پژوهش سرای رازی با هدف ترویج و آموزش های علم در رشته های مختلف با به روزترین روش ها فعالیت خود را از سال 1382 آغاز نمود ه و در مسیر به عنایت پروردگار و پرسنل فعال خود به کسب افتخاراتی شده است.

درباره سمینار ، همایش و جشنواره

ضروری است با توجه به شرایط کنونی زمینه را برای فعالیت و پویایی و بالفعل نمودن ضمیر پاک جوانان فراهم نمود . در جهت تقویت افزایش اعتماد به نفس و خودباوری و روحیه مشارکت جویی و هویت یابی و ایجاد خلاقیت و ابتکار آنان برنامه ریزی کرد .
کوان تسو چینی می گوید : "اگر می خواهید برای یک سال برنامه ریزی کنید گندم بکارید ، اگر می خواهید برای ده سال برنامه ریزی کنید درخت بکارید و در صورتی که می خواهید برای یک عمر برنامه ریزی کنید انسان تربیت کنید ."

پژوهش سرای راز ی در طول سال تحصیلی سمینار ها ، همایش ها و جشنواره های متعددی با اهداف زیر برگزار می کند :

  • ارتقا سطح علمی دانش آموزان و همکاران
  • گسترش روحیه تحقیق و پژوهش در میان دانش آموزان و همکاران
  • شناسایی افراد مستعد
  • بالا بردن اعتماد به نفس در دانش آموزان و همکاران
  • استفاده بهینه از امکانات
  • گسترش و نهادینه کردن آموزش توأم با پژوهش در بین دانش آموزان و همکاران


سمینار :
گردهمایی علمی دانش آموزان انجمن های علمی با دعوت از دانش آموزان دیگر مدارس در رشته ها و زمینه های متفاوت . دانش آموزان انجمن های علمی که مقالاتی در رابطه با موضوع مورد فعالیت خود جمع آوری کرده اند ، پس از داوری در گردهمایی تحت عنوان سمینار موضوع مورد بحث خود را ارایه می دهند تا دیگر دانش آموزان از دست آورد ایشان استفاده نمایند .

همایش :
به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری در ذهن دانش آموزان با موضوعات متفاوت برگزار می شود . همایش ها در راستای انجمن ها و سمینار ها می باشد که افرادی که عضو پژوهش سرا می باشند نیز می توانند در این همایش ها شرکت نمایند . موضوعات همایش با عناوین مشخص اعلام می شود و به صورت بخشنامه به مدارس ارسال می گردد.

جشنواره :
جشنواره ها در پژوهش سرای رازی در دو بخش دانش آموزی و همکاران با هدف تبادل اطلاعات نو وآوری های تحقیق و پژوهش و دست یابی راه های خلاقانه برای تحقیق و پژوهش و به اشتراک گذاشتن دست آوردهاست . پس از ارسال فراخوان به مدارس . طرح ها و تحقیق ها از مدارس جمع آوری می شوند . چند مرحله داوری انجام می پذیرد و سپس بر اساس امتیاز بندی بهترین ها انتخاب خواهند شد و در جشنواره طرح ها و تحقیق ها ارایه می دهند.