جمعه, 05 شهریور, 1395
   
سایز متن

اعلام نتایج مرحله اول المپیاد ریاضی اول و سوم راهنمایی

اعلام نتایج مرحله اول المپیاد ریاضی اول وسوم متوسطه دوره اول (راهنمایی)ضمن تشکر از کلیه مدیران وپژوهش یاران وتبریک به دانش آموزان برگزیده مرحله اول المپیاد ریاضی سال اول و سوم راهنمایی شایسته است پژوهشیاران محترم موارد زیررابه اطلاع دانش آموزان برگزیده برسانند تا حقی از آنان ضایع نگردد.

1- دانش آموزانی که در مرحله اول برگزیده شده اند می بایست پروژه ها ودست ساخته ها و تحقیقات خود را به پژوهش سرا تحویل نمایند (دختران اول وسوم راهنمایی روز پنج شنبه سوم بهمن 92 از ساعت 8الی 12 و پسران اول وسوم راهنمایی روز جمعه چهارم بهمن 92 از ساعت 8 تا 12)

2- در صورت نیاز دانش آموزان به مشاوره وراهنمایی در خصوص پروژه های تحقیقاتی ودست ساخته های خود می توانند به شماره تلفن 09361164696 جناب آقای حاجتی تماس حاصل نمایند.

3- در صورت عدم ارائه پروژه در روز مشخص شده به منزله انصراف از المپیاد محسوب می شود.

  

اسامی برگزیدگان مرحله اول المپیاد ریاضی (اول راهنمایی) - پسران

رديف

نام

نام خانوادگي

آموزشگاه

نوبت

المپياد

پايه

1

اميرحسين

قاسمي

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

2

آرمين

محمودزاده

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

3

مهرشاد

خواجه اي

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

4

بهرام

پاسيار

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

5

محمد

کرمي

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

6

محمدامين

قادري

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

7

سيدمهران

حجتي

علوم پزشكي

دوم

رياضي

اول(هفتم)

8

پيام

فکورزيبا

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

9

محمدمهدي

نوري

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

10

پارسا

صرافت

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

11

شايان

رضائيان زاده

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

12

محمد باقر

دهقاني

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

13

کميل

خدايار

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

14

عليرضا

معاف پوريان

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

15

محمد

سجادي

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

16

محمدرضا

محقق پور

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

17

محمدصادق

الهي

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

18

اميرحسين

مهرپور

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

19

علي

هوشبار

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

20

فرهنگ

اميري

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

21

اميرحسين

غياثي

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

22

دانيال

فتحي

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

23

محمدجواد

عباسپور

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

24

امير

مقرنس بند

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

25

محمد جواد

افسري

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

26

محمد

عرب زاده

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

27

سيد سينا

مرسلي

شهيددستغيب

اول

رياضي

اول(هفتم)

28

محمدمهدي

کريمي

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

29

اميرحسين

اديب زادگان

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

30

محمد

شکري

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

31

سهند

کمال زاذه

علوم پزشكي

دوم

رياضي

اول(هفتم)

32

محمدمهدي

جنگجو

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

33

محمد

قزل بيگلو

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

34

آريا

نوروزي

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

35

محمدرضا

زارع

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

36

کسري

عامري

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

37

محمدرضا

برومندي

علوم پزشكي

دوم

رياضي

اول(هفتم)

38

ياشار

شجاعي راد

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

39

علي

حاجي پور

توحيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

 

اسامی برگزیدگان مرحله اول المپیاد ریاضی (اول راهنمایی) - دختران

رديف

نام

نام خانوادگي

جنسيت

آموزشگاه

نوبت

المپياد

پايه

1

ساغر

علمي

دختر

علوم پزشكي

اول

رياضي

اول(هفتم)

2

مهرناز

بحراني

دختر

طوبي

اول

رياضي

اول(هفتم)

3

غزل

شيرواني

دختر

طوبي

اول

رياضي

اول(هفتم)

4

نگين

ناصري

دختر

علوم پزشكي

اول

رياضي

اول(هفتم)

5

فاطمه

نجفي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

6

شيدا

ميرزايي

دختر

شاهد 5

اول

رياضي

اول(هفتم)

7

فاطمه

گلستاني

دختر

شاهد 5

اول

رياضي

اول(هفتم)

8

ياسمين

تمدن

دختر

علوم پزشكي

اول

رياضي

اول(هفتم)

9

آيلار

خورشيدي

دختر

علوم پزشكي

اول

رياضي

اول(هفتم)

10

زهرا

جمشيدپور

دختر

طوبي

اول

رياضي

اول(هفتم)

11

اناهيتا

جمالي

دختر

طوبي

اول

رياضي

اول(هفتم)

12

الهه

ايزدي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

13

نيلوفر

زارع

دختر

ياس سپيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

14

مهديس

زماني زاده

دختر

شاهد 5

اول

رياضي

اول(هفتم)

15

هانيه

آقا بزرگي

دختر

علوم پزشكي

اول

رياضي

اول(هفتم)

16

زهرا

غلامي

دختر

شاهد 5

اول

رياضي

اول(هفتم)

17

مليکا

رهنمايي

دختر

ياس سپيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

18

درسا

شکوه

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

19

فاطمه

اخوان کاظمي

دختر

ياس سپيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

20

فاطمه

غفاري جو

دختر

شاهد 5

اول

رياضي

اول(هفتم)

21

زهرا

رشيدي

دختر

شاهد 5

اول

رياضي

اول(هفتم)

22

فاطمه

اصلاحي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

23

زهرا

کياني راد

دختر

شهيدنعمت اللهي

اول

رياضي

اول(هفتم)

24

فاطمه

اکبري

دختر

طوبي

اول

رياضي

اول(هفتم)

25

الهام

زارع

دختر

علوم پزشكي

اول

رياضي

اول(هفتم)

26

مليکا

کياني

دختر

طوبي

اول

رياضي

اول(هفتم)

27

مهسا

فروزاني

دختر

طوبي

اول

رياضي

اول(هفتم)

28

صبا

پولادرگ

دختر

شاهد 5

اول

رياضي

اول(هفتم)

29

هانيه

فرامرزي

دختر

شهيدنعمت اللهي

اول

رياضي

اول(هفتم)

30

بيتا

جاويد

دختر

ياس سپيد

اول

رياضي

اول(هفتم)

31

فاطمه

آقاجاني

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

32

فائزه

خادمي

دختر

شهيدنعمت اللهي

اول

رياضي

اول(هفتم)

33

ساغر

توکلي

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

34

سمانه

جمال آبادي

دختر

شهيدنعمت اللهي

اول

رياضي

اول(هفتم)

35

زهرا

زارع

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

36

فرناز

امدادي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

37

زهرا

محترم

دختر

طوبي

اول

رياضي

اول(هفتم)

38

راضيه

روستا

دختر

شهيدنعمت اللهي

اول

رياضي

اول(هفتم)

39

شيرين

قشقاييان

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

40

فرناز

ساعيان زر

دختر

طوبي

اول

رياضي

اول(هفتم)

41

سيده فائزه

فريدي شيرازي

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

42

مهسا

بيات

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

43

زهرا

فرخي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

44

ياسمين

زرگوش

دختر

شهيدنعمت اللهي

اول

رياضي

اول(هفتم)

45

عليا

ارجمندپور

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

46

صهبا

اميري

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

47

زهرا

جهرمي نژاد

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

48

زهرا

نامور

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

49

شميم

اکبري

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

50

سپيده

نجاتي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

51

فاطمه

جوانمردي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

52

مليکا

رحمان ستايش

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

53

آناهيتا

کسرائي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

54

راضيه

غلامي

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

55

کيميا

جهاندارپور

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

56

سرور

تقوي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

57

نيکتا

باباپور

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

58

الهام

انفز

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

59

آيلين

اوجي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

60

دردانه

مظفريان

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

61

فاطمه

الهي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

62

پرديس

پرهيزکار

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

63

فاطمه

هوشيار

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

64

حديث

ساداتي

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

65

الناز

ريحاني

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

66

پرديس

فهام

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

67

روژان

ديانت

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

68

شادي

رزمجويي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

69

بهار

بهادري جهرمي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

70

يکتا

علوي نيا

دختر

امين

اول

رياضي

اول(هفتم)

71

مهسان

قايدي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

72

مليکا

رضائي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

73

فاطمه سادات

شمس

دختر

امين

اول

رياضي

اول(هفتم)

74

زهرا

طيبي

دختر

پيشتازان

اول

رياضي

اول(هفتم)

75

نيوشا

خليلي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

76

فاطمه

رهنما

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

77

پريا

احمدي نژاد

دختر

پيشتازان

اول

رياضي

اول(هفتم)

78

فاطمه

طاهرزاده

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

79

فاطمه

طاهرزاده

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

80

زهرا

قرباني

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

81

نگار

کتابي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

82

محدثه

خادم احمدي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

83

سارا

اسماعيل بيگ

دختر

پيشتازان

اول

رياضي

اول(هفتم)

84

صدف

نعمتي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

85

ويانا

وکيلي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

86

کيميا

ايرجي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

87

الناز

ايماني

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

88

مريم

صفرپور

دختر

درخشش

اول

رياضي

اول(هفتم)

89

غزل

دادوند

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

90

ستاره

ابهري

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

91

بهار

عظيمي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

92

ناديا

خسرواني

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

93

کي نوش

جعفري

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

94

مليکا

جامعيان

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

95

فاطمه

پگاه راد

دختر

دكترحسابي

اول

رياضي

اول(هفتم)

96

مينا

فربودنيا

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)

97

زهرا

غلامي

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

98

پرستو

انصاري

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

99

فاطمه

ابوالحسيني

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

100

مانا

پيرويان

دختر

فرزانگان

اول

رياضي

اول(هفتم)

101

آرميتا

گرگ

دختر

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

اول(هفتم)
اسامی برگزیدگان مرحله اول المپیاد ریاضی (سوم راهنمایی) - پسران

رديف

نام

نام خانوادگي

جنسيت

آموزشگاه

نوبت

المپياد

پايه

1

محمد

باقري

پسر

شهيددستغيب

اول

رياضي

سوم راهنمايي

2

سيدطاها

موسوي

پسر

شهيددستغيب

اول

رياضي

سوم راهنمايي

3

سهيل

افتاده

پسر

شهيددستغيب

اول

رياضي

سوم راهنمايي

4

اميررضا

خاجويي

پسر

شهيددستغيب

اول

رياضي

سوم راهنمايي

5

طاها

نگهداري

پسر

شهيددستغيب

اول

رياضي

سوم راهنمايي

6

سيدمحسن

هاشمي

پسر

توحيد

اول

رياضي

سوم راهنمايي

7

محمد

عليرضايي

پسر

توحيد

اول

رياضي

سوم راهنمايي

8

پيمان

دوکوهکي

پسر

توحيد

اول

رياضي

سوم راهنمايي

9

پويا

کشاورزي

پسر

توحيد

اول

رياضي

سوم راهنمايي

10

اميرحسين

ايزدي

پسر

توحيد

اول

رياضي

سوم راهنمايي

11

محمدرضا

روزيطلب

پسر

شهيددستغيب

اول

رياضي

سوم راهنمايي

12

محمدررضا

الماسي

پسر

توحيد

اول

رياضي

سوم راهنمايي

13

مهدي

نعمت الهي

پسر

توحيد

اول

رياضي

سوم راهنمايي

14

مهدي

زارع پور

پسر

توحيد

اول

رياضي

سوم راهنمايي
اسامی برگزیدگان مرحله اول المپیاد ریاضی (سوم راهنمایی) - دختران

رديف

نام

نام خانوادگي

آموزشگاه

نوبت

المپياد

پايه

1

حديث

پاکو شيرازي

برادران ابراهيمي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

2

زهرا

احمدي فر

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

3

فاطمه

اميري

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

سوم راهنمايي

4

آيلار

خورشيدي آزاد

علوم پزشكي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

5

زهرا

علي پور ارشدي

طوبي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

6

شينا

ذوالفقاري

علوي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

7

فاطمه

رمضاني

طوبي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

8

ريحانه

زارع

علوی

اول

رياضي

سوم راهنمايي

9

طاهره

آقايي بهبهاني

برادران ابراهيمي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

10

زهرا

صباحي

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

سوم راهنمايي

11

زهرا

نوروزپور

علوي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

12

الناز

دهخدا

علوي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

13

نگار

قاسمي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

14

پرديس

بهرمندجوي

برادران ابراهيمي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

15

شقايق

جيران زاده

علوي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

16

الناز

گودرزي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

17

ميترا

مجيب پور

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

18

کيميا

مجرد

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

19

مبنا

تذروي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

20

کيميا

هاروني

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

21

شيرين

محمدي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

22

فاطمه

شيروايي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

23

سيده فاطمه

اوصفي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

24

فاطمه

مهرزاد

برادران ابراهيمي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

25

فاطمه

رستگار

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

26

زهرا

موسوي عربي

برادران ابراهيمي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

27

زهرا

مهندس

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

28

زهرا

جهاني

برادران ابراهيمي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

29

فاطمه

فرج زاده

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

30

کيانا

پورکريمي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

31

زينب

بابايي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

32

زهرا

نجف زاده

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

33

زهرا

تقي پور

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

34

ساناز

انصاري

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

35

بيتا

اسماعيل صادقي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

36

محدثه

منفرد

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

سوم راهنمايي

37

ميترا

برکشلومنصوري

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

38

رويا

غفوري

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

سوم راهنمايي

39

زهرا

حسيني

علوي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

40

زهرا

روستايي

فرزانگان

اول

رياضي

سوم راهنمايي

41

مهرناز

مرادي

علوم پزشكي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

42

آتوسا

شمس

شهيدنعمت اللهي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

43

زهرا

مالکي

علوم پزشكي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

44

نگار

غلامرضازاده

نمونه دولتي الزهرا (س )

اول

رياضي

سوم راهنمايي

45

مريم

عبداليانپور

آل محمد (ص)

اول

رياضي

سوم راهنمايي

46

شيدا

شرقي

طوبي

اول

رياضي

سوم راهنمايي

آب و هوا

°F | °C
Error! Unable to Find Specified Location!

ورود و خروج