از مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

به تمامی مدارس ابتدایی متوسطه اول (دختران)

موضوع : نتایج برگزیدگان های المپیاد های علوم، ریاضی، نجوم، انیمیشن، مایا، انرژیهای نو، ماشین های خورشیدی، لیزر و اپتیک، جراحی پزشکی و دست ساخته های انرژی های نو

با سلام و احترام عرض تسلیت ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان بدینوسیله برگزیدگان مرحله نهایی المپیاد علوم، ریاضی، نجوم، انرژی های نو، انیمیشن و مایا، ماشین های خورشیدی، لیزر اپتیک و جراحی پزشکی خدمتتان معرفی می گردد. شایسته است پژوهش یاران گرامی موارد زیر را به اطلاع دانش آموزان منتخب برسانند :

1- دانش آموزان حائز رتبه های اول تا سوم در هفته پژوهش (آذر ماه 98) با لوح تقدیر و هدایا از آنها در دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا تقدیر خواهد شد. زمان و مکان آن به اطلاع پژوهش یاران و دانش آموزان خواهد رسید.

2- پژوهش یاران گرامی نتایج را به اطلاع دانش آموزان منتخب برسانند.

 

منتخبین المپیاد ریاضی چهارم به پنجم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

سیده طناز زارع               

دکتر حسابی

رتبه اول

بهار شیرازی

نخبگان امید فردا

رتبه دوم

آنیسا یاربخش

نخبگان امید فردا

رتبه دوم

دورنیکا آرش مهر

مهر آیین

رتبه سوم

نازنین زهرا سلطانی

علوم پزشکی

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد ریاضی پنجم به ششم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

روناک جهان دیده

علی محمد دوستان

رتبه اول

پارمیدا رحمانیان

نخبگان امید فردا

رتبه اول

الینا سلمان فرد

نخبگان امید فردا

رتبه دوم

سارا معینی افشاری

نخبگان امید فردا

رتبه دوم

هدی نوری کوچی

نخبگان امید فردا

رتبه سوم

آیسا تاج مال

17شهریور

رتبه سوم

نگار یزدان پناهی

نخبگان امید فردا

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد ریاضی ششم به هفتم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

فاطمه توکلی پور

دکتر حسابی

رتبه اول

ساینا امیری

فرهنگ دو

رتبه اول

باران فضلی

دکتر حسابی

رتبه اول

فاطیما اژدری

علوم پزشکی

رتبه دوم

پارمیس پاپری زاده

دکتر حسابی

رتبه دوم

آوا راسخ

دانشگاه

رتبه سوم

زهرا ساختمانیان

مهرآیین

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد ریاضی هفتم به هشتم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

محدثه داورپناه

فرزانگان

رتبه اول

بهار زارع

فرزانگان

رتبه دوم

آهو محمدی

فرشتگان

رتبه سوم

فاطمه دوست فاطمه

الزهرا(س)


رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد ریاضی هشتم به نهم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

بهاره موسوی

الزهرا(س)

رتبه اول

پریا قربانی

فرشتگان

رتبه دوم

نسترن کریمی

معطری

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد علوم چهارم به پنجم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

دایان کوچک پور

پرند

رتبه اول

روشا لایق

مهر آیین

رتبه دوم

آیلا ثانی مند

علوی

رتبه دوم

آیسا کشاورزی

علوم پزشکی

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد علوم پنجم به ششم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

روشنا بهرامی

دکتر حسابی

رتبه اول

وانیا چراغی

مهر آیین

رتبه اول

نرگس مهدی یار

مهر آیین

رتبه دوم

مبینا فروغان

مهرآیین

رتبه دوم

سارینا شمسی زاده

علی محمد دوستان

رتبه سوم

مهدیه قنبری

علوم پزشکی

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد علوم ششم به هفتم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

آنیسا فروزانی

مهرآیین

رتبه اول

رومینا محمدی

دانشگاه

رتبه دوم

زهرا علمی

نخبگان امید فردا

رتبه دوم

زهرا ایمانی

17 شهریور

رتبه سوم

زهرا رضایی

علوم پزشکی

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد علوم هفتم به هشتم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

مبینا زارعی

فرزانگان

رتبه اول

عسل جوکار

شهید نعمت الهی

رتبه دوم

زهرا صدارتی

برادران ابراهیمی

رتبه دوم

هما جعفری

معطری

رتبه سوم

ثنا یوسفی

معطری

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد علوم هشتم به نهم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

فاطمه مرتضوی

دانشگاه

رتبه اول

فاطمه ذبیحی

الزهرا(س)

رتبه دوم

شکیلا توکلی

دانشگاه

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد علوم نهم به دهم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

نگین کریمی

معطری

رتبه اول

حنانه حقیقی پور

شهید مطهری

رتبه دوم

ملیکا موحدنیا

پیشتازان

رتبه سوم

  

منتخبین المپیاد نجوم ابتدایی

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

پریسا حکیمی فرد

دانشگاه

رتبه اول

سیده شادان سبحانی

فرهنگ 2

رتبه اول

سارینا شمسی زاده

علی محمد دوستان

رتبه دوم

الینا سهرابی

نخبگان امید فردا

رتبه سوم

رها انفرادی

مکتب فاطمه الزهرا (س)

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد انرژی های نو سوم

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

عسل عزیزی

ابوقداره

رتبه اول

باران لطفی

علوم پزشکی

رتبه دوم

آناهیتا زارعی

مهرگان

رتبه دوم

ثنا جوکار

دکتر حسابی

رتبه سوم

پرنیا قیصری

علوم پزشکی

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد انرژی های نو چهارم تا ششم ابتدایی

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

وانیا علیزاده

مهرآیین

رتبه اول

نازنین فاطمه اخضری

فرهنگ 2

رتبه دوم

نازنین زینب لرکی

فرهنگ 2

رتبه دوم

زهرا دهقانی

نخبگان امید فردا

رتبه سوم

 

منتخبین المپیاد انرژی های نو متوسطه اول

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

مریم رحیم زاده

اباصالح

رتبه اول

ملیکا مختارزادگان

اباصالح

رتبه دوم

صبا قنبری

اباصالح

رتبه سوم

زهرا هاشمی

شهید رجبی

رتبه سوم

 

ماشین های خورشیدی  ابتدایی دختران

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

زهرا عبودی

مهرگان

رتبه ی اول

ملیکا جولا

علوم پزشکی

رتبه ی دوم

وانیا علیزاده

مهرآیین

رتبه ی سوم

 

 

ماشین های خورشیدی  متوسطه ی دختران

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

زهرا امینی

پویش

رتبه ی اول

مریم رحیم زاده

اباصالح

رتبه ی دوم

مائده جهانجواه

علوم پزشکی

رتبه ی سوم

 

دست ساخته های انرژیهای نو  ابتدایی دختران

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

ثنا ابراهیمی

هفده شهریور

رتبه ی اول

مهناز رضایی

هفده شهریور

رتبه ی دوم

باران لطفی

علوم پزشکی

رتبه ی سوم

 

دست ساخته های انرژیهای نو  متوسطه ی دختران

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

رتبه

مریم رحیم زاده

اباصالح

رتبه ی اول

دیبا پیروی

پیروی

رتبه ی دوم