ورود با کامپیوتر و لپ تاپ

جهت ورود به آموزش مجازی ابتدا از منو سایت گزینه آموزش مجازی کلیک نمائید.

در صفحه بعد نام کاربری و رمز عبور را وارد نمائید.

نام کاربری: کد ملی دانش آموز

رمزعبور: 123456

 

پس از ورود موفق به سامانه آموزش پروفیل دانش آموز نمایش داده می‌شود، در صورت مغایرت اطلاعات و عدم تکمیل اطلاعات اصلاح و ذخیره نمائید.

در صورتی که موفق به ورود نشدید این امکان وجود دارد که شما در سامانه ثبت نام نکرده‌اید جهت ثبت نام اینجــا کلیک نمائید.

پس از ثبت نام به شما پیامی جهت ورود شما داده می شود پس از آن می توانید وارد سامانه گردید.

 

پس از ذخیره اطلاعات پروفایل جهت مشاهده دروه‌های آموزشی متعلق به شما بروی از منو سامانه آموزش دوره‌های من کلیک نمائید و سپس بروی درس مورد نظر کلیک کنید.

 

در صفحه درس‌ها بروی درس کلیک نمائيد تا محتوا آن نمایش داده شود.

 

مشاهده محتوای آموزشی و امتحان

 

ورود با تلفن همراه

برای مشاهده منو سایت با تلفن همراه در سمت چپ بالای سایت بروی  لمس نمائید.

 

جهت ورود به آموزش مجازی پس از باز شدن منو سایت گزینه آموزش مجازی لمس نمائید.

 

در صفحه بعد نام کاربری و رمز عبور را وارد نمائید.

نام کاربری: کد ملی دانش آموز

رمزعبور: 123456

 

پس از ورود موفق به سامانه آموزش پروفیل دانش آموز نمایش داده می‌شود، در صورت مغایرت اطلاعات و عدم تکمیل اطلاعات اصلاح و ذخیره نمائید.

 

پس از ذخیره اطلاعات پروفایل جهت مشاهده دروه‌های آموزشی متعلق به شما بروی از منو سامانه آموزش دوره‌های من لمس نمائید.

پس از باز شدن صفحه دوره‌های من دوره متعلق به خود را لمس نمائید.

 

پس از باز شدن صفحه دوره گزینه جدول محتوی را لمس نمائید.

 

در صفحه درس‌ها بروی درس کلیک نمائيد تا محتوا آن نمایش داده شود.

 

مشاهده محتوای آموزشی و امتحان