از : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

به : تمام مدارس متوسطه اول دختران

موضوع : نتایج منتخبین مرحله اول پیشرفته المپیاد علوم

با سلام و احترام ، ضمن تشکر از کلیه مدیران و پژوهش یاران گرامی بدینوسیله نتایج مرحله اول المپیاد علوم و ریاضی و انرژی های نو به شرح زیر اعلام می گردد. شایسته است پژوهش یاران گرامی موارد زیر را به اطلاع دانش آموزان منتخب برسانند .

موارد مهم :

1-مرحله دوم پیشرفته در تابستان طبق جدول زیر برگزار می شود.

2-مطالب کلاس یک سوم کتاب سال تحصیلی جدید می باشد.( مثلا اگر امسال پایه هفتم هستند ، یک سوم مطالب کتاب علوم هشتم تدریس می شود.)

3- نفرات اول تا سوم برگزیده در هفته پژوهش آذر ماه 98 در دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا برگزار می شود با لوح تقدیر و هدایا تقدیر خواهند شد.

4-مجموع نمرات پیشرفته اول و دوم ملاک انتخاب رتبه های اول تا سوم خواهد بود .

5- حضور دانش آموزان در کلاس ها اجباری است. عدم حضور به منزله انصراف می باشد .

6- ثبت نام در اولین جلسه تابستان روز پنجشنبه 98/03/30 خواهد بود .

7- مبلغ 70 هزار تومان به حساب شماره 4150136269008 بانک ملی به نام پژوهش سرای رازی واریز نمائید . مبلغ واریز شده مسترد نخواهد شد.

 

ساعت / روز

9:20 - 8

10:50 – 9:30

12:20 - 11

پنجشنبه

شروع کلاس 98/03/30

(روزهای تشکیل کلاس :

 30خرداد - 6 و 13 و 20 و 27 تیرماه – 3 و 10 و 17 و 24 مرداد ماه -  آزمون 31 مرداد ماه )

ریاضی پیشرفته دوم هفتم

ریاضی پیشرفته دوم نهم

ریاضی پیشرفته دوم هشتم

علوم پیشرفته دوم نهم

علوم پیشرفته دوم هشتم

علوم پیشرفته دوم هفتم

 

انرژی های نو پیشرفته دوم ابتدایی و متوسطه اول

انرژی های نو مقدماتی ابتدایی و متوسطه اول

 

الف) برگزیدگان مرحله اول پیشرفته المپیاد علوم هفتم

(زمان تشکیل کلاس ها روزهای پنجشنبه ساعت 11   الی   12:20 – شروع کلاس  پنجشنبه 98/03/30)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

آیلین نجفی

الزهرا

15

هما جعفری

دکتر معطری

2

مبینا زارعی

فرزانگان

16

زهرا سجادیان

دکتر معطری

3

ملیکا گرامی

الزهرا

17

سارا بختیاری بهادر

فرشتگان

4

نرگس فهندژ

فرزانگان

18

ثنا یوسفی

دکتر معطری

5

سارینا نوروزی

الزهرا

19

آیدا احمدی

علوی

6

سیده پرنیان پور شهیدی

الزهرا

20

مینو محمدی

دکتر معطری

7

مبینا جعفری

الزهرا

21

مریم مصباحی

علوم پزشکی

8

زهرا عبدالهی

الزهرا

22

یاسمین قهرمانی

دکتر معطری

9

آناهیتا کامکار

دکتر حسابی

23

فاطمه حاجی زاده

امین فاطمه الزهرا

10

عسل جوکار

شهید نعمت الهی

24

نیکو احمدی

دکتر معطری

11

زهرا صدارتی

برادران ابراهیمی

25

فرزانه قشقایی نژاد

شهید نعمت الهی

12

آنیتا بیت یعقوب

رشد

26

مریم محمودی

دکتر معطری

13

فاطمه فرمانی

نرگس

27

شهدین گودرزی

دکتر معطری

14

محدثه بیات حقیقی

رشد

28

نگین نوروزی

علوی

 

ب) برگزیدگان مرحله اول پیشرفته المپیاد علوم هشتم

( زمان تشکیل کلاس ها روزهای پنجشنبه ساعت 9:30   الی   10:50  – شروع کلاس  پنجشنبه 98/03/30)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

حدیث  محرابی

فرزانگان

2

شکیلا توکلی

دانشگاه

3

آریانا عاطفت دوست

پیروی

4

فاطمه مرتضوی

دانشگاه

5

فاطمه ذبیحی

الزهرا

6

یلدا زینلی

دکتر معطری

7

الینا بیت یعقوب

رشد

8

مینو شیخ پور شیرازی

دکتر حسابی

9

ریحانه کشاورزی

پیروی

 

 ج) برگزیدگان مرحله اول پیشرفته المپیاد علوم نهم

( زمان تشکیل کلاس ها روزهای پنجشنبه ساعت 8   الی   9:20 – شروع کلاس  پنجشنبه 98/03/30)

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

1

نگین کریمی

دکتر معطری

2

محدثه ده بزرگی

علوی

3

شیلا جعفری

علوم پزشکی

4

حنانه حقیقی پور

شهید مطهری

5

ملیکا موحد نیا

پیشتازان

6

مائده جهان بزرگی

برادران ابراهیمی

7

نرگس ساریخانی

دکتر حسابی

8

ستاره اوژند

علوی

9

روژان دهقانیان

علوم پزشکی

10

آنا نیکو بخت

دانشگاه

11

زهرا پناهی

شاهد5