از مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2

به: تمام مدارس متوسطه دوم

موضوع: نتایج بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

با سلام و احترام ضمن تشکر از کلیه مدیران و پژوهش یاران که در موفقیت دانش آموزان در جشنواره جوان خوارزمی همکاری داشته اند. بدین وسیله نتایج نهایی بیستمین جشنواره به اطلاع می رساند.

شایسته است مدیران محترم با نصب بنر و تقدیر از دانش آموزان در آموزشگاه اقدام نمایند.

نتایج عبارتند از:

 

الف- کشوری

1-محمد حسین عوض پور در رشته هنراز دبیرستان نمونه دولتی توحید   رتبه سوم کشوری

2-سید محمد ابطحی پژوهشگر برتردر رشته زیست فناوری از دبیرستان شهید دستغیب

 

ب-رتبه اول استانی:

ردیف

نام

نام خانوادگی

آموزشگاه

مقام

1

ریحانه

فلاح

امین لاری

مقام اول

2

مهسا

ارفعی

آل محمد

مقام اول

3

ملیکا

انصاری فرد

بزرگی

مقام اول

4

کیمیا

گمرکچی

بزرگی

مقام اول

5

یاسمین

عاشوری

پژمان

مقام اول

6

فرید

ازبک

توحید

مقام اول

7

رضا

حقیقت گو

توحید

مقام اول

8

محمد جواد

حیدریان

توحید

مقام اول

9

محمدحسین

عوض پور

توحید

مقام اول

10

آرین

محزون

توحید

مقام اول

11

حسین

مویدجهرمی

توحید

مقام اول

12

فاطمه

شفیعی ابنوی

حسابی

مقام اول

13

هما السادات

عبدالهی نیا

حسابی

مقام اول

14

امیر

هاشمی

دانشگاه شیراز

مقام اول

15

علیرضا

امانی

سعدی

مقام اول

16

پرنا

علیزاده

شاهد 15

مقام اول

17

محمدرضا

تابع بردبار

شهید ترابی

مقام اول

18

امیر حسین

روزیطلب

شهید معزی

مقام اول

19

رژین

افلاکی

علوم پزشکی

مقام اول

20

هانیه

باجگیر

علوم پزشکی

مقام اول

21

رامتین

بهشت آیین

علوم پزشکی

مقام اول

22

ملیکا

پورجلالی

علوم پزشکی

مقام اول

23

سروش

ترابی زاده

علوم پزشکی

مقام اول

24

محمد ابراهیم

جنگجو

علوم پزشکی

مقام اول

25

الهام

زارع

علوم پزشکی

مقام اول

26

غزل

زارع

علوم پزشکی

مقام اول

27

علیرضا

علیزاده بهمنی

علوم پزشکی

مقام اول

28

علیرضا

علیزاده بهمنی

علوم پزشکی

مقام اول

29

آوا

کریمی زاده

علوم پزشکی

مقام اول

30

حمیدرضا

حسین پور

علوی

مقام اول

31

صبا

پیراحمدیان

فرزانگان 1

مقام اول

32

زهرا

رحیمی

فرزانگان 1

مقام اول

33

زهرا

یوسفی

فرزانگان 1

مقام اول

34

هاله

رنجبر شیراز

گلستان

مقام اول

35

مروارید

طهماسبی

گلستان

مقام اول

36

مهدیه

راحمی

محیط زاده

مقام اول

37

پرنیان

کرمی

محیط زاده

مقام اول

38

نگین

کریمی

محیط زاده

مقام اول

39

فاطمه

ویسی زاده فرد

محیط زاده

مقام اول

40

فائزه

کرانی

نفیسه

مقام اول

41

دانیال

برزویی

نگارستان

مقام اول

42

بنیامین

معینی

نگارستان

مقام اول

43

نیما

نظری

نگارستان

مقام اول

44

سید علی

وفاپور

نگارستان

مقام اول

45

صبا

فتحی

نیک آیین

مقام اول

  

ج-رتبه دوم استانی:

ردیف

نام

نام خانوادگی

آموزشگاه

مقام

1

ریحانه

آریانسب

پژوهش

مقام دوم

2

فرید

ازبک

توحید

مقام دوم

3

حسین

مویدجهرمی

توحید

مقام دوم

4

فاطمه

شفیعی ابنوی

حسابی

مقام دوم

5

علی

فانی نوبندگانی

رهپویان وصال

مقام دوم

6

سید محمد

ابطحی

شهید دستغیب

مقام دوم

7

علی

احمدی

شهید مطهری

مقام دوم

8

نیما

مسعودی

علوم پزشکی

مقام دوم

9

کیارش

مهرتاش

علوم پزشکی

مقام دوم

10

مریم

محمدی

گلستان

مقام دوم

 

ج-  رتبه سوم استانی: 

ردیف

نام

نام خانوادگی

آموزشگاه

مقام

1

صبا

آسیابان

امتیاز

مقام سوم

2

زهرا

حقیقت جهرمی

امتیاز

مقام سوم

3

حسین

مویدجهرمی

توحید

مقام سوم

4

علی

فانی نوبندگانی

رهپویان وصال

مقام سوم

5

کیمیا

رشیدی

علوم پزشکی

مقام سوم

6

غزل

زارع

علوم پزشکی

مقام سوم

7

مریم

محمودزاده

فرزانگان 1

مقام سوم

8

محمدرضا

پی دل

معارف 5

مقام سوم