ضمن تبریک فرار رسیدن عید سعید فطر خدمت مدیران و پژوهشیاران گرامی بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان پیشرفته اول جراحی پزشکی متوسطه اول و دوم خدمتتان ارسال می گردد. شایسته است پژوهشیاران گرامی موارد زیر را به اطلاع پذیرفته شدگان برساند.

1- کارگاه آموزشی شرفته دوم در تیرماه 98 برگزار می گردد.

2- کلاسها در 2 جلسه 4 ساعته (2 نیمروز) می باشد.

3- جهت چگونگی ثبت نام با آقای نعمتی به شماره 09173067202 تماس حاصل فرمائید.

4- مکان تشکیل کلاسها: شیراز - خ ستارخان - مرکز رشد شیمی - روبروی ساختمان نظام مهندسی شماره 1

5- مبلغ 100000 تومان به شماره کارت 6037997357910364 نزد بانک ملی به نام آقای نعمتی واریز نمائید.

گروه 1

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مدرسه

1

سجاد دهقانی

8

علوم پزشکی

2

آرین هوشمندی

8

علوم پزشکی

3

محمد امین کریم زاده

8

علوم پزشکی

4

پارسا مشیری

8

علوم پزشکی

5

آرتام نجاتی

8

علوم پزشکی

6

محمد مهدی زارع

8

معارف2

7

محمد کریمی

8

معارف2

8

میتا موسوی شیرازی

8

معطری

9

یاسمین وصالی

8

فرزانگان

10

کیمیا رحیمی

8

فرزانگان

11

حدیث محرابی

8

فرزانگان

12

نرگس یعقوبی

8

فرزانگان

13

ساغربیگی

8

فرزانگان

14

آریانا یوسفی

8

معطری

15

علی هنری فرد

8

شاهد ذورالانوار

16

کیان شعبانی

8

نواندیشان

17

محمد حسن رضایی

8

توحید

18

سپیده برزگر لو

8

شاهد 5

19

درسا دهقان

8

فرشتگان

20

مریم امیدی

8

امین فاطمه الزهرا

21

ملیکا زارع

8

امین فاطمه الزهرا

22

سیده مرضیه زائری

8

امین فاطمه الزهرا

23

مانا مجلسی

8

افرزانگان

24

فاطمه زارع

8

فرزانگان

25

نیلوفر میردادیان

8

فرزانگان

26

زهرا جهان بکام

8

فرزانگان

27

هوشنگ پارمیدا

8

ن دالزهرا

 

گروه 2

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مدرسه

1

پارسا گندمی کال

9

توحید

2

رضا جعفری

9

توحید

3

محمدرضا زیبنده

9

توحید

4

محمد جواد زارعی

9

شاهد ذوالانوار

5

مهدی شفیعی

9

دستغیب

6

محمد حیدری

9

توحید

7

مریم جهرمی

9

علوم ومعارف

8

زهرا شاهسونی

9

علوم ومعارف

9

ملیکا فرح بخش

9

علوم ومعارف

10

کیمیا بازرگانی

9

اباالصالح

11

فاطمه قاسمی

9

نعمت الهی

12

کوثر عباسی

9

معطری

13

سیده آناهیتا خرمی

9

شاهد5

14

معصومه رستمی

9

علوم پزشکی1د

15

سارا اسکندر شیری

9

علوم پزشکی1د

16

رها کشتگر

9

علوم پزشکی1د

17

هلیا دانا

9

معطری

18

طناز مقصودی

9

معطری

19

مهشید خسروپور

9

معطری

20

جاسمین فدوی

9

ن د الزهرا

21

ساراشهریاری

9

ن د الزهرا

22

زهرا کیانی

9

ن د الزهرا

23

سما کاویانی خواه

9

معطری

24

صبا عباسی

9

فرزانگان

25

مریم قویدل

9

امتیاز

26

محیا رازقی

9

پیشتازان

 

گروه 3

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مدرسه

1

مهدی جاسم زاده

10

علوم پزشکی

2

سیدپارسا ناصحی

10

علوم پزشکی پ

3

حسین حیدری

10

علوم پزشکی پ

4

ایمان دهقان

10

علوم پزشکی پ

5

سهیل نقابی نسب

10

علوم پزشکی

6

علیرضا خسروی

10

علوم پزشکی

7

ستاره بانیانی

10

پژمان

8

ساغر روشن روان

10

پژمان

9

مائده عبادی ثانی

10

پژمان

10

سیده نازنین فاطمی

10

صحت

11

هانیه ایرانمنش

10

صحت

12

زهرا زارعی

10

صحت

13

نازنین نوروزی

10

فرشتگان

14

زینب آیت

10

امتیاز

15

سحراسفندیاری

10

شاهد 15

16

مریم افتاده

10

شاهد 15

 

گروه 4

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مدرسه

1

سیده مریم هاشمی

11

امتیاز

2

فاطمه باختر

11

صحت

3

فاطمه شیروانی

11

صحت

4

سارنیا قادیان فرد

11

ولایت فقیه

5

الیناز فریادی

11

فرشتگان

6

گل چهره حسینی

11

فرشتگان

7

الناز وندا

11

پژمان

8

شیوا شولی

11

پژمان

9

کیمیا باشی

11

فربد قلاتی

10

نگار فرزانه

11

امتیاز

11

ملیحه احمدی

11

شاهد 15

12

دانیال هاشمی

11

اندیشمندان مهرتابان

13

سیده فاطمه حسینی

11

ولایت  فقیه