدایی 3 نفرمعرفی گردد . ( بهترین دانش آموزان در آن رشته از هر کلاس )

 المپیاد ها عبارتند از : 1- انیمیشن مایا و فلش    2- ریاضی    3  -برنامه نویسی     4- انرژی های نو      5- علوم      6-نجوم(فقط ابتدایی)      7- رباتیک - الکترونیک   8-برنامه نویسی آدرینو   9-المپیاد نانو (متوسطه اول و دوم)  10-المپیاد لیزر و اپتیک  

3- دانش آموزان کلاس های هفتم وهشتم و نهم ودهم متوسطه –دوم و سوم و چهارم وپنجم وششم ابتدایی می توانند شرکت کنند.

 4- هر دانش آموز می تواند فقط در یک المپیاد  علوم وریاضی ویک المپیاد دیگرشرکت نماید.

5- برای هر المپیاد10 جلسه کلاس آموزشی ، عملی و آزمایشگاهی برگزار می شود (یک جلسه در هفته) برای هر جلسه مبلع هفت هزار تومان به شماره حساب   4150156512003 بانک ملی شعبه فلسطین واریز گردد.(حساب سیبا) مبلغ واریز شده پس از ثبت نام مسترد نمی گردد.

6 -دانش آموزانی که در المپیادها شرکت می کنند ،می بایست علاقمند به آن المپیاد باشند.( بهترین دانش آموز در آن رشته باشند)

7- در صورتی که کلاس ها به تعطیلی  رسمی برخورد کند ، کلاس های جبرانی بعد از آخرین جلسه  تشکیل می شود.

8-دانش آموزان دقت نمایند المپیادهایی که ثبت نام می کنند تداخل با سایر کلاس هایشان نداشته باشد،حضور آنها در کلاس هاالزامی است.

9-فقط دانش آموزانی که در کلاس ها حضور دارند در آزمون پایانی المپیاد شرکت داده می شوند و منتخبین  تئوری به مرحله دوم عملی و آزمایشگاهی  راه می یابند. (حضور دانش آموزان با لباس مناسب الزامی می باشد)

11- ثبت نام توسط پژوهش یار محترم مدرسه با همکاری دبیران مرتبط انجام شود و پرینت لیست اسامی و   cd  اسامی طبق فرم پیوست به همراه فیش واریزی حداکثر تا تاریخ پنج شنبه ۹۸/۰۷/۲۵ به پژوهش سرا توسط پژوهشیار تحویل داده می شود(پژوهشسرا از ثبت نام موردی معذور است)

12-سر فصل های المپیادهای علمی متناسب با رشته انتخابی در جلسه اول به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

13-از برگزیدگان نهایی در دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا در هفته پژوهش سال 99تقدیر به عمل خواهد آمد.

14-زمان برگزاری المپیادها در آخرین جلسه به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

15-مکان تشکیل کلاس ها: خیابان قصر دشت –بین چهار راه سینما سعدی و سه راه برق- روبروی کوچه19-پژوهش سرای رازی تلفن: 32334419  - 32344453

دوره اول ابتدایی پسران ( دوم و سوم )

ساعت - روز

۱۶-۱۷

۱۸:۱۰ – ۱۷:۱۰

۱۹:۲۰ – ۱۸:۲۰

دوشنبه ها
شروع کلاس 13/8/98
13و20و27 آبان
4و11و18و25 آذر
30 دی ماه
7 بهمن  و آزمون 14 بهمن

المپیاد ریاضی سوم

المپیاد ریاضی دوم

نجوم دوم و سوم

 

دوره دوم ابتدایی ( چهارم ، پنجم و ششم )

ساعت - روز

۱۶-۱۷

۱۸:۱۰ – ۱۷:۱۰

۱۹:۲۰ – ۱۸:۲۰

دوشنبه ها
شروع کلاس 13/8/98
13و20و27 آبان
4و11و18و25 آذر
30 دی ماه
7 بهمن  و آزمون 14 بهمن

المپیاد ریاضی چهارم

المپیاد ریاضی ششم گروه 1

المپیاد ریاضی پنجم گروه 1

المپیاد علوم چهارم

المپیاد علوم ششم گروه 1

المپیاد علوم پنجم گروه 1

 

المپیاد ریاضی پنجم گروه 2

المپیاد ریاضی ششم گروه 2

 

المپیاد علوم پنجم گروه 2

المپیاد علوم ششم گروه 2

 

المپیاد انیمیشن فلش چهارم و پنجم و ششم

 

 

المپیاد نجوم چهارم و پنجم و ششم

 

متوسطه اول و دوم

 

المپیاد نانو

المپیاد لیزر و اپتیک

دوره دوم ابتدایی پسران ( چهارم ، پنجم و ششم )

ساعت - روز

۱۶-۱۷

۱۸:۱۰ – ۱۷:۱۰

۱۹:۲۰ – ۱۸:۲۰

چهارشنبه ها
شروع کلاس 1/8/98
1و8و22و29 آبان
6و13و20و27 آذر
2 بهمن و آزمون 16 بهمن

المپیاد ریاضی چهارم گروه1

المپیاد ریاضی پنجم

المپیاد ریاضی ششم گروه1

المپیاد علوم چهارم گروه 1

المپیاد علوم پنجم

المپیاد علوم ششم گروه1

المپیاد ریاضی ششم گروه2

رباتیک1

المپیادریاضی چهارم گروه2

المپیاد علوم ششم گروه2

المپیاد انیمیشن چهارم و پنجم و ششم

المپیاد علوم چهارم گروه 2

الکترونیک2

المپیاد انرژی های نو چهارم و پنجم

رباتیک2

المپیاد انرژی های نو دوم وسوم ابتدایی

برنامه نویسی آدرنیو

الکترونیک 1

 

 

المپیاد انرژی های نوششم

دوره متوسطه اول پسران ( هفتم ، هشتم و نهم )

ساعت - روز

۱۶:۴۵ – ۱۵:۳۰

۱۸:۱۰ – ۱۶:۵۵

۱۹:۳۵ – ۱۸:۲۰

چهارشنبه ها
شروع کلاس 1/8/98
1و8و22و29 آبان
6و13و20و27 آذر
2 بهمن و آزمون 16 بهمن

المپیاد ریاضی هفتم

المپیاد ریاضی هشتم

المپیاد ریاضی نهم

المپیاد علوم هفتم

المپیاد علوم هشتم

المپیاد علوم نهم

الکترونیک2

رباتیک1

رباتیک2

المپیاد انیمیشن و فلش

برنامه نویسی آدرنیو

الکترونیک 1

 

 

المپیاد انرژی های نو