از:مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2

به : تمامی مدارس متوسطه و ابتدایی  پسران وپژوهش سرای رازی

موضوع : برنامه المپیاد های علمی وعملی  پژوهش سرای رازی مرحله  اول ناحیه 98-1398

 با سلام و احترام، ضمن عرض تبریک به مناسبت شروع سال تحصیلی 98– 97 خدمت مدیران و پژوهش یاران  محترم بدینوسیله جدول برنامه های پژوهش سرا خدمتتان ارسال می گردد . شایسته است به اطلاع دانش آموزان مستعد و علاقه مند برسانید .

- موارد مهم :

1-نمره ی معدل سال قبل دانش آموز 17 به بالا درمتوسطه وابتدایی بسیا ر خوب باشد .

2- به ازاء هر کلاس 5 نفر در هر المپیاد متوسطه وابتدایی 3نفر معرفی گردد . ( بهترین دانش آموزان در آن رشته از هرکلاس )

 المپیاد ها عبارتند از : 1- انیمیشن  2- ریاضی  3- علوم  4- لیزر و اپتیک  5- انرژی های نو 6-سلولهای بنیادی( فقط متوسطه) 7- نانو(فقط متوسطه)8-نجوم(فقط ابتدایی)

3- دانش آموزان کلاس های هفتم وهشتم و نهم ودهم متوسطه  وچهارم وپنجم وششم ابتدایی ( کلاس سوم ابتدایی فقط انرژیهای نو)می توانند شرکت کنند.

 4- هر دانش آموز می تواند فقط در یک المپیاد  علوم وریاضی ویک المپیاد دیگرشرکت نماید .

5- برای هر المپیاد10 جلسه کلاس آموزشی ، عملی و آزمایشگاهی برگزار می شودبرای هرجلسه مبلغ هفت هزار تومان به شماره حساب 4150156512003 بانک ملی شعبه فلسطین واریز گردد.(حساب سیبا) مبلغ واریز پس از ثبت نام مسترد نمی گردد.

6 -دانش آموزانی که در المپیادها شرکت می کنند ،می بایست علاقمند به ان المپیاد باشند.( بهترین دانش آموز در آن رشته باشند)

8-دانش آموزان دقت نمایند المپیادهایی که ثبت نام می کنند تداخل با سایر کلاسهایشان نداشته باشد،حضور آنها در کلاس هاالزامی است.

9-فقط دانش آموزانی که در کلاس ها حضور دارند در آزمون پایانی المپیاد شرکت داده می شوند و منتخبین  تئوری به مرحله دوم عملی و آزمایشگاهی  راه می یابند. حضور دانش آموزان با لباس مناسب الزامی می باشد.

10-- در صورتی که کلاس ها به تعطیلی رسمی برخورد کند ، کلاس های جبرانی بعد از آخرین جلسه  تشکیل می شود.

11- ثبت نام توسط پژوهش یار محترم مدرسه با همکاری دبیران مرتبط انجام شود و لیست اسامی طبق فرم پیوست به همراه فیش واریزی حداکثر تا تاریخ پنج شنبه 26/7/ 97 به پژوهش سرا توسط پژوهشیار تحویل داده می شود(پژوهش سرا از ثبت نام موردی معذور است)

12-سر فصل های المپیادهای علمی متناسب با رشته انتخابی در جلسه اول به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

13-از برگزیدگان نهایی در دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا  در هفته پژوهش سال98تقدیر به عمل خواهد آمد.

14-زمان برگزاری آزمون المپیادها در آخرین جلسه به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

15-مکان تشکیل کلاس ها: خیابان قصر دشت –بین چهار راه سینما سعدی و سه راه برق- روبروی کوچه19-پژوهش سرای رازی

16- آدرس پیام رسان ایتا پژوهش سرای رازی ناحیه 2 شیراز shirazrazi2@

 

الف:  دوشنبه ها بعد از ظهر(متوسطه)

19:50-18:30

18:20-17

16:50-15:30

ساعت | روز

 

 

المپیاد ریاضی هفتم

 

المپیاد ریاضی نهم

 

المپیاد ریاضی هشتم

 

دوشنبه ها  

شروع کلاس ها

30 مهر ماه97

 

المپیاد علوم هفتم

 

المپیاد علوم هشتم

 

المپیاد علوم نهم

 

المپیاد لیزر و اپتیک متوسطه هشتم ودهم

المپیاد نانو متوسطه نهم و دهم

 ب:چهار شنبه ها بعد از ظهر(متوسطه)

19:50-18:30

18:20-17

16:50-15:30

ساعت | روز

 

 المپیاد سلول های بنیادی

نهم و دهم

المپیاد سلول های بنیادی

هفتم و هشتم

چهار شنبه ها

شروع کلاس ها

دوم آبان ماه97

المپیاد انرژی های نو نهم

ودهم

 المپیاد انرژی های نو هشتم

 المپیاد انرژی های نو هفتم

رباتیک2

 الکترونیک2

 رباتیک1

الکترونیک1

 

الف:دوشنبه ها بعد از ظهر(ابتدایی)

19:50-18:30

18:20-17

16:50-15:30

ساعت | روز

 المپیاد ریاضی شیشم

المپیاد ریاضی پنجم

المپیاد ریاضی چهارم

 دوشنبه ها

شروع کلاس ها

هفتم آبان ماه97

 المپیاد علوم شیشم

 المپیاد علوم پنجم

المپیاد علوم چهارم

 

 المپیاد فلش ابتدایی  و متوسطه

 المپیاد انیمیشن ابتدیی  و متوسطه

 المپیاد انرژی های نو سوم

 

المپیاد انرژی های نو چهارم

 

 المپیاد انرژی های نو پنجم و ششم

المپیاد نجوم ابتدایی (چهارم تا ششم)

المپیاد لیزر و اپتیک  پنجم وششم  

 

 ب:چهار شنبه ها بعد از ظهر(ابتدایی)

19:50-18:30

18:20-17

16:50-15:30

ساعت | روز

 المپیاد ریاضی چهارم

 المپیاد ریاضی ششم

 المپیاد ریاضی پنجم

  چهار شنبه ها

شروع کلاس ها

دوم آبان ماه97

 المپیاد علوم چهارم

 المپیاد علوم پنجم

 المپیاد علوم ششم

رباتیک 2

الکترونیک 2

رباتیک 1

الکترونیک 1