از: پژوهش سرای دانش آموزی رازی ناحیه2 شیراز

به: تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی پسرانه

موضوع: ساخت موشک های آبی ساده و چتر دار پژوهش سرای رازی 92

با سلام و احترام ،ضمن تشکر از کلیه مدیران و پژوهش یاران محترم به اطلاع می رساند که پژوهش سرای رازی جهت ایجاد خلاقیت و بالا بردن توان فکری ریاضی دانش آموزان اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی ساخت موشک های آبی ساده و چتر دار نموده است ،لذا شایسته است پژوهش یاران محترم به اطلاع کلیه دانش آموزان علاقمند برسانند.

موارد مهم:

1-     دانش آموزان پایه سوم تاششم ابتدایی و دوم وسوم راهنمایی می توانند در این کارگاه شرکت نمایند.

2-     زمان ثبت نام 1/3/92 تا 26/3/92 در پژوهش سرای رازی می باشد.                               

3-     کلاس ها به مدت 12جلسه به مبلغ چهل هزار تومان می باشد،که به شماره حساب سیبا بانک ملی4150136269008 به نام پژوهش سرا واریز گردد.

4-     مبلغ واریز شده مسترد نمی شود.

5-     کلاس ها دو جلسه درهفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار می شود.

ساعت و روز

10-  8    (ابتدایی)

12-10    ( راهنمایی)

دوشنبه   – چهارشنبه

شروع   کلاس

دوشنبه   27/3/91

ساخت   موشک های آبی ساده و چتردار

(آشنایی   با موشکها ،پیشرانه ها،باله ها،قوانین برنولی،نقشه خوانی،آشنایی با پرواز،ساخت   سنجاقک ها و گلایدر ها با فوم)

ساخت   موشک های آبی ساده و چتردار

(آشنایی   با موشکها ،پیشرانه ها،باله ها،قوانین برنولی،نقشه خوانی،آشنایی با پرواز،ساخت   سنجاقک ها و گلایدر ها با فوم)

از: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به: تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی پسرانه

موضوع: آموزش حل مکعب روبیک مرحله مقدماتی

با سلام و احترام ،ضمن تشکر از کلیه مدیران و پژوهش یاران محترم به اطلاع می رساند که پژوهش سرای رازی جهت ایجاد خلاقیت و بالا بردن توان فکری ریاضی دانش آموزان اقدام به برگزاری دوره کارگاه آموزشی حل مکعب روبیک مقدماتی نموده است ،شایسته است مدیران محترم به اطلاع دانش آموزان علاقمند برسانند.

موارد مهم:

1-     دانش آموزان پایه پنجم وششم ابتدایی و دوم وسوم راهنمایی می توانند در این کارگاه شرکت نمایند.

2-     نمره درس ریاضی آنها 19 به بالا باشد.

3-     زمان ثبت نام 1/2/92 تا 24/2/92 در پژوهش سرای رازی می باشد.                               

4-     کلاس ها به مدت 5 جلسه به مبلغ ده هزار تومان می باشد،که به شماره حساب سیبا بانک ملی4150136269008 به نام پژوهش سرا واریز گردد.

5-     مبلغ واریز شده مسترد نمی شود.

6-      کلاس ها دو جلسه درهفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار می شود.

ساعت و روز

10-8:30

11:45-10:15

دوشنبه – چهارشنبه

شروع کلاس

دوشنبه 27/3/91

آموزش حل مکعب روبیک

پسران پنجم و ششم ابتدایی

آموزش حل مکعب روبیک

پسران دوم و سوم راهنمایی

موضوع: کلاس های ترم تابستان پژوهش سرای رازی92

باسلام واحترام ضمن تشکر ازهمکاری کلیه مدیران وپژوهشیاران بدین وسیله برنامه ترم تابستان پژوهش سرای رازی ارسال می گردد شایسته است به نحو مطلوب به کلیه دانش آموزان برسانید تا حقی ازآنها ضایع نگردد.

شرایط ثبت نام :

1-        نمره انضباط دانش آموزان 20 باشد .

2-       کلاس ها به مدت 12 جلسه چهل هزار تومان است . شماره حساب سیبا 4150156512003 بانک ملی شعبه فلسطین به نام پژوهش سرای دانش آموزی رازی . 

3-     مبلغ واریز شده مسترد نخواهد شد و حضور دانش آموزان با لباس مناسب الزامی است .

4-     نمره درس  فیزیک،شیمی، ریاضی و ادبیات فارسی بالاتر از 17 باشد.

5-زمان ثبت نام از تاریخ 20/01/1392  لغایت 30/03/1392  از ساعت 8 تا 13 می باشد .

6-کلاس ها دو جلسه در هفته دختران روزهای شنبه و سه شنبه و پسران یکشنبه و پنج شنبه می باشد.

7- مکان ثبت نام وتشکیل کلاس : خیابان قصردشت - بین چهارراه سینما سعدی و سه راه برق – پژوهش سرای دانش آموزی رازی / شماره تماس : 2334671 – 2334419

ساعت  روز

9:30-8

11:10-9:40

12:50-11:20

شنبه و سه شنبه دختران

شروع کلاس ها

شنبه 1/4/92

شیمی   اول

فصل 1و 2 از کتاب درسی با 20 تا 30 تست از هر بخش

فیزیک   اول

نگاهی به فیزیک-انرژی مواد غذایی-انواع انرژی-منابع   انرژی- دماو گرما-تعادل گرمایی-رسانش-باد الکتریکی-رسانا و   نارسانا-بایستگی-القاء-مدار-جریان-قانون-اهم-مصرف انرژیو توان-حل تست های مربوط   در هر جلسه

ریاضی   اول دبیرستان

اعداد و نمادها-مجموعه ها- توان رسانی و ریشه گیری-   چند جمله ایها-اتحاهاو حل 100تست مهم

فیزیک   دوم

اندازه گیری و نمایش علمی اعداد-کمیت های برداری و نمرده ای   بردارها-معادله حرکت ،سرعت و شتاب- نیرو و قوانین نیرو-معرفی نیرو ها-مسائل   نیروها و حل تست های مربوطه در هر جلسه

ریاضی   دوم دبیرستان

دنباله-تابع-دامنه   و برد-رسم توابع-تابع معکوس-(هرقسمت 20تا30تست)

شیمی   دوم

ساختار اتم-آرایش الکترونی-ایزوتوپ ها-طیف خطی-جدول   تناوبی-روندهای حاکم بر جدول- گروه های جدول- خواص عناصر- فرمول نویسی- انرژی-   شبکه بلور جامدیونی- انواع جامدات و حل تست های مربوطه

حسابان

تابع-رسم نمودارها-توابع زوجو فرد-توابع قدر   مطلق-حد-پیوستگی-(هرقسمت 20تا30تست)

شیمی   سوم

مفاهیم اولیه غلظت-اتم گرم-ملکول گرم-واحدهای غلظت   شامل غلظت معمولی-مولی،نرمال و استکیومتری-موازنه واکنش های شیمیایی-انحلال   پذیری و حل تست های مربوطه

فیزیک   سوم

جبر   برداری-قانون کلن-میدانالکتریکی و نیروی وارده بر ذره-انرژی پتانسیل الکتریکی-خازن-به   هم بستن خازنها- جریان الکتریکی و قانون اهم-مقاومت الکتریکی-نیروی محرکه مولدو   مقاومت درونی-مدارهای تک حلقه و حل تست های مربوطه

نجوم

ساخت   هواپیمای مدل

آشنایی با طرح کلی هواپیمای گلایدر سنجاقک ، ساخت و   تست پروازآن به دست دانش آموزان،آشنایی با طرح کلی هواپیمای گلایدر کرکس،ساخت و   تست پرواز آن به دست دانش آموزان

 

     نانو تکنولوژی

انیمیشن(1)

آشنایی با تاریخچه انیمیشن از ابتدا تا امروز و   فراگرفتن شخصیت سازی چهازنوع ابداعی چه استفاده از شخصیت ها و ویژگی های موجود و   طراحی آن و استفاده  آن در یک مسیر داستانی   و ساخت دکوپاژ اولیه و طراحی ساده استوری بورد آن که در آخر منجر به طراحی و   ساخت یک انیمیشن کوتاه خواهد شد.

انیمیشن(2)

ساخت یک انیمیشن منسجم گروهی کامل به این صورت که   طراحی اولیه شخصیت کاملا منحصر به فرد خواهد بود وسیرداستانی با تحقیق کامل صورت   گرفته و استوری بورد رنگی  و در حد اجرا   کار خواهد شد و هر گروه موظف به ارائه یک انیمیشن خواهد بود.

رباتیک1

آشنایی با مفاهیم الکترونیکی و مکانیکی ربات  ها،ساخت انواع سازه و ربات مثل   نوریاب،مسیریاب،جنکجو و ...

یکشنبه و پنج شنبه پسران

شروع کلاس ها  یکشنبه

2/4/92

شیمی   اول

فصل 1و 2 از کتاب درسی با 20 تا 30 تست از هر بخش

فیزیک   اول

نگاهی به فیزیک-انرژی مواد غذایی-انواع انرژی-منابع   انرژی- دماو گرما-تعادل گرمایی-رسانش-باد الکتریکی-رسانا و   نارسانا-بایستگی-القاء-مدار-جریان-قانون-اهم-مصرف انرژیو توان-حل تست های مربوط   در هر جلسه

ریاضی   اول دبیرستان

اعداد و نمادها-مجموعه ها- توان رسانی و ریشه گیری-   چند جمله ایها-اتحادهاو حل 100تست مهم

فیزیک   دوم

اندازه گیری و نمایش علمی اعداد-کمیت های برداری و نمرده ای   بردارها-معادله حرکت ،سرعت و شتاب- نیرو و قوانین نیرو-معرفی نیرو ها-مسائل   نیروها و حل تست های مربوطه در هر جلسه

ریاضی   دوم دبیرستان

دنباله-تابع-دامنه   و برد-رسم توابع-تابع معکوس-(هرقسمت 20تا30تست)

 

نانو تکنولوژی

نجوم

انیمیشن(1)

آشنایی با تاریخچه انیمیشن از ابتدا تا امروز و   فراگرفتن شخصیت سازی چهازنوع ابداعی چه استفاده از شخصیت ها و ویژگی های موجود و   طراحی آن و استفاده  آن در یک مسیر داستانی   و ساخت دکوپاژ اولیه و طراحی ساده استوری بورد آن که در آخر منجر به طراحی و   ساخت یک انیمیشن کوتاه خواهد شد.

انیمیشن(2)

ساخت یک انیمیشن منسجم گروهی کامل به این صورت که   طراحی اولیه شخصیت کاملا منحصر به فرد خواهد بود وسیرداستانی با تحقیق کامل صورت   گرفته و استوری بورد رنگی  و در حد اجرا   کار خواهد شد و هر گروه موظف به ارائه یک انیمیشن خواهد بود.

رباتیک1

آشنایی با مفاهیم الکترونیکی و مکانیکی ربات  ها،ساخت انواع سازه و ربات مثل   نوریاب،مسیریاب،جنکجو و ...

رباتیک2

آشنایی با مفاهیم مقدماتی برنامه نویسی ربات هایی مثل مسیر یاب،ماز   هوشمند، نوریاب، آتش نشان و...

الکترونیک

ساخت   هواپیمای مدل

آشنایی با طرح کلی هواپیمای گلایدر سنجاقک ، ساخت و   تست پروازآن به دست دانش آموزان،آشنایی با طرح کلی هواپیمای گلایدر کرکس،ساخت و   تست پرواز آن به دست دانش آموزان