از: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

به:تمام مدارس ابتدایی

موضوع: دومین جلسه پژوهش یاران ابتدایی

 با سلام و احترام ضمن تشکر از کلیه مدیران و پژوهش یاران گرامی بدینوسیله به اطلاع می رساند که  دومین جلسه پژوهش یاران دوره ابتدایی در تاریخ دوشنبه 13 اسفندماه 97 از ساعت 9 تا 11:30در پژوهش سرای رازی ناحیه 2 شیراز برگزار می شود.حضور پژوهش یاران گرامی به همراه کلیه مستندات ضروری است.

موضوع:

1-کارگاه آموزشی فناوری های نوین  

2- تحویل کلیه مستندات عملکرد پژوهش یاران طبق فرم پیوست.

 

مکان: خیابان قصردشت – بین چهار راه سینما سعدی و سه راه برق – روبه روی کوچه 19-پژوهش سرای رازی-32334419