از مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

به تمامی مدارس ابتدایی متوسطه اول (پسران)

موضوع : نتایج برگزیدگان های المپیاد های علوم، ریاضی، نجوم، انیمیشن، مایا، انرژیهای نو، ماشین های خورشیدی، لیزر و اپتیک، جراحی پزشکی و دست ساخته های انرژی های نو

با سلام و احترام عرض تسلیت ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان بدینوسیله برگزیدگان مرحله نهایی المپیاد علوم، ریاضی، نجوم، انرژی های نو، انیمیشن و مایا، ماشین های خورشیدی، لیزر اپتیک و جراحی پزشکی خدمتتان معرفی می گردد. شایسته است پژوهش یاران گرامی موارد زیر را به اطلاع دانش آموزان منتخب برسانند :

1- دانش آموزان حائز رتبه های اول تا سوم در هفته پژوهش (آذر ماه 98) با لوح تقدیر و هدایا از آنها در دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا تقدیر خواهد شد. زمان و مکان آن به اطلاع پژوهش یاران و دانش آموزان خواهد رسید.

2- پژوهش یاران گرامی نتایج را به اطلاع دانش آموزان منتخب برسانند.

 

منتخبین المپیاد نجوم 

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

محمد مهدی کشاورزی

ایرانیان

رتبه اول

آریان عباسی شاد

طاها

رتبه اول

ارسطو عسکری

دانشگاه

رتبه دوم

پرهام شاه امیری

دکتر حسابی

رتبه سوم

متین موحدی پور

علوم پزشکی

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد انرژی های نو سوم ابتدایی

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

محمد طه عسکری

دانشگاه

رتبه اول

کریم یاری

سیمای فرهنگ

رتبه دوم

پارسا آیین

اسدالله پروا

رتبه دوم

آرمان تیمناک

طاها

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد انرژی های نو چهارم ابتدایی

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

علیرضا افشار

طاها

رتبه اول

علیرضا زارعی

علوی

رتبه دوم

محمد امین بذرافشان

صا ایران

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد انرژی های نو پنجم و ششم ابتدایی

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

متین صفایی

اسدالله پروا

رتبه اول

امیر عباس داور دوست

دکتر حسابی

رتبه اول

سپهر سلطانی

ایرانیان

رتبه دوم

سبحان اسفندیاری

طاها

رتبه سوم

نیما رستمی نژاد

دکتر حسابی

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد انرژی های نو متوسطه اول

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

امیر محمد هوشیار

نمونه توحید

رتبه اول

سید محمد اصلانی

نمونه توحید

رتبه دوم

آریان مینا

خسرو آصف

رتبه سوم

 

منتخبین انیمیشن

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

غلامرضا مانعی

علوی

رتبه اول

محمد مهدی رحیمی

توکلیان

رتبه دوم

امیر پاشا فتاحی

علوم پزشکی

رتبه سوم

دانیال برزو

نمونه توحید

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد لیزر و اپتیک پسران (استانی)

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

نیما رستمی نژاد

نمونه توحید

رتبه اول

 

منتخبین المپیاد مایا پسران

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

طاها منصوری

نسل هوشمند

رتبه اول

دانیال برزو

نمونه توحید

رتبه اول

امیر رفعتی

علوی

رتبه دوم

آروین موحد

معاذف 1

رتبه دوم

محمد یوسف حق جو

نسل هوشمند

رتبه دوم

فرنام تقی پور

علوی

رتبه سوم

شایان زارعیان

نسل هوشمند

رتبه سوم

 

ماشین های خورشیدی ابتدایی پسران

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

آرمان تیمناک

طه

رتبه ی اول

سید محمد شنطیانی

ایرانیان

رتبه ی دوم

علیرضا افشار

طه

رتبه ی سوم

 

ماشین های خورشیدی  متوسطه پسران

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

علیرضا سلیمی کوچی

شهید ترکمان

رتبه ی اول

حمید سلیمی کوچی

اکبر محبی

رتبه ی اول

پرهام سورایلو

علوی

رتبه ی دوم

سید محمد اصلانی

نمونه توحید

رتبه ی سوم

 

 

دست ساخته های انرژیهای نو  ابتدایی پسران

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

علیرضا افشار

طه

رتبه ی اول

آرمان تیمناک

طه

رتبه ی دوم

نیما رستمی نژاد

دکتر حسابی

رتبه ی سوم

 

دست ساخته های انرژیهای نو  متوسطه پسران

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

محمد ادیب پیروی

تلاش

رتبه ی دوم