از کلیه مدیران پژوهش سراها که اسامی برگزیدگان مرحله اول استانی المپیاد لیزر و اپتیک را ارسال کردند تشکر می‌کنیم. لطفاً به موارد زیر دقت بفرمائید و به اطلاع دانش آموزان برسانید:

1- مرحله دوم به‌صورت اردوی دوروزه علمی و پژوهشی در آخر مردادماه برگزار می‌شود. دانش آموزان می‌بایست دو ایده مطابق فرم ضمیمه در رابطه با لیزر و اپتیک که به ساخت وسیله‌ای منجر شود به همراه وسایل موردنیاز به همراه داشته باشند.

ایده‌ها می‌بایست زیر نظر دبیران محترم فیزیک و یا علوم و.. به‌عنوان مشاور علمی دانش آموزان از نوآوری و خلاقیت برخوردار باشند.

2- لطفاً شماره تلفن و کد ملی دانش آموزان دقیق باشد زیرا به‌وسیله تلفن دانش آموزان به شیراز دعوت می‌شوند.

3- برای حضور دانش‌آموز در شیراز می‌بایست به ازای هر نفر مبلغ 100 هزار تومان به شماره‌حساب 4150136269008 بانک ملی واریز نمایند و فیش پرداختی را به همراه داشته باشند.

4- دانش آموزان می‌بایست لباس آزمایشگاه و دستکش و وسایل شخصی و وسایل برای ساخت ایده موردنیاز به همراه داشته باشند.

5- برگزیدگان مرحله استانی به جشنواره‌های ملی و بین‌المللی معرفی می‌شوند.

 

اسامی دانش آموزان برگزیده مرحله اول استانی لیزر و اپتیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه تحصیلی

شماره ملی

نام شهر /شهرستان

1

اهورا طباطبایی

ابتدایی

3510547470

ممسنی

2

فاطمه شجاعیان

متوسطه دوم

2540155456

ممسنی

3

سارا عزیزی

ابتدایی

6700061857

آباده طشک

4

فاطمه کشاورز

متوسطه اول

6700048540

آباده طشک

5

فروغ صادقی

متوسطه دوم

6700042720

آباده طشک

6

محمدصادق بخشی

ابتدایی

6810077480

خرم بید

7

فاطمه رنجبر

متوسطه اول

6810046183

خرم بید

8

شادی بیات

متوسطه دوم

5130103564

خرم بید

9

آیناز اسلامی

ابتدایی

6710068846

جویم

10

هانیه رجبی

متوسطه اول

6710056309

جویم

11

محدثه

متوسطه دوم

6710037460

جویم

12

آرشیا مبارکی

ابتدایی

2284136052

استهبان

13

شیدا فرح بخش

متوسطه اول

2520185139

استهبان

14

رضا ساجدی

متوسطه دوم

2520156341

استهبان

15

امیر رضا رحیمی

ابتدایی

6480087879

ارسنجان

16

امیر حسین رحیمی

متوسطه اول

6480076931

ارسنجان

17

علی پیکار

متوسطه دوم

6480056299

ارسنجان

18

حمید رضا حاذقی

ابتدایی

24406777010

قیروکارزین

19

زهرا کشاورز

متوسطه اول

244060566

قیروکارزین

20

مریم روشندل

متوسطه دوم

2440535801

قیروکارزین

21

امیر حسن زاده

ابتدایی

 

مهر

22

راضیه اکبری

متوسطه اول

 

مهر

23

فاطمه نجار

متوسطه دوم

 

مهر

24

انیس حاصلی

ابتدایی

6550099420

خفر

25

رقیه رجبی

متوسطه اول

6550085330

خفر

26

زهرا ماهوری فرد

متوسطه دوم

6550073881

خفر

27

دانیال تقی زاده

ابتدایی

2460530404

علامرودشت

28

امیر حسین ابراهیمی

متوسطه اول

5150235822

علامرودشت

29

علیرضا تخت دار

متوسطه دوم

5150192521

علامرودشت

30

فاطمه سادات ترابی

ابتدایی

2560649926

فسا

31

محمد احمدیان

متوسطه اول

2560552132

فسا

32

علی بلاغی اینالو

متوسطه دوم

2560456494

فسا

33

امیر رضا زارع

متوسطه اول

2283384176

ناحیه 4

34

علیرضا جاوید

متوسطه دوم

6650050776

ناحیه 4

35

فاطمه ایزدی

 

 

خرامه

36

زهرا رستگار

ابتدایی

2460562906

جهرم

37

علیرضا ضیایی

متوسطه

 

جهرم

38

حدیث واثقی

ابتدایی

 

لامرد

39

حسین خدابخش

متوسطه اول

 

لامرد

40

عرفانه شمسی

متوسطه اول

 

لامرد

41

 

ابتدایی

2530318603

کامفیروز

42

زهرا نظری

متوسطه اول

2420855892

کامفیروز

43

فاطمه فاتحی

متوسطه دوم

2420838297

کامفیروز

44

زهرا فرضی

ابتدایی

 

مهر

45

هانیه آرمین فر

ابتدایی

 

ناحیه 2

46

فاطمه فیروزی

ابتدایی

 

ناحیه 2

47

پارمیدا فیروزی

ابتدایی

 

ناحیه 2

48

کاملین جمعه پور

متوسطه اول

 

ناحیه 2

49

شایان زارعی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

50

سارا تسلیمی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

51

علیرضا نوروزی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

52

گلدا سلمانی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

53

امیر حسین عباسی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

54

سید محمد ابطحی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

55

سینا قاسمی فریدی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

56

زهرا عاشوری تبار

متوسطه اول

 

ناحیه 2

57

حدیث رضایی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

58

فرانک قاسمی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

59

ویدا عباسی

متوسطه اول

 

ناحیه 2

60

انیس ابراهیم زاده

متوسطه اول

 

ناحیه 2

61

پارسا صفایی

متوسطه اول

 

ناحیه 2