از : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به : تمامی مدارس متوسطه اول وابتدایی دختران وپژوهشسرای رازی

موضوع : برنامه المپیاد های علمی وعملی  پژوهش سرای رازی مرحله اول ناحیه 97-98

 

با سلام و احترام، ضمن عرض تبریک به مناسبت شروع سال تحصیلی 98– 97 خدمت مدیران و پژوهش یاران  محترم بدینوسیله جدول برنامه های پژوهش سرا خدمتتان ارسال می گردد . شایسته است به اطلاع دانش آموزان مستعد و علاقه مند برسانید .

- موارد مهم :

1-نمره ی معدل سال قبل دانش آموز 17 به بالا درمتوسطه وابتدایی بسیا ر خوب باشد .

2- به ازاء هر کلاس 5 نفر در هر المپیاد معرفی گردد . ( بهترین دانش آموزان در آن رشته )

 المپیاد ها عبارتند از : 1- انیمیشن  2- ریاضی  3- علوم  4- لیزر و اپتیک  5- انرژی های نو6- نانو(فقط متوسطه)7-نجوم(فقط ابتدایی)

3- دانش آموزان کلاس های هفتم وهشتم و نهم ودهم-متوسطه -چهارم وپنجم وششم ابتدایی (سوم ابتدایی فقط انرژی های نو )می توانند شرکت کنند.

 4- هر دانش آموز می تواند فقط در یک المپیاد  علوم وریاضی ویک المپیاد دیگرشرکت نماید .

5- برای هر المپیاد10 جلسه کلاس آموزشی ، عملی و آزمایشگاهی برگزار می شود (یک جلسه در هفته) برای هر جلسه مبلع هفت هزار تومان به شماره حساب 4150136269008 بانک ملی شعبه فلسطین واریز گردد.(حساب سیبا) مبلغ واریز شده پس از ثبت نام مسترد نمی گردد

6 -دانش آموزانی که در المپیادها شرکت می کنند ،می بایست علاقمند به آن المپیاد باشند. ( بهترین دانش آموز در آن رشته باشند)

7- در صورتی که کلاس ها به تعطیلی  رسمی برخورد کند ، کلاس های جبرانی بعد از آخرین جلسه  تشکیل می شود.

8-دانش آموزان دقت نمایند المپیادهایی که ثبت نام می کنند تداخل با سایر کلاس هایشان نداشته باشد،حضور آنها در کلاس هاالزامی است.

9-فقط دانش آموزانی که در کلاس ها حضور دارند در آزمون پایانی المپیاد شرکت داده می شوند و منتخبین  تئوری به مرحله دوم عملی و آزمایشگاهی  راه می یابند. (حضور دانش آموزان با لباس مناسب الزامی می باشد)

11- ثبت نام توسط پژوهش یار محترم مدرسه با همکاری دبیران مرتبط انجام شود و لیست اسامی طبق فرم پیوست به همراه فیش واریزی حداکثر تا تاریخ پنج شنبه 97/07/26 به پژوهش سرا توسط پژوهش یار تحویل داده می شود(پژوهش سرا از ثبت نام موردی معذور است)

12-سر فصل های المپیادهای علمی متناسب با رشته انتخابی در جلسه اول به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

13-از برگزیدگان نهایی در دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا در هفته پژوهش سال 98تقدیر به عمل خواهد آمد.

14-زمان برگزاری المپیادها در آخرین جلسه به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

15-مکان تشکیل کلاس ها: خیابان قصر دشت –بین چهار راه سینما سعدی و سه راه برق- روبروی کوچه 19 -پ ژوهش سرای رازی تلفن:32334419  - 32344453

 

 الف:  سه شنبه ها بعد از ظهر(متوسطه) 

19:50-18:30

18:20-17

16:50-15:30

ساعت | روز

المپیاد ریاضی هفتم

المپیاد ریاضی نهم

المپیاد ریاضی هشتم

سه شنبه ها

شروع کلاس اول آبان ماه97

المپیاد علوم هفتم

المپیاد علوم هشتم

المپیاد علوم نهم

 

المپیاد لیزر واپتیک هشتم و دهم

المپیاد نانو متوسطه نهم و دهم

 ب:پنج شنبه ها صبح(متوسطه)

12:20-11

10:50-9:30

9:20-8

ساعت | روز

 المپیاد انرژی های نو نهم و دهم

 المپیاد انرژی های نو هشتم

 المپیاد انرژی های نو هفتم

پنج شنبه ها

شروع کلاس ها

3 ابان 97ماه

 

الف:  یکشنبه ها بعد از ظهر(ابتدایی)

19:50-18:30

18:20-17

16:50-15:30

ساعت | روز

المپیاد ریاضی ششم

المپیاد ریاضی پنجم

المپیاد ریاضی چهارم

 

یک شنبه ها  شروع کلاس ها ششم آبان ماه97

المپیاد علوم ششم

المپیاد علوم پنجم

المپیاد علوم چهارم

المپیاد انرژی های نو سوم ابتدایی

المپیاد انرژی های نو چهارم ابتدایی

المپیاد انرژی های نو پنجم وششم

المپیاد فلش ابتدایی و متوسطه

المپیاد انیمیشن متوسطه

المپیاد انیمیشن ابتدایی

المپیاد نجوم چهارم تا ششم

المپیاد لیزر و اپتیک چهارم تا ششم

 

ب:پنج شنبه ها صبح ( ابتدایی )

12:20-11

10:50-9:30

9:20-8

ساعت | روز

المپیاد ریاضی چهارم

المپیاد ریاضی ششم

المپیاد ریاضی پنجم

پنج شنبه ها

شروع کلاس ها

 3آبان 97

المپیاد علوم چهارم

المپیاد علوم پنجم

المپیاد علوم ششم