از             : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به            :  مدارس راهنمایی

موضوع   : نتایج نهایی المپیاد ریاضی، علوم و رایانه مرحله نهایی ناحیه 2

   با سلام و احترام ؛ ضمن عرض تبریک به دانش آموزان و اولیاء فرهیخته و مدیران و پژوهش یاران محترم که موفق به کسب رتبه در المپیادهای ناحیه گردیدند، پژوهش سرای رازی بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی را از کلیه کسانی که در موفقیت دانش آموزان سهیم بودند ابراز می نماید.

شایسته است مدیران محترم از دانش آموزان قابل تقدیر به نحو شایسته تقدیر بعمل آوردند.

موارد مهم :

1-     از دانش آموزان منتخب دعوت می شود به همراه یک مربی یا یکی از اولیاء در پنجمین جشنواره پژوهشگران امروز، دانشمندان فردا حضور داشته باشند.

زمان : روز چهارشنبه 27/02/91 ساعت 8 تا 12

مکان : بلوار چمران – جنب بیمارستان دکتر چمران – خیابان نیایش – سالن آمفی تئاتر مدرسه راهنمایی علوم پزشکی

2-     لوح تقدیر دانش آموزان قابل تقدیر توسط پژوهش یار در آموزشگاه اهداء خواهد شد.

3-     از دانش آموزان منتخب، در سالن مذکور تقدیر بعمل خواهد آمد. (اسامی زیر بر اساس ترتیب رتبه نمی باشد.)

المپیاد ریاضی راهنمایی مرحله نهایی ناحیه

منتخبین

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

آرمان گشتاسبی

سوم راهنمایی

خسرو آصف

فاطمه کاظم زاده

اول راهنمایی

فرزانگان 1

ماهان ملک زاده

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

گلناز مصباحی

دوم راهنمایی

فرزانگان 2

طوبی نیر

دوم راهنمایی

فرزانگان 1

علیرضا همت دار

اول راهنمایی

خسرو آصف

ریحانه ذنوبی

دوم راهنمایی

شاهد 5

قابل تقدیر

شقایق نکویی

دوم راهنمایی

پیشتازان

سعید محمد هادی

سوم راهنمایی

معارف

پرتو بهاءالدین

دوم راهنمایی

پیشتاران

فاطمه شجاعی

دوم راهنمایی

پیشتازان

صدف سیمان تو

دوم راهنمایی

دکتر حسابی 2

المپیاد علوم راهنمایی مرحله نهایی ناحیه

منتخبین

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

امیر رضا سامانیان

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

اردوان کفایی

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

فاطمه حیدری

سوم راهنمایی

دکتر حسابی

قابل تقدیر

زهرا توکلی

سوم راهنمایی

فرزانگان

میثم قاسمی

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

محمد صالحی

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

امیر رضا اصطهباناتی

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

شمیم معدلی

سوم راهنمایی

برادران ابراهیمی 1

پردیس رضایی

سوم راهنمایی

علوم پزشکی

زهرا شهنازی

سوم راهنمایی

طوبی

حمید رضا فرزان

سوم راهنمایی

دانشگاه

فاطمه درستی

سوم راهنمایی

علوم پزشکی

المپیاد رایانه راهنمایی مرحله نهایی ناحیه

منتخبین

Flash

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

فرزانگان

ملیکا ارژنگ زاده

علوی

سارا آتش بار

پیشتازان

درسا کهن

علوم پزشکی

آیدا قادری

معارف 2

علیرضا مبارکی

قابل تقدیر

شهید دستغیب

محمد نیک سرشت

 

منتخبین

Photoshop

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

فرزانگان

زهرا مهندس

شاهد 5

نیوشا بیاری

علوی

زهرا حسینی

شهید دستغیب

ماهان ملک زاده

 

منتخبین

Power Point

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

فرزانگان

نیکتا ضیایی

دکتر حسابی

سیده صبا موسوی

شاهد 5

مائده جمشیدی

شاهد 5

زهرا بذرگر

دکتر حسابی

صدف سیمان تو

سید کاظم موسوی

امیر حسین معماریان

شهید دستغیب

سید علیرضا فاطمی جهرمی

دکتر حسابی

عرفان ظهیری

قابل تقدیر

رشد

نیلوفر زارعی

شاهد 5

زهرا محجوب

طوبی

مائده رسول نیا

حضرت زینب (س)

الهه کشاورز

طوبی

رویا عظیمی نسب

سید کاظم موسوی

سجاد ستوده

دکتر سعادت

جلیل شهسوار

معارف 2

احسان کوهستانی

امام جعفر صادق (ع)

محمد مهدی بحرینی

 

منتخبین

VB

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

شهید دستغیب

هادی فروردین

Word

قابل تقدیر

شهید دستغیب

امیر مهدی عماد

از             : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به            :  مدارس راهنمایی

موضوع   : نتایج نهایی المپیاد ریاضی، علوم و رایانه مرحله نهایی ناحیه 2

   با سلام و احترام ؛ ضمن عرض تبریک به دانش آموزان و اولیاء فرهیخته و مدیران و پژوهش یاران محترم که موفق به کسب رتبه در المپیادهای ناحیه گردیدند، پژوهش سرای رازی بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی را از کلیه کسانی که در موفقیت دانش آموزان سهیم بودند ابراز می نماید.

شایسته است مدیران محترم از دانش آموزان قابل تقدیر به نحو شایسته تقدیر بعمل آوردند.

موارد مهم :

1-     از دانش آموزان منتخب دعوت می شود به همراه یک مربی یا یکی از اولیاء در پنجمین جشنواره پژوهشگران امروز، دانشمندان فردا حضور داشته باشند.

زمان : روز چهارشنبه 27/02/91 ساعت 8 تا 12

مکان : بلوار چمران – جنب بیمارستان دکتر چمران – خیابان نیایش – سالن آمفی تئاتر مدرسه راهنمایی علوم پزشکی

2-     لوح تقدیر دانش آموزان قابل تقدیر توسط پژوهش یار در آموزشگاه اهداء خواهد شد.

3-     از دانش آموزان منتخب، در سالن مذکور تقدیر بعمل خواهد آمد. (اسامی زیر بر اساس ترتیب رتبه نمی باشد.)

المپیاد ریاضی راهنمایی مرحله نهایی ناحیه

منتخبین

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

کامیار یزدانی

سوم راهنمایی

خسرو آصف

محمد رضا صادقی

سوم راهنمایی

خسرو آصف

فاطمه کاظم زاده

اول راهنمایی

فرزانگان 1

ماهان ملک زاده

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

گلناز مصباحی

دوم راهنمایی

فرزانگان 2

طوبی نیر

دوم راهنمایی

فرزانگان 1

علیرضا همت دار

اول راهنمایی

خسرو آصف

ریحانه ذنوبی

دوم راهنمایی

شاهد 5

قابل تقدیر

شقایق نکویی

دوم راهنمایی

پیشتازان

سعید محمد هادی

سوم راهنمایی

معارف

پرتو بهاءالدین

دوم راهنمایی

پیشتاران

فاطمه شجاعی

دوم راهنمایی

پیشتازان

صدف سیمان تو

دوم راهنمایی

دکتر حسابی 2

المپیاد علوم راهنمایی مرحله نهایی ناحیه

منتخبین

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

امیر رضا سامانیان

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

اردوان کفایی

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

فاطمه حیدری

سوم راهنمایی

دکتر حسابی

قابل تقدیر

زهرا توکلی

سوم راهنمایی

فرزانگان

میثم قاسمی

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

محمد صالحی

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

امیر رضا اصطهباناتی

سوم راهنمایی

شهید دستغیب

شمیم معدلی

سوم راهنمایی

برادران ابراهیمی 1

پردیس رضایی

سوم راهنمایی

علوم پزشکی

زهرا شهنازی

سوم راهنمایی

طوبی

حمید رضا فرزان

سوم راهنمایی

دانشگاه

فاطمه درستی

سوم راهنمایی

علوم پزشکی

المپیاد رایانه راهنمایی مرحله نهایی ناحیه

منتخبین

Flash

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

فرزانگان

ملیکا ارژنگ زاده

علوی

سارا آتش بار

پیشتازان

درسا کهن

علوم پزشکی

آیدا قادری

معارف 2

علیرضا مبارکی

قابل تقدیر

شهید دستغیب

محمد نیک سرشت

 

منتخبین

Photoshop

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

فرزانگان

زهرا مهندس

شاهد 5

نیوشا بیاری

علوی

زهرا حسینی

شهید دستغیب

ماهان ملک زاده

 

منتخبین

Power Point

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

فرزانگان

نیکتا ضیایی

دکتر حسابی

سیده صبا موسوی

شاهد 5

مائده جمشیدی

شاهد 5

زهرا بذرگر

دکتر حسابی

صدف سیمان تو

سید کاظم موسوی

امیر حسین معماریان

شهید دستغیب

سید علیرضا فاطمی جهرمی

دکتر حسابی

عرفان ظهیری

قابل تقدیر

رشد

نیلوفر زارعی

شاهد 5

زهرا محجوب

طوبی

مائده رسول نیا

حضرت زینب (س)

الهه کشاورز

طوبی

رویا عظیمی نسب

سید کاظم موسوی

سجاد ستوده

دکتر سعادت

جلیل شهسوار

معارف 2

احسان کوهستانی

امام جعفر صادق (ع)

محمد مهدی بحرینی

 

منتخبین

VB

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

شهید دستغیب

هادی فروردین

Word

قابل تقدیر

شهید دستغیب

امیر مهدی عماد

از             : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به            : تمامی مدارس

موضوع   : نتایج مسابقات رباتیک مرحله ناحیه

با سلام و احترام ؛ ضمن عرض تبریک به مناسبت سال جدید و تشکر از کلیه مدیران و پژوهش یاران گرامی به اطلاع می رساند که مسابقات رباتیک مرحله ناحیه در تاریخ 26/12/90 برگزار گردید و افراد زیر رتبه لازم را کسب نمودند. خواهشمند است موارد زیر را به اطلاع دانش آموزان منتخب برسانید تا حقی از آن ها ضایع نگردد.

1-     دانش آموزان ذکر شده به مسابقات مرحله استان راه یافتند.

2-     زمان برگزاری مسابقات استانی هفته آخر تیر ماه 91 می باشد.

3-     کلیه دانش آموزان منتخب کارت ورود به مسابقه استانی را از 10/04/91 لغایت 15/04/91 از سایت پژوهش سرا به آدرس www.shirazrazi.ir  دریافت نمایند.

4-     هر تیم منتخب می تواند فقط یک نفر همراه داشته باشد.

5-     اسامی منتخبین مرحله ناحیه

مسیر یاب ساده ابتدایی

رتبه 1 – محمد حسن نوری – صنایع الکترونیک 2

رتبه 2 – مهدی نصرتی – صنایع الکترونیک 1

رتبه 3 – ملیسا مهرابی فر – نخبگان امید فردا

مسیر یاب ساده دبیرستان

رتبه 1 – مریم شاکیان و سمانه کارگریان – انصاری لاری

رتبه 2 – احمد رضا جوکار و محمد گلخن – استاد شهریار

رتبه 3 – زینب مهبودی و شیرین کرمی – انصاری لاری

      فوتبالیست ابتدایی

رتبه 1 – پارسا طهماسبی و آرش زارعی – علوم پزشکی

رتبه 2 – سید امیر رضا عصایی – صنایع الکترونیک

رتبه 3 – دوکوهکی – صنایع الکترونیک

فوتبالیست راهنمایی

رتبه 1 – احمد رضا عبدالهی – دکتر سعادت

رتبه 2 – بهناز فراحی – فرزانگان

رتبه 3 – سینا پارسا پور و سحر قادری دودجی – برادران ابراهیمی

طرح و ایده برتر ابتدایی

رتبه 1 – عرشیا عربی – توحید

طرح و ایده برتر راهنمایی

رتبه 1 – محمد عرفان مرادپور – مهندس آصف 2

جنگجوی ابتدایی

رتبه 1 – امیر عباس فرصت کار – تلاش

رتبه 2 – امیر زارع گلچشمه – علوم پزشکی

رتبه 3 – امیر حسین قدمی – علوم پزشکی

جنگجوی راهنمایی

رتبه 1 – آرمین امیدوار – ارشیا

رتبه 2 – علی نجاتی و سینا توکل مقدم – علوم پزشکی

رتبه 3 – محمد امین بهمنی و محمد شیرازی پور – خسرو آصف

ماز هوشمند راهنمایی

رتبه 1 – علیرضا موذن جهرمی فرد و امیر کوشا کمالی سروستانی – علوم پزشکی

رتبه 2 – عرفان اردیبهشتی – امام جعفر صادق (ع(

ماز هوشمند دبیرستان

رتبه 1 – محمد ایلچی نژاد و خشایار آزاد پور – علوم پزشکی

رتبه 2 – محمد حسین پور یاسین و سینا تمنایی – علوم پزشکی

مسیر یاب پیشرفته ابتدایی

رتبه 1 – پیام فکور زیبا – وصال شیرازی

مسیر یاب پیشرفته دبیرستان

رتبه 1 – مصطفی رحیمی – علوم پزشکی

کنترل ربات ابتدایی

رتبه 1 – محمد حسین طاقدیس – معارف

رتبه 2 – ایمان دهقانی و کیانوش قربانی – صنایع الکترونیک

رتبه 3 – زهرا منفرد و صهبا اشرف – نخبگان امید فردا

رونوشت : آموزش ابتدایی – آموزش راهنمایی – آموزش متوسطه ( جهت تقدیر در جشن ستارگان سال 92-91 )

 

 

کد 49

از             : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به            :  مدارس ابتدایی

موضوع   : نتایج نهایی المپیاد ریاضی ، علوم و رایانه مرحله نهایی ناحیه 2

   با سلام و احترام ؛ ضمن عرض تبریک به دانش آموزان و اولیاء فرهیخته و مدیران و پژوهش یاران محترم که موفق به کسب رتبه در المپیادهای ناحیه گردیدند، پژوهش سرای رازی بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی را از کلیه کسانی که در موفقیت دانش آموزان سهیم بودند ابراز می نماید.

شایسته است مدیران محترم از دانش آموزان قابل تقدیر به نحو شایسته تقدیر بعمل آوردند.

موارد مهم :

1-     از دانش آموزان منتخب دعوت می شود به همراه یک مربی یا یکی از اولیاء در پنجمین جشنواره پژوهشگران امروز، دانشمندان فردا حضور داشته باشند.

زمان : روز پنجشنبه 28/02/91 ساعت 8 تا 12

مکان : بلوار چمران – جنب بیمارستان دکتر چمران – خیابان نیایش – سالن آمفی تئاتر مدرسه راهنمایی علوم پزشکی

2-     لوح تقدیر دانش آموزان قابل تقدیر توسط پژوهش یار در آموزشگاه اهداء خواهد شد.

3-     از دانش آموزان منتخب در سالن مذکور تقدیر بعمل خواهد آمد.

4-     اسامی اعلام شده زیر بر اساس ترتیب رتبه نمی باشد.

المپیاد ریاضی ابتدایی مرحله نهایی ناحیه

منتخبین

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

ویانا وکیلی

پنجم ابتدایی

هفده شهریور

شایان رضائیان زاده

پنجم ابتدایی

دانشگاه شیراز

حسین میر حسینی

پنجم ابتدایی

معارف 2

فاطمه نجفی

پنجم ابتدایی

شاهد فاطمه الزهرا

نیما حیدر پور گنجه

پنجم ابتدایی

علوم پزشکی

قابل تقدیر

محمد امین محمودی

پنجم ابتدایی

دانشگاه شیراز

نادیا خسروانی

پنجم ابتدایی

دانشگاه علوم پزشکی

الهه ایزدی

پنجم ابتدایی

دانشگاه علوم پزشکی

سلما رستمی پور فرد

پنجم ابتدایی

دانشگاه علوم پزشکی

 

المپیاد علوم ابتدایی مرحله نهایی ناحیه

منتخبین

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

محمد جمشیدی

پنجم ابتدایی

علوم پزشکی

علی صالحی

پنجم ابتدایی

معارف 2

محمد مهدی دباغ منش

پنجم ابتدایی

علوم پزشکی

علی بصیری

پنجم ابتدایی

معارف 1

ارشیا صدرا رحامی

پنجم ابتدایی

علوم پزشکی

قابل تقدیر

پدرام پاسیار

پنجم ابتدایی

علوم پزشکی

ایمان رشیدی

پنجم ابتدایی

دانشگاه

شمیم اکبری

پنجم ابتدایی

علوم پزشکی

محمد بلند همت

پنجم ابتدایی

دانشگاه

کسری عامری

پنجم ابتدایی

علوم پزشکی

علیرضا نسیمی

پنجم ابتدایی

علوم پزشکی

المپیاد رایانه ابتدایی مرحله نهایی ناحیه

گروه الف

گروه الف

منتخبین

قابل تقدیر

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

محمد حسن لیاقت

علوی

امیر عباس محمدی

پیش دبستانی تلاش

سپهر سهم الدینی

علویان فارس

محمد پارسا سلطانی

پیش دبستانی تلاش

آرمیتا مددی

پیش دبستانی تلاش

مریم محجوب فر

پیش دبستانی تلاش

سحر صنعتی

مهر آیین

مانی ادهمی

پیش دبستانی تلاش

علی فضلی نیا

توحید

آناهیتا پرچمی

پیش دبستانی تلاش

سیده وینا رز ضیغمی جهرمی

مهر آیین

پارمیدا نگهداری

شاهد فاطمه الزهرا

آناهیتا نظری فرد

علویان فارس

آرمینا خالقی

مهر آیین

سیده عسل حضرتی فرد

مهر آیین

آمیتیس صفوت

علوم پزشکی

مهسا قانع

غدیر

نرجس اسد الهی

دانشگاه

نوید خلیلی

علوم پزشکی

رامتین بذرگر

معارف 1

سعید آقا شیری

علوم پزشکی

محمد امین کریم زاده

شهید اسد اله پروا

امیر حسین قاسمی

شاهد محمد جناب

دانیال برزو

توحید

غلامرضا عدلو

شاهد محمد جناب

علی روحیان فرد

صنایع الکترونیک

گروه ب

گروه ب

منتخبین

قابل تقدیر

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

کاملین جمعه پور

علوم پزشکی

ریحانه منتظر الصدق

مهر آیین

ملیکا فربد نیا

مهر آیین

عسل حاجی محمدی

ابوریحان 2

سیده محیا بهشتی

فرهنگ 2

صبا قرص ریز

غدیر

وستا قربانعلی نژاد

ادب

ملیکا امیدوار

علوم پزشکی

نیکتا موحد نیا

فرهنگ 2

رضوان رحمانی

اختر معدل 2

کتایون کجوری

علوم پزشکی

سارینا کشاورز

مهر آیین

پرنیان برازجانی

مهر آیین

آرین دهخدا

معارف 1

ثنا فارسی

مهر آیین

علی نیک راد

غدیر

مهدی کارگر

پیروی 1

پویا زارع

دکتر هشترودی

سینا صداقت

فرهنگ

مجتبی خواست خدایی اردکانی

غدیر

سینا کورانی

هوشمند وصال

فرنیان خیامیان

تلاش

حسین پارسیان

فرهنگ

سید محمد علی غیاثی شیرازی

وصال شیرازی 1

سید مسیح روانبخش

دکتر هشترودی

مریم تاج بخش

علوم پزشکی

امین نیازی

خوارزمی 2

بهاره شیخ زاده

علوم پزشکی

مهراد کهن

خوارزمی 2

نیوشا علیمردانی

دانشگاه

زوشا جعفری

علوم پزشکی

سارا جوانمردی فرد

شاهد فاطمه الزهرا (س)

ملیکا فربودنیای جهرمی

مهر آیین

هما اسمعیل پور

مهر آیین

پارمیدا حکمت اردکانی

مهر آیین

یلدا کار آمد

دانشگاه

آیسا نجفی پناه

غدیر

بهار رادمرد

شاهد فاطمه الزهرا (س)

مهسا ظریفکار

ابوریحان 1

دایانا حاتمی

علوم پزشکی

امیر حسین راتق

علوم پزشکی

گروه ج

گروه ج

منتخبین

قابل تقدیر

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

پانیذ حکیم زاده

مهر آیین

نگار پیش بهار

شاهد فاطمه الزهرا (س)

شینا جاهد

غدیر

پریا صدیقی

مهر آیین

مریم نوروزی

شاهد فاطمه الزهرا (س)

ساناز امیدوار

ابوریحان 2

پریا صدیقی

مهر آیین

مهرسا موسوی مدنی

علویان فارس 2

فاطمه رمضان زاده

دانشگاه

زهرا صمیمی

دکتر حسابی 1

امیر مقرنس بند

توحید

زهرا امراله پور

ابوریحان 2

کیارش کمالی

دانشگاه

زهرا علی پور

شهید فروغی

شایان رضاییان

دانشگاه

ستاره اسفندیاری

ابوریحان 2

محمد ذخیره ای

معارف 2

متین شمس

علوم پزشکی

بهنود رختابناک

صدرا

منصور ذخیره ای

معارف 1

حمیدرضا صادق زاده

معارف 1

شایان انصاری زاده

وصال شیرازی 1

علی فروزانی

معارف 1

حسین میرزاده

معارف 1

نوید بهرام پور

دانشگاه

پارسا محمدی

وصال شیرازی 1

ارشیا امیری

علوم پزشکی

پارسا شهنیا

معارف 2

شهریار بزرگمهر

دانشگاه

علیرضا پرمه زاده

غدیر

دانش فرد بحرینی

غدیر

بهار واقفی

مهر آیین

کیمیا خرمی سعدی

مهر آیین

فاطمه بزرگی

غدیر

درسا نجفی پناه

غدیر

ساره ملک پور

روزبهان

صبا روحی نژاد

مهر آیین

رها آبادی

فرهنگ 2

ترنم کمالی

ابوریحان 2

پرنیان محقق

علوم پزشکی

هانیه مداح

شاهد فاطمه الزهرا (س)

دیبا مرادی کازرونی

علوم پزشکی

آذین معروفی

غدیر

علی خواجه

معارف 1

امیر محمد خرم دل

وصال شیرازی 1

محمود ذنوبی

توحید

محمد مهدی دباغ منش

علوم پزشکی

مهدی حج گذار

خوارزمی

پیام فکور زیبا

وصال شیرازی 1

پارسا حمیدی زاده

روزبهان

مهدی مظفری مکی آبادی

غدیر

حسین میر حسینی

معارف 1

محمد حسین شادمان

دانشگاه

زهرا حجی

ابوریحان 2

امیر ارشیا جمشیدی

علوم پزشکی

آرین عبودی

علوم پزشکی

از             : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به            : تمامی مدارس

موضوع   : اسامی دانش آموزان منتخب مرحله کشوری مسابقات رباتیک

    با سلام و احترام ؛ ضمن عرض تبریک به مناسبت موفقیت دانش آموزان پژوهش سرا ناحیه 2 در کسب رتبه اول مسابقات رباتیک که 4 و 5 اسفند ماه در تهران برگزار گردید، بدینوسیله اسامی دانش آموزان را به اطلاع می رساند.

   شایان ذکر است که دانش آموزان منتخب در جشن ستارگان سال 91 ناحیه توسط مسئولین اداره تقدیر خواهند شد.

اسامی دانش آموزان منتخب :

      مقطع ابتدایی :

1-     اول رشته نمایشگاهی ( خلاقیت )

عرشیا عربی – علیرضا عارف – علی دهقانیان ( ناحیه دو )

2-     فنی ترین تیم جنگجو

عرشیا عربی – علیرضا عارف – علی دهقانیان ( ناحیه دو )

مقطع راهنمایی:

3-     اول جنگجو راهنمایی :

احمدرضا عبدالهی ( راهنمایی دکتر سعادت ) ( ناحیه دو )

4-     فنی ترین تیم رالی : ( خلیج همیشه فارس )

عرفان مرادپور ( ناحیه دو )

5-     دوم آتشنشان راهنمایی :

امیر زارع ( راهنمایی دستغیب یک ) ( ناحیه دو )

6-      سوم آتشنشان راهنمایی :

احمدرضا عبدالهی ( ناحیه دو )

7-     دوم رشته جمع آوری اورانیوم :

شایان قانع تبریزی و آروین جوکار ( ناحیه دو )

8-     سوم فوتبالیست راهنمایی :

احمدرضا عبدالهی ( ناحیه دو )

9-     اول تعقیب خط مغناطیسی ( شرکت در مقطع دبیرستان ):

سید علی موسوی و سروش مرشدی ( ناحیه دو )

10- تیم اخلاق در فوتبالیست راهنمایی :

محمد رضا رضایی ( ناحیه دو )

مقطع دبیرستان :

11- اول در رشته مین یاب :

سعید خلجی ، محمد منوچهری و سپهر عبدالهی ( ناحیه دو )

12- سوم تعقیب خط مغناطیسی :

سعید خلجی ، محمد منوچهری و سپهر عبدالهی ( ناحیه دو )

13- دوم جنگجو دبیرستان :

آرین محمدی ( ناحیه دو )

14- سوم جنگجو دبیرستان :

خشایار فتحی نژاد ، سینا غلامی ، فرشاد هادیان فرد و علیرضا زمانی ( ناحیه دو )

15- فنی ترین تیم در رشته آتشنشان دبیرستان :

سعید خلجی ، محمد منوچهری و سپهر عبدالهی ( ناحیه دو )

16-  فنی ترین تیم در رشته تعقیب خط مغناطیسی :

مصطفی رحیمی ( ناحیه دو )

17- پر سرعت ترین تیم در رشته جنگجو دبیرستان :

خشایار فتحی نژاد ، سینا غلامی ، فرشاد هادیان فرد و علیرضا زمانی ( ناحیه دو )

ناحیه دو 17 مقام در سطح کشور با 44 شرکت کننده

رونوشت : آموزش ابتدایی – آموزش راهنمایی – آموزش متوسطه ( جهت تقدیر در جشن ستارگان سال 92-91 )

علی فریدون پور

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

 

اقدام کننده : سوسن فولادفر

مسئول پژوهش سرای رازی

 

                             

کد 49