از : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

به : تمامی مدارس ابتدایی  پسران

موضوع : نتایج منتخبین مرحله اول المپیاد های ( انجمن علمی ) علوم  - ریاضی - نجوم و انیمیشن

با سلام و احترام ، ضمن تشکر از کلیه مدیران و پژوهش یاران گرامی بدینوسیله به اطلاع  می رساند که از بین دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد های علوم، ریاضی نجوم و انیمیشن ، سه برابر ظرفیت در مرحله اول پیشرفته انتخاب گردیدند . شایسته است پژوهش یاران گرامی موارد زیر را به اطلاع دانش آموزان منتخب برسانند:

موارد مهم:

1-کلاس ها 6 جلسه به صورت تئوری و عملی برگزار می شود . ( جلسه ششم آزمون می باشد. )

2-مبلغ 40 هزار تومان به حساب شماره 4150156512003  بانک ملی به نام پژوهش سرای رازی واریز نمائید . مبلغ واریز شده مسترد نخواهد شد.

3-حضور دانش آموزان در کلاس ها اجباری است . عدم شرکت به منزله انصراف می باشد.

4-ثبت نام در جلسه اول ( دوشنبه  29/11/97 ) و ( چهارشنبه   1/12/97) توسط اولیاء محترم در پژوهش سرا می باشد.

برنامه کلاس ها و اسامی دانش آموزان برگزیده

الف) دوشنبه ها

ساعت / روز

16:50 – 15:30

18:20 - 17

19:50 – 18:30

دوشنبه

شروع کلاس 97/11/29

روزهای کلاس ( 29بهمن - 6و 13 و20اسفند – 19 و26 فروردین98)

ریاضی چهارم

ریاضی پنجم

ریاضی ششم

علوم چهارم

علوم پنجم

علوم ششم

انیمیشن ابتدایی

 -

نجوم ابتدایی

  

ب) چهارشنبه ها

ساعت / روز

16:50 – 15:30

18:20 - 17

19:50 – 18:30

چهارشنبه

شروع کلاس    97/12/01

روزهای کلاس ( 1 و 8 و15و22 اسفند -21و28 فروردین 98)

انیمیشن مایا

ریاضی پنجم

علوم پنجم

ریاضی چهارم

علوم ششم

ریاضی ششم

علوم چهارم

 

ج) پنجشنبه ها

ساعت / روز

9:50-8:30

پنجشنبه  شروع کلاس    97/12/02

روزهای کلاس ( 2 و 9 و16و23 اسفند -22و29 فروردین 98)

فلش

 

برگزیدگان مرحله اول المپیاد نجوم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 18:30-19:50

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

ارسطو عسکری

دانشگاه

2

کوروش عسکری

دانشگاه

3

آریان عباسی شاد

طاها

4

متین موحدی پور

علوم پزشکی

5

ابوالفضل شعبانی

ایرانیان

6

محمد متین اسلام زاده

توکلیان

7

پرهام شاه امیری

دکترحسابی

8

رادین رود ساز

دانشگاه

9

آرشام سامی

طاها

10

امیر علی خشابی زاده

خوارزمی2

11

محمد مهدی کشاورز

ایرانیان

12

ایلیا بیگدلی

توحید

13

علی کرمی

سیمای فرهنگ

14

محمد سینا کشاورزی

توکلیان

15

علیرضا دهقان

ایرانیان

16

علیرضا ملک زاده

ایرانیان

17

علیرضا رضایی

صا ایران

18

آرشا پوررزاق

توحید

19

دانیال نقیبی

معارف2

20

عرفان شیرزادی

صا ایران

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادریاضی چهارم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 16:50 – 15:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

سپهر احمدی

معارف2

2

پارسا وجدانیان

علوم پزشکی

3

پویا نادری

امام حسن (ع)

4

رادمهر فرهمنفر

علوم پزشکی

5

طاها طاریان

طاها

6

امیر رضا جعفری

علوم پزشکی

7

سپهر یدالهی

ایرانیان

8

سبحان صابری

معارف2

9

ایلیا فتوحی مهر

معارف2

10

آریا میرزایی

علوم پزشکی

11

رضا اشرف

علوی

12

علی کاوه

دکتر حسابی

13

امیر محمد لایقمنه

علوی

14

حسین مظلوم

شهید صدیقی

15

بنیامین باقری

دانشگاه

16

سبحان حضرتی

روزبهان

17

محمد فلاح زاده

روزبهان

18

محمد رضا عابدی

صا ایران

19

سامان زارع

دکترحسابی

20

امیر علی نعمتی

دکتر حسابی

21

محمد حسین بهلولی

روزبهان

22

سروش شمس

دکتر حسابی

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادعلوم چهارم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 16:50 – 15:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

آرش خبازی

توحید

2

محمد تنها

توحید

3

محمد مهدی پیر دهقان

سیمای فرهنگ

4

سام منصور صفائیان

روزبهان

5

امیر محمد بردبار

سیمای فرهنگ

6

محمد مهدی جعفرپور

معارف2

7

ارشیا استخری

سیمای فرهنگ

8

سید ارین هاشمی

معارف2

9

معین بیضایی

روزبهان

10

علی نادری

توکلیان

11

حسین شهبازی

توحید

12

امیر مهدی کاظمی

سبلان

13

امیر حسین زارعی

سیمای فرهنگ

14

علی روحانی

توحید

15

امیر رضا کی ورزش

معارف2

16

آرمان اکبرزاده

علوم پزشکی

17

پوریا مسعودی

خوارزمی1

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادریاضی پنجم ، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 18:20 – 17

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

دانیال شریفی

صا ایران

2

علیرضا شادی

دانشگاه

3

سینا عطای پور

صا ایران

4

محمد علی حیدری

صا ایران

5

امیر علی دهقان

صا ایران

6

طاها خندانی

معارف2

7

امین توکلی

صا ایران

8

امیر علی تواضع

صا ایران

9

امیر محمد خلج

صا ایران

10

امیر علی یزدان پناه

علوی

11

علیرضا سلطانی

علوم پزشکی

12

کیان رحمان نیا

علوم پزشکی

13

آرتین سلیمی

علوم پزشکی

14

علی کبود خانی

علوم پزشکی

15

آریا کشتگر

خوارزمی

16

میثاق خوش خرامان

سیمای فرهنگ

17

امیر سبحان صالحی

توکلیان

18

مصطفی محمدی

توکلیان

19

علی شکر پور

سبلان

20

امیر حسین کار اندیش

توکلیان

21

حسین برزگر

سبلان

22

علیرضا دهقان

ایرانیان

23

محمد حسین گلستانی

ایرانیان

24

راستین جذابی

ایرانیان

25

محمد ایزدی

ایرانیان

26

یاسین دهقان

ایرانیان

27

پارسا نظری رودکی

توحید

28

کیارش گرامی

ایرانیان

29

ابوالفضل شعبانی

ایرانیان

30

یاسان شمسی

ایرانیان

31

محمد مهدی بهادری

ایرانیان

32

سبحان اسفندیاری

طاها

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادعلوم پنجم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 18:20 – 17

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

سپهر زارع

ایرانیان

2

کوروش زارع

مهرتابان

3

امیر کسرا فرحناک

مهرتابان

4

محمد هادی پولادیان

طاها

5

محمد علی رشیدی زاده

مهرتابان

6

عرشیا فرهادی

صا ایران

7

محمد حسین دینکانی

طاها

8

عرفان شیرزادی

صا ایران

9

ارشیا زارعی

مهرتابان

10

علی رضا موسوی خواه

دانشگاه

11

علی رضا ده بزرگی

معارف

12

علی رضا نوروزی

علوم پزشکی

13

مهدی امامی

دکتر حسابی

14

امیر حسین خلج

صا ایران

15

مهدی سفید پیشه

شاهد جناب

16

سام شجاعی

مهرتابان

17

اهورا زارعی

توحید

18

محمد ایمان پور جهرمی

علوی

19

محمد رضا داودیان

معارف2

20

پویا فتحی زاده

علوم پزشکی

21

آرتا سلطانی فرد

سیمای فرهنگ

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادریاضی ششم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 19:50 – 18:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

پارسا حسینی

ایرانیان

2

امیر حسین نظری

توحید

3

علیرضا فتحی

توحید

4

مهدی بابائیان

توحید

5

شهیاد کاظمی

ایرانیان

6

امیر پاشا جمعه بزرگی

ایرانیان

7

کیان باقری

توحید

8

پویا محمودی

علوم پزشکی

9

مهدی محمدی

توحید

10

غلامرضا خمینه

توحید

11

پارسا ایزدی

طاها

12

محمد حکانلو

معارف2

13

آرمین هنروران

شاهد جناب

14

آرمین کریمی

خوارزمی2

15

محمد رضا اژدری

علوی

16

امیر حسین خورشیدی

دانشگاه

17

ارژنگ میرزایی

دانشگاه

18

محمد کیان دوستی

علوی

19

امیر حسین محبی

شهید صدیقی

20

فرشاد رسولی

خوارزمی

21

سروش خانزاده

دانشگاه

22

سید رضا مصباحی

اسداله پروا

23

سید رضا هاشمی نسب

علوم پزشکی

24

حسین ایمانی

علوم پزشکی

25

بابک بیات

علوم پزشکی

26

امیر حسین صدری

علوم پزشکی

27

ایلیا قائدی

دکتر حسابی

28

محمد رضا ارمی

توکلیان

29

محمد مهدی رحیمی

توکلیان

30

 پویا زارع

دکتر حسابی

31

امیر محمد گوارا

توکلیان

32

آرتین رشیدی

توکلیان

33

محمد حسین مقصودی

اسوه پارس

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادعلوم  ششم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای دوشنبه ساعت 19:50 – 18:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

سام مهبودی

شاهد جناب

2

سید مانی میر اسداله

علوم پزشکی

3

آریا قهرمان

دانشگاه

4

ارشیا عبدالملکی

دانشگاه

5

عرشیا قاضی زاده

طاها

6

امیر حسین برزگر

معارف2

7

امیر رضا پارس راد

طاها

8

علی رضا حمیدی

طاها

9

آرش اتابک

دانشگاه

10

سید حسن فتاح

معارف

11

محمد حسن جلیل ثالث

مهرتابان

12

امیر سالار حسینی

خوارزمی

13

سینا اسفندیاری

دانشگاه

14

محمد احسان شریفی

طاها

15

ابوالفضل یوسفی

شاهد جناب

16

رضا رخشنده رو

طاها

17

ایلیا مهدویان

مهرتابان

18

دانیال حسین آبادی

امام حسن عسکری(ع)

19

آرمین باقری

علوی

20

مسیح طالبان

مهرتابان

21

پارسا احمدی

صا ایران

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادریاضی چهارم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای چهار شنبه ساعت 19:50 – 18:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

امیر حسین شهریاری

ایرانیان

2

آرمان عباسی

طاها

3

امیر مهدی رستگار

طاها

4

پارسا حیدری

مهرتابان

5

شایان مختاری

مهرتابان

6

محمد حسین قاضی زاده

طاها

7

آرش خدری

مهرتابان

8

حسین امیری

صا ایران

9

امدادی زاده

صا ایران

10

کوروش زارع

صا ایران

11

بهنیا خیر اندیش

خوارزمی

12

محمد رضا اشرفی

شاهد جناب

13

محمد احمد زاده

شاهد جناب

14

رامتین فریدونی

صا ایران

15

امیر علیخانی

خوارزمی

16

امیر علی خورشیدی

صا ایران

17

محمد مهدی منور

توکلیان

18

آرتین دهقان

معارف2

19

شایان شجاع الدین

علوی

20

ارمیا ولی جانی

دانشگاه

21

محمد محمدی

علوی

22

محمد حسین عباسی

علوی

23

پرهام اکبری

دانشگاه

24

محمد حسن معصومی

دکتر حسابی

25

امیر علی مرتضایی

علوم پزشکی

26

آرمین امامی

علوم پزشکی

27

امین فروغی

علوم پزشکی

28

پوریا قاسمی

سیمای فرهنگ

29

پدرام رحیمی

علوم پزشکی

30

سپهر ملک پور

علوم پزشکی

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادعلوم چهارم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای چهار شنبه ساعت 19:50 – 18:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

امیر کاظمی

علوم پزشکی

2

علی پورشت نژاد

دانشگاه

3

سبحان مسرور

دانشگاه

4

سید امیر محمد موسوی

دانشگاه

5

امیر علی خشایی زاده

خوارزمی2

6

امیر حسین حیدری

مهرتابان

7

پارسا کاظمی

مهرتابان

8

همایون بهره دار

توحید

9

آرین حیدری نسب

مهرتابان

10

ماهان خدابنده

مهرتابان

11

شایان رضایی

مهرتابان

12

عرشیا شایسته

نسل هوشمند

13

شایان پور محمود

معارف2

14

طاها معصومی

شاهد جناب

15

امیرعلی جعفری

معارف2

16

همایون حاتمی

طاها

17

علی رحیمی

صا ایران

18

محمد امین محمدی

طاها

19

کیان فرهادی

صا ایران

20

امیر محمد جوکاری

صا ایران

21

کامیار دهقانی

صا ایران

22

آرش فتاحی

خوارزمی

23

علی کریمی

اسداله پروا

24

حامد سبوکی

طاها

25

طاها افضلی

علوی

26

طاها مسلمی

دکتر حسابی

27

کیارش کشاورزی

علوی

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادریاضی پنجم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای چهار شنبه ساعت 16:50 – 15:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

امیر علی روشن

توکلیان

2

پرهام توکل

تلاش

3

امیر علی حسامی نژاد

علوی

4

محمد کرمی

خوارزمی1

5

علی بهزادی نژاد

شهید صدیقی

6

عرشیان حسام پور

توکلیان

7

ایلیا اسدی پویا

اسوه پارس

8

وحید کوهنورد

شاهد جناب

9

محمد صابر تقی زاده

اسوه پارس

10

عرفان تیمار

شاهد جناب

11

بردیا فرقانی

دانشگاه

12

سام افشین پور

ایرانیان

13

طاها روستایی

ایرانیان

14

شایان کیانیان

ایرانیان

15

صدرا قهرمانی منش

ایرانیان

16

محمد مهدی مذنب

معارف 2

17

امیر محمد موسوی

طاها

18

علیرضا زارع

معارف2

19

امیر رضا امیر احمدی

ایرانیان

20

پارسا حدادی

دانشگاه

21

علی محمد زارع

معارف2

22

آرمین رستمی

دانشگاه

23

ماهان بابایی

علوم پزشکی

24

آرمین داور پناه

علوم پزشکی

25

شهداد مجتویی

علوم پزشکی

26

محمد لطافتی

علوم پزشکی

27

حامد عبدالهی

صاایران

28

فرهود چالشگر

دکتر حسابی

29

علیرضا فرقانی

صا ایران

30

محمد پارسا ارم

علوم پزشکی

31

سوشیانت وکیلی

علوم پزشکی

32

محمد دانیال جوانمردی

علوم پزشکی

33

سید سینا کاظمی

علوم پزشکی

34

محمد جواد انصاری

دکتر حسابی

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادعلوم پنجم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای چهار شنبه ساعت 18:20 - 17

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

محمد مجتبی بناکار

طاها

2

امیر علی محمدی

صا ایران

3

امیر حسین محبوب

طاها

4

حسین منصوری

صا ایران

5

امیر حسین نعمت الهی

علوی

6

امیر حسین محمدی

صا ایران

7

علیرضا صباغ

علوی

8

کیارش جعفری زاده

خوارزمی

9

ابوالفضل ایرجی زاده

صا ایران

10

علی اوجی

خوارزمی1

11

ارشیا کشاورز

علوی

12

امیر حسین کیانی اصل

علوی

13

امیر عباس داور دوست

دکتر حسابی

14

محمد متین شریف نواز

توکلیان

15

محمد حسین حیدری

ایرانیان

16

امیر رضا جهان آرا

ایرانیان

17

امیر رضا عمادی

ایرانیان

18

محمد پارسا ارم

علوم پزشکی

19

متین موحدی پور

علوم پزشکی

20

مهدی یاسمی

دانشگاه

21

امیر رضا صالح

دانشگاه

22

پارسا شهسوار

ایرانیان

23

ارمنا حق پرستی

شاهد جناب

24

علیرضا دوستی زاده

ایرانیان

25

پارسا حسینی

دانشگاه

26

ایلیا دولاح

علوم پزشکی

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادریاضی ششم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای چهار شنبه ساعت 18:20 - 17

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

کسری نادری

طاها

2

محمد مهدی کشاورزی

ایرانیان

3

محمد رضا افشاری

توحید

4

سپهر بزمی

دانشگاه

5

علی غلامعلی زادگان

ایرانیان

6

مجتبی شکری زاده

ایرانیان

7

محمد مهدی اصنافی

طاها

8

حافظ اکرمی

مهرتابان

9

حامد عباس علیزاده

توحید

10

امیر عباس کازرونی

توحید

11

سورنا فولادی وند

طاها

12

محمد ذاکری

توحید

13

امیر رفعتی

علوی

14

ارین محمدزاده

توکلیان

15

رادمهر رحیمی

اسوه پارس

16

امیر حسین حاصلی

سبلان

17

محمد رضا اسماعیلی

خوارزمی 2

18

باربد طالبان پور

روزبهان

19

سپهر حسام پور

توکلیان

20

ارشیا خانجانی

روزبهان

21

پوریا عباسی

علوی

22

آرش عادلی

خوارزمی

23

مهدی شکر ریزی

معارف2

24

حسن اسلامی

صا ایران

25

ارمیا رحمانی

معارف2

26

دانیال آروین

صا ایران

27

علیرضا شهروزی

علوم پزشکی

28

سید علی پزشکیان

دانشگاه

29

علیرضا شیخی

صا ایران

30

امین رحمان ستایش

دانشگاه

31

آرمان زاهدی

دکتر حسابی

32

سید علی رضا علوی

دانشگاه

33

ارشیا تکرار

دانشگاه

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادعلوم ششم، زمان تشکیل کلاس ها روزهای چهار شنبه ساعت 16:50 – 15:30

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

محمد مهدی شیروانی دوست

معارف2

2

امیر علی نوذری

علوم پزشکی

3

محمد مهدی خدری

توحید

4

مبین مقیمی

دانشگاه

5

امیر حسین قدسی

معارف2

6

نیما جم

علوم پزشکی

7

جواد افشاری

توحید

8

امیر محمد رضایت بخش

معارف2

9

کورش روشن

توحید

10

محمد پارسا نوروزی

معارف2

11

صابر صابری

شاهد جناب

12

آزاد امیریان

معارف2

13

فاضل صبح مفرح

معارف2

14

شایان حسینی

توحید

15

متین فهندژ سعدی

معارف2

16

علیرضا روزگار

معارف2

17

امیر رضا زمانی

دکتر حسابی

18

محمد مهدی اسماعیلی

دکتر حسابی

19

پارسا رحیمی

سیمای فرهنگ

20

محمد جواد قائدی کیا

پیام انقلاب

21

نیما رستمی

دکتر حسابی

22

علیرضا محبوبی

دکتر حسابی

23

علی کرمی

سیمای فرهنگ

24

امیر رضا دسترنج

توکلیان

25

محمد یقطین

سیمای فرهنگ

26

محمد نوذری

دکتر حسابی

27

محمد آریا رجایی

علوی

28

سیدکیارش اسد سنگابی

توکلیان

29

علی فخار

سیمای فرهنگ

30

سینا محمدی

اسداله پروا

31

عرفان فتاحی

سبلان

32

علیرضا منصور آبادی

پیام انقلاب

33

علی سرشار

صا ایران

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادانیمیشن، زمان تشکیل کلاس ها روزهای پنجشنبه ساعت 08:30 – 09:50 (فلش)

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

رایان حیدریان

علوم پزشکی

2

امیر حسین نعمت الهی

علوی

3

امیر پاشا فتاحی

علوم پزشکی

4

امیر حسین والی پور

علوم پزشکی

5

سعید دلخوش

دانشگاه

6

غلامرضا مانعی

علوی

7

پارسا ثریا

معارف2

8

محمد مهدی رحیمی

توکلیان

9

امیر علی نوذری

علوم پزشکی

10

عرفان احمدی

توحید

11

محمد خوارزمی

دکتر حسابی

12

شهاب خادمی

توکلیان

13

محمد رضا بهمنی

علوی

14

علیرضا رحیمی

علوی

15

طاها رهنما

ایرانیان

16

امیر حسین رضایی

دکتر حسابی

17

محمد جمشیدی

ایرانیان

18

علی رضایی

علوی

19

امیر حسین مقدس

شهید صدیقی

20

علیرضا انبارکی

دکتر حسابی

 

برگزیدگان مرحله اول المپیادانیمیشن، زمان تشکیل کلاس ها روزهای چهارشنبه ساعت 16:50 – 13:30 (مایا)

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه

1

آروین موحد

معارف1

2

دانیال برزو

توحید

3

امیر رفعتی

علوی

4

طاها منصوری

نسل هوشمند

5

محمد یوسف حق جو

نسل هوشمند

6

فرنام تقی پور

علوی

7

شایان زارعیان

نسل هوشمند