از : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

به : تمامی مدارس متوسطه اول پسران

موضوع : نتایج منتخبین مرحله اول المپیاد های ( انجمن علمی ) علوم  - ریاضی و انیمیشن

با سلام و احترام ، ضمن تشکر از کلیه مدیران و پژوهش یاران گرامی بدینوسیله به اطلاع  می رساند که از بین دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد های علوم، ریاضی و انیمیشن ، سه برابر ظرفیت در مرحله اول انتخاب گردیدند . شایسته است پژوهش یاران گرامی موارد زیر را به اطلاع دانش آموزان منتخب برسانند:

موارد مهم:

1-کلاس ها 6 جلسه به صورت تئوری و عملی برگزار می شود . ( جلسه ششم آزمون می باشد. )

2-مبلغ 40 هزار تومان به حساب شماره 4150156512003  بانک ملی به نام پژوهش سرای رازی واریز نمائید . مبلغ واریز شده مسترد نخواهد شد.

3-حضور دانش آموزان در کلاس ها اجباری است . عدم شرکت به منزله انصراف می باشد.

4-ثبت نام در جلسه اول ( دوشنبه  29/11/97 ) و پنجشنبه انیمیشن فلش 2/12/97 توسط اولیاء محترم در پژوهش سرا می باشد.

برنامه کلاس ها و اسامی دانش آموزان برگزیده

الف) دوشنبه ها

ساعت / روز

16:50 – 15:30

18:20 - 17

19:50 – 18:30

دوشنبه

شروع کلاس 97/11/29

روزهای کلاس ( 29بهمن - 6و 13 و20اسفند – 19 و26 فروردین98)

ریاضی هشتم

ریاضی نهم

ریاضی هفتم

علوم نهم

علوم هشتم

علوم هفتم

ب) چهارشنبه ها

ساعت / روز

16:50-15:30

چهارشنبه  شروع کلاس    97/12/01

روزهای کلاس ( 1 و 8 و15و22 اسفند -21و28 فروردین 98)

انیمیشن مایا

 

ج) پنجشنبه ها

ساعت / روز

9:50-8:30

پنجشنبه  شروع کلاس    97/12/02

روزهای کلاس ( 2 و 9 و16و23 اسفند -22و29 فروردین 98)

فلش

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادانیمیشن، زمان تشکیل کلاس ها روزهای پنجشنبه ساعت 08:30 – 09:50 (فلش)

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

رایان حیدریان

علوم پزشکی

2

امیر حسین نعمت الهی

علوی

3

امیر پاشا فتاحی

علوم پزشکی

4

امیر حسین والی پور

علوم پزشکی

5

سعید دلخوش

دانشگاه

6

غلامرضا مانعی

علوی

7

پارسا ثریا

معارف2

8

محمد مهدی رحیمی

توکلیان

9

امیر علی نوذری

علوم پزشکی

10

عرفان احمدی

توحید

11

محمد خوارزمی

دکتر حسابی

12

شهاب خادمی

توکلیان

13

محمد رضا بهمنی

علوی

14

علیرضا رحیمی

علوی

15

طاها رهنما

ایرانیان

16

امیر حسین رضایی

دکتر حسابی

17

محمد جمشیدی

ایرانیان

18

علی رضایی

علوی

19

امیر حسین مقدس

شهید صدیقی

20

علیرضا انبارکی

دکتر حسابی

 

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادانیمیشن، زمان تشکیل کلاس ها روزهای چهارشنبه ساعت 16:50 – 15:30 (مایا)

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

آروین موحد

معارف1

2

دانیال برزو

توحید

3

امیر رفعتی

علوی

4

طاها منصوری

نسل هوشمند

5

محمد یوسف حق جو

نسل هوشمند

6

فرنام تقی پور

علوی

7

شایان زارعیان

نسل هوشمند

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادریاضی هفتم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه صبح ساعت 19:50 – 18:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

رادمهر راحمی

شهید دستغیب

2

سجاد سبحانی

توحید

3

کوروش توکل فرد

خسرو آصف

4

امیرحسین ملک پور

شهید دستغیب

5

رامتین سیف زاده

معارف1

6

پویا نظری

توحید

7

علی قائد شرفی

خسرو آصف

8

سام صدیق

معارف1

9

علیرضا بهمنی

توحید

10

محمد امین شجاعی

خسرو آصف

11

رهام رازقیان

توحید

12

یاشار حیدری

معارف1

13

آرش درودچی

علوم پزشکی

14

حمید رضا صابری تبار

علوم پزشکی

15

آرتین اطاعتی

علوم پزشکی

16

پویا اسلامی نیا

نواندیشان

17

عرشیان خداشناس

دکتر حسابی

18

علیرضا سه چغایی

معارف2

19

رضا عباسی

دکتر حسابی

20

محمد امین پیروی

شاهد ذوالانوار

21

عرشیا کشاورز

ارشیا

22

امیر نوروزی

دکتر حسابی

23

امیر حسین مس فروش

دکتر حسابی

24

امیر رضا خانی

دکتر حسابی

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادعلوم هفتم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 19:50 – 18:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

پارسا رشیدی

شاهد ذوالانوار

2

ابوالفضل منصور ابادی

شاهد ذوالانوار

3

امید رضا رستمی

علوم پزشکی

4

ایلیا پروین

علوی

5

محمد حسین بیات

دکتر حسابی

6

ارشیا حسینی

دکتر حسابی

7

علی کرمی

دکتر حسابی

8

رضا ذوالانوار فرد

علوم پزشکی

9

امیر عباس کاظمی

معارف2

10

امیر مهدی ضحاکی فرد

مهرتابان

11

عرفان میرزا خانی

علوی

12

آرتین بیگدلی

توحید

13

محمد کبود خانی

توحید

14

علیرضا زارع

معارف1

15

محمد پدرام رجایی

معارف1

16

امیر حسین شکری زاده

دکتر حسابی

17

پوریا افراسیابی

توحید

18

محمد حسین شریفی

معارف1

19

سپهر سهم الدینی

توحید

20

محمد رضا اسکندری

معارف2

21

محسن مردانی

خسرو آصف

22

آرشام مظفری

معارف1

23

ماهان انصاری فرد

معارف2

24

امیر علی حکمت

خسرو آصف

25

امیر حسین کهن

معارف1

26

دانیال ساربانی

دکتر حسابی

27

امیر حسن زاده

معارف1

28

آروین فضیلت

خسرو آصف

29

محمد سنجابکی

معارف1

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادریاضی هشتم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 16:50 – 15:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

ماهان طحامی

توحید

2

نوید خلیلی

شهید دستغیب

3

محمد متین کارگر

توحید

4

محمد حسین ارجمند

دکتر حسابی

5

ابوالفضل هوشنگی

معارف1

6

آرشام افشاری

توحید

7

علی شهوند

دکتر حسابی

8

حمید رضا احمدی

معارف1

9

محمد مهدی زارع

معارف2

10

سید محمد علی امامی

معارف1

11

امیر عیدی

مهرتابان

12

محمد امین کریم زاده

علوم پزشکی

13

محمد امین رستگاری

مهرتابان

14

میغاد دیداری

علوم پزشکی

15

امیر حسین رونقی

مهرتابان

16

ماهان طهماسبی

شاهد ذوالانوار

17

محمد کریم زادگان

علوم پزشکی

18

امیر عباس یار محمودی

مهرتابان

19

آرشام سورغانی

مهرتابان

20

کیارش کاظمی

علوم پزشکی

 

برگزیدگان مرحله اول المپیاد علوم هشتم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 18:20 - 17

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

امیر حسین  صفاری

معارف1

2

سید علیرضا عباسیان

معارف1

3

سینا کهزادی

معارف2

4

امیر حسین رستمی

علوم پزشکی

5

محمد رضا مهدوی

خسرو آصف

6

معین حیدری

معارف2

7

امین علی پور

خسرو آصف

8

امین اکبری

معارف1

9

امیر نجف زاده

علوم پزشکی

10

سینا شیخ نیا

معارف2

11

امین رضا ریاضی

معارف1

12

ابوالفضل سقائیان فرد

خسرو آصف

13

مهدی گلستانی

خسرو آصف

14

ابوالفضل احمدی

معارف1

15

امیر عباس نامدار

خسرو آصف

16

محمد جواد دهقانی

معارف2

17

محمد علی محمدیان

علوی

18

ایلیا عرب زاده

مهرتابان

19

محمد امین یاری

شاهد ذوالانوار

20

عرشیا مرادی

مهرتابان

21

آرشام رحمانی

نواندیشان

22

عرفان پارسا مطلق

معارف1

23

ابوالفضل کریمی

دکتر حسابی

24

علی عبدالهی

علوی

25

سینا شایان نسب

دکتر حسابی

26

امیر قیام خواه

شاهد ذوالانوار

27

امید خسروانی

دکتر حسابی

28

تیمور نورسته

علوی

29

امیر حسین افسری

دکتر حسابی

30

یاشار حمیدی نیا

مهرتابان

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادریاضی  نهم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 18:20 - 17

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

حسین کاویانی

توحید

2

نوید فتوح آبادی

نواندیشان

3

علیرضا آرین

توحید

4

حسین خدری

مهرتابان

5

علیرضا اکبری

معارف1

6

امیر حسین کشاورز

خسرو اصف

7

مهدی مرادی خو

معارف1

8

محمد رضا معتمدی

شاهد ذوالانوار

9

علی رنجبر

معارف1

10

عباس طاهری

معارف1

11

محمد علی فلامرزی

معارف1

12

رضا ابطحیان

مهرتابان

13

عرفان یزدان پناه

نواندیشان

14

فرنام ایرجی

دکتر حسابی

15

پارسا دریا زاده

معارف1

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادعلوم  نهم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 16:50 – 15:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

محمد نوح پیشه

توحید

2

یوسف قاسمی

نواندیشان

3

محمد صادق نگهداری

شاهد ذوالانوار

4

محمد جواد زارعی

شاهد ذوالانوار

5

حمید رضا آزادی

شاهد ذوالانوار

6

شهریار قاسم زاده

خسرو آصف

7

محمد رضا رهبرعالم

نواندیشان

8

رضا مقدس

معارف1

9

امیر رضا یوسفی

معارف1

10

محمد حیدری

توحید

11

عرشیا خارستانی

معارف1

12

علیرضا دهقان

خسرو آصف

13

حسین برزگر

علوم پزشکی

14

امیر شهریاری

معارف1

15

شایان اشرف

معارف1

16

امیر حسین معتمد

معارف1

17

محمد حسین محب پور

فروغ اندیشه