از : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به : تمامی مدارس متوسطه اول وابتدایی دختران وپژوهش سرای رازی

موضوع : برنامه المپیاد های علمی و عملی پژوهش سرای رازی مرحله اول ناحیه ۹۹-۹۸

با سلام و احترام، ضمن عرض تبریک به مناسبت شروع سال تحصیلی ۹۹-۹۸ خدمت مدیران و پژوهش یاران  محترم

بدینوسیله جدول برنامه های پژوهشسرا خدمتتان ارسال می گردد . شایسته است به اطلاع دانش آموزان مستعد و علاقه مند برسانید.

- موارد مهم :1-نمره ی معدل سال قبل دانش آموز 17 به بالا درمتوسطه وابتدایی بسیا ر خوب باشد .

2- به ازاء هر کلاس 5 نفر در دوره متوسطه و 3 نفر در دوره ابتدایی معرفی گردد. ( بهترین دانش آموزان در آن رشته از هر کلاس )

 المپیاد ها عبارتند از : 1- انیمیشن و فلش    2- ریاضی      3-برنامه نویسی      4- لیزر و اپتیک (فقط متوسطه )     5- انرژی های نو       6-نجوم(فقط ابتدایی)      7- نانو ( فقط متوسطه ) 8-المپیاد تولید محتوا   9-استارت آپ(کسب و کار نو پا) فقط متوسطه

3- دانش آموزان کلاس های هفتم وهشتم و نهم ودهم متوسطه – دوم و سوم و چهارم وپنجم وششم ابتدایی  می توانند شرکت کنند.

 4- هر دانش آموز می تواند در دو المپیاد  شرکت نماید.

5- برای هر المپیاد10 جلسه کلاس آموزشی ، عملی و آزمایشگاهی برگزار می شود (یک جلسه در هفته) برای هر جلسه مبلع هفت هزار تومان به شماره حساب 4150136269008 بانک ملی شعبه فلسطین واریز گردد. (حساب سیبا) مبلغ واریز شده پس از ثبت نام مسترد نمی گردد.

6 -دانش آموزانی که در المپیادها شرکت می کنند ،می بایست علاقمند به آن المپیاد باشند.( بهترین دانش آموز در آن رشته باشند)

7- در صورتی که کلاس ها به تعطیلی  رسمی برخورد کند ، کلاس های جبرانی بعد از آخرین جلسه  تشکیل می شود.

8-دانش آموزان دقت نمایند المپیادهایی که ثبت نام می کنند تداخل با سایر کلاس هایشان نداشته باشد،حضور آنها در کلاس هاالزامی است.

9-فقط دانش آموزانی که در کلاس ها حضور دارند در آزمون پایانی المپیاد شرکت داده می شوند و منتخبین  تئوری به مرحله دوم عملی و آزمایشگاهی  راه می یابند. (حضور دانش آموزان با لباس مناسب الزامی می باشد)

11- ثبت نام توسط پژوهش یار محترم مدرسه با همکاری دبیران مرتبط انجام شود و پرینت لیست اسامی و   cd  اسامی طبق فرم پیوست به همراه فیش واریزی حداکثر تا تاریخ پنج شنبه ۹۸/۰۷/۲۵ به پژوهش سرا توسط پژوهشیار تحویل داده می شود(پژوهش سرا از ثبت نام موردی معذور است)

12-سر فصل های المپیادهای علمی متناسب با رشته انتخابی در جلسه اول به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

13-از برگزیدگان نهایی در دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا در هفته پژوهش سال 99تقدیر به عمل خواهد آمد.

14-زمان برگزاری المپیادها در آخرین جلسه به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

15-مکان تشکیل کلاس ها: خیابان قصر دشت –بین چهار راه سینما سعدی و سه راه برق- روبروی کوچه19-پژوهش سرای رازی تلفن: 32334419 

دوره اول ابتدایی:دوم و سوم

 شروع کلاس

 09:10 - 8

10:30- 09:20

11:50 - 10:40

پنج شنبه ها

۹۸/۰۸/۰۲

 2و9و16و23و30 آبان 7و14و21و28آذر آزمون5 دی ماه

المپیاد ریاضی سوم

المپیاد ریاضی دوم

المپیاد انرژی های نو سوم

 

المپیاد انرژی های نو دوم

المپیاد نجوم سوم

 

المپیاد نجوم دوم

المپیاد تولید محتوای سوم

دوره دوم ابتدایی: چهارم و پنجم و ششم

دوره ی دوم ابتدایی یک جلسه در هفته ( یک شنبه یا پنج شنبه) انتخاب کنند( کلاس ها یک جلسه در هفته برگزار می شوند)

 شروع کلاس

 09:10 - 8

10:30- 09:20

11:50 - 10:40

13:10 - 12

پنج شنبه ها

2/8/98 2و9و16و23و30 آبان 7و14و21و28آذر آزمون5 دی ماه

المپیاد ریاضی ششم

 

المپیاد ریاضی پنجم

 

المپیاد ریاضی چهارم

 

 

المپیاد نجوم چهارم

المپیاد تولید محتوای سوم و چهارم

المپیاد تولید محتوای چهارم تا ششم

المپیاد نجوم پنجم و ششم

 

 

المپیاد انرژی های نو ششم

المپیاد انیمیشن و فلش ابتدایی( چهارم تا ششم)

المپیاد انرژی های نو چهارم و پنجم

المپیاد انیمیشن و فلش متوسطه

یک شنبه ها

12/8/98
12و19و26 آبان 3و10و17و24 آذز
1دیماه
آژمون : 8 دی

16:45- 15:30

18:10 - 16:55

19:40 - 18:25

 

المپیاد ریاضی چهارم

المپیاد ریاضی پنجم

المپیاد ریاضی ششم

 

دوره اول و دوم متوسطه

 شروع کلاس

16:45- 15:30

18:10- 16:55

19:40 - 18:25

سه شنبه ها
30/7/98
30مهر
14و21و28آبان
5و12و19و26 آذر
1 بهمن
آزمون 8 بهمن

 

المپیاد ریاضی هفتم

 

 

المپیاد ریاضی هشتم

 

 

المپیاد ریاضی نهم

 

 

 

 

المپیاد نانو متوسطه اول و دوم

المپیاد لیزر و اپتیک متوسطه اول و دوم

 

المپیاد انرژی های نو نهم و دهم

المپیاد انرژی های نو هفتم

المپیاد انرژی های نو هشتم

دوره متوسطه  اول و دوم

 شروع کلاس

16:45- 15:30

18:10- 16:55

19:40 - 18:25

یک شنبه ها
12/8/98
12و19و26 آبان
3و10و17و24 آذز

استارت آپ  مقدماتی

(کسب و کارهای نو پا) متوسطه اول

۷ جلسه ۱۰۰ هزار تومان

استارت آپ  مقدماتی

(کسب و کارهای نو پا) متوسطه دوم

۷ جلسه ۱۰۰ هزار تومان

 

استارت آپ  مقدماتی

(کسب و کارهای نو پا) متوسطه اول و دوم

۷ جلسه ۱۰۰ هزار تومان

 

المپیاد تولید محتوا متوسطه اول(هفت جلسه هفتاد تومان)

المپیاد تولید محتوا متوسطه دوم(هفت جلسه هفتاد تومان)

المپیاد تولید محتوا متوسطه اول و دوم(هفت جلسه هفتاد تومان)