از: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

به:تمام مدارس ابتدایی و متوسطه اول

موضوع: نتایج مرحله اول پیشرفته انرژی های نو

 

با سلام و احترام ضمن تشکر از کلیه مدیران و پژوهش یاران گرامی بدینوسیله  نتایج مرحله اول پیشرفته انرژی های نو به شرح زیر اعلام

 می گردد. شایسته است پژوهش یاران گرامی موارد زیر را به اطلاع دانش آموزان برگزیده  برسانید.

 

موارد مهم:

1-مرحله دوم پیشرفته در تابستان طبق جدول زیر برگزار می شود.

2-کلاس ها به صورت تئوری و عملی در 10 جلسه برگزار می شود.(جلسه دهم امتحان می باشد.)

3-نفرات اول تا سوم برگزیده در هفته پژوهش که در آذرماه 98  دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا برگزار می شود با لوح تقدیر و هدایا تقدیر خواهند شد.

4-حضور دانش اموزان در کلاس ها اجباری است.

5-ثبت نام در کلاس هادر اولین جلسه پنج شنبه 97/03/30 خواهد بود.

6- مبلغ 70 هزار تومان (دختران به حساب شماره  4150136269008  بانک ملی) و  (پسران به حساب شماره 4150156512003  بانک ملی) به نام پژوهش سرای رازی واریز نمائید.مبلغ واریز شده مسترد نمی گردد.

 

 

ساعت / روز

9:20 - 8:00

10:50 - 09:30

پنج شنبه ها

شروع کلاس 30خرداد 98

به مدت 10جلسه

انرژی های نو پسران

 انرژی های نو دختران

 

 

 الف-برگزیدگان دوره پیشرفته انرژی های نو ( دختران)

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

1

آناهیتا زارعی

مهرگان

سوم

17

نازنین فاطمه اخضری

فرهنگ 2

چهارم

2

عسل عزیزی

ابوقداره

سوم

18

نیایش كشاورزی

نخبگان

چهارم

3

باران لطفی

علوم پزشكی

سوم

19

آوین نقش بندی

ابوریحان

چهارم

4

مهرسا نعمت الهی

علوم پزشكی

سوم

20

زهرا دهقانی

نخبگان

چهارم

5

سنا فردوسی

شهدای صا ایران

سوم

21

وانیا علیزاده

مهر آیین

پنجم

6

هلنا اژدری

شهدای صا ایران

سوم

22

پانیذ صابری تبار

علوم پزشكی

پنجم

7

پرنیا قیصری

علوم پزشكی

سوم

23

نازنین زینب لركی

فرهنگ 2

ششم

8

الیسا ذوالقدری

ابوقداره

سوم

24

روژینا غلامرضا پور

17 شهریور

ششم

9

ثنا جوكار

دكتر حسابی

سوم

25

زهرا رزمجویی

شاهد فاطمه الزهرا

ششم

10

وندا ولی

علوم پزشكی

سوم

26

صبا قنبری

ابا صالح

هفتم

11

انوشه شیرازی نژاد

دانشگاه شیراز

سوم

27

مریم رحیم زاده

ابا صالح

هشتم

12

الینا سادات كاظمینی

علوم پزشكی

سوم

28

ملیكا مختار زادگان

ابا صالح

هشتم

13

السا جباری

شهدای صا ایران

سوم

29

زهرا هاشمی

شهید رجبی

هشتم

14

نازنین زینب خلقی

دوستان

سوم

30

مارال حقیقت جهرمی

شهید معطری

هشتم

15

نگین زهرا  زارع

ابوقداره

سوم

31

هانیه سادات فاطمی

شهید رجبی

هشتم

16

ثنا دقت

فرهنگ 2

چهارم

32

زهرا ناصری

شهید رجبی

هشتم

 

 ب-برگزیدگان دوره پیشرفته انرژی های نو ( پسران)

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

آموزشگاه

1

پارسا آیین

اسداله پروا

سوم

27

سینا عبدالهی

علوی

چهارم

2

محمد طاها عسكری

دانشگاه شیراز

سوم

28

روزبه عسكری

هوشمند

چهارم

3

كریم یاری

سیمای فرهنگ

سوم

29

شایان دانشمند شیرازی

بهارستان

چهارم

4

سینا نور بخش

شهید رجایی

سوم

30

پارسا یزدانی

ملك توكلیان

چهارم

5

سید آرشام هاشمی

شهید رجایی

سوم

31

متین صفایی

اسداله پروا

پنجم

6

امین كریمی

دانشگاه شیراز

سوم

32

امیرعباس داور دوست

دكتر حسابی

پنجم

7

علیرضا فقیه

دانشگاه شیراز

سوم

33

سبحان اسفندیاری

طاها

پنجم

8

آرمان تیمناك

طاها

سوم

34

سپهر سلطانی

ایرانیان

پنجم

9

سام نجفی

شهید جناب

سوم

35

آرمین عباسی

ایرانیان

پنجم

10

محمدمهدی ابراهیمی

ایرانیان

سوم

36

سید محمد شنطیایی زاده

ایرانیان

پنجم

11

مهدی محمودی

دانشگاه شیراز

سوم

37

علی سینا لركی

بهارستان

پنجم

12

امیررضا شهری

صا ایران

سوم

38

امیرمحمد ادریسی

اسداله پروا

پنجم

13

محمد مجدی

علوم پزشكی

سوم

39

امیرحسین معتضدی

ایرانیان

پنجم

14

امیرمحمد احمدی

دانشگاه شیراز

سوم

40

نیما رستمی

دكتر حسابی

ششم

15

امیرعلی حبیبی

سیمای فرهنگ

سوم

41

محمد حسین محتشمی

توكلیان

ششم

16

عمادالدین عطایی

شهید جناب

سوم

42

سید یمین نیرومند

دكتر حسابی

ششم

17

محمدحسین طیبی نژاد

شهید رجایی

سوم

43

امیرمحمد هوشیار

توحید

هفتم

18

باربد شفیعی

بهارستان

سوم

44

سید محمد اصلانی

توحید

هفتم

19

راد حمزوی

سیمای فرهنگ

سوم

45

پارسا عباسی

خسرو آصف

هفتم

20

امیرحسین كشاورز

سیمای فرهنگ

سوم

46

آریان مینا

خسرو آصف

هفتم

21

محمد نیما برزو

ایرانیان

سوم

47

محمدپدرام رجاِیی

معارف 1

هفتم

22

ماهان كلانتری

صا ایران

سوم

48

عرشیا قطمیری

توحید

هفتم

23

علیرضا افشار

طاها

چهارم

49

محمد زارعی

علوی

هفتم

24

آریا ناظمی

صا ایران

چهارم

50

نیما شعبانی

توحید

هفتم

25

علیرضا زارعی

علوی

چهارم

51

محمدرضا باسعادت

شهید ذوالنوار

هفتم

26

محمد امین بذرافشان

صا ایران

چهارم

52

پارسا رجایی

نو اندیشان

هشتم